Kontaktujte nás

Služby HP

Rozšiřte možnosti Vašeho IT průběžným získáváním nezbytných znalostí a informací . S HP můžete optimalizovat moderní vyvíjející se pracoviště a doplnit je o nejlepší služby na koncových zařízeních.

Urychlete transformaci Vaší firmy pomocí nových a užitečných IT služeb 

Nastaveni:

Díky konfiguračním službám umožněte zaměstnancům od začátku pohodlné a bezzásahové používání všech zařízení.

Další informace

Oprava

Usnadněte IT oddělení rychle a odkudkoli vyřešit problémy na jakémkoli zařízení využítím možnosti rychlé opravy nebo výměny.

Další informace

Ochrana

Chraňte Vaši firmu útokem na koncová zaříze pomocí řešení HP Wolf Security. Ochráníte tím Vaše data I produktivitu Vašich zamestnanců.

Další informace

Optimalizace

Pomocí průběžného sledování Vašich zářízení a vyhodnocování získaných informací, předvídejte a odstraňujte problémy dříve než nastanou a ovlivní chod Vaší firmy.

Další informace

Spoluprace

Pracujte s s informacemi a nastavením zasedacích místností ve svých kancářích tak aby Vaše spolupráce s kolegy na pobočkách nebo z domova byla na úrovni jakou znáte z osobních schůzek.

Obnova

Plánujte obměnu Vašich zařízení. Ta která výřazujete Vám zlikvudujeme zodpovědněk  životnímu prostředí a bezpežne tak aby Vaám neunikla data.

Další informace

Získejte výhody prediktivní analýzy

Předcházejte problémům se zařízeními za pomoci platformy HP TechPulse, která stojí za mnoha službami HP. Bezpečné cloudové řešení využívající AI pro poskytování statistik podporujících chytrá rozhodnutí.

Další informace

Prohlášení

Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.