PŮSOBIVÉ TECHNOLOGIE A MOŽNOSTI

Technologie HP Latex

Kdykoli vás klienti kontaktují s jedinečnými požadavky a inovativními příležitostmi, chcete mít možnost postavit se každé výzvě. Doplněním tiskového arzenálu o technologii HP Latex můžete tisknout prakticky na jakýkoli materiál, nabízet trvale nejvyšší kvalitu a dodávat projekty ve stejný den.

Výhody technologie HP Latex

Všestranné použití

Tiskněte téměř na jakýkoli materiál a vytvářejte výtisky odolné vůči poškrábání díky inkoustům HP Latex. 1S naším účinným systémem vytvrzování budou výtisky ihned suché a připravené k použití.

Vysoká kvalita a produktivita

Získejte barvy, kvalitu a konzistenci podle svých představ díky tiskovým hlavám a spektrofotometru HP Latex. HP Latex Optimizer a náš snímač Optical Media Advance Sensor umožňují dosáhnout vysoké kvality i při nejvyšších úrovních produktivity.

Navrženo pro komplexní udržitelnost

Připravte se na udržitelnější přístup s energeticky úspornými tiskárnami2, inkousty na vodní bázi a výtisky bez zápachu3, které vám umožní orientovat se na interiéry. Navíc s našimi jednoduchými programy zpětného odběru lze vhodný spotřební materiál a tiskové materiály HP snadno vrátit nebo recyklovat.

Co jsou inkousty HP Latex?

Technologie HP Latex používá k vytvoření odolnějších výtisků disperzní polymeraci na bázi vody

Fáze nanášení

Tekutý inkoustový nosič nese latexové polymerové a pigmentové částice na povrch tiskového média.

Fáze sušení

Vyzařované teplo a umělé proudění vzduchu odpaří většinu vody a zanechají souvislou polymerní vrstvu.

Fáze vytvrzování

Latexové částice vytvoří odolnou vrstvu chránící barvivo a výtisky tak jsou ihned suché a připravené k okamžitému použití.

Žádné zvláštní požadavky na větrání4

Bez škodlivých látek znečišťujících ovzduší5

Výtisky bez zápachu3

Chemie bez použití reaktivních monomerů6

Bez ozonu

Další informace o technologii HP Latex

Inkoust a média

Poskytujte vynikající kvalitu obrazu na široké škále médií a rozšiřte firemní nabídku o inovativní inkousty HP Latex na vodní bázi.

Další informace

Inkousty HP Latex na vodní bázi

Pomáhají předcházet rizikům spojeným s rozpouštědlovými a UV inkousty, aniž by tím došlo ke snížení výkonu.

Další informace

Kontaktovat odborníka na HP Latex

LinkedIn

LinkedIn

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

YouTube

YouTube

Prohlášení

  1. Testování odolnosti vůči poškrábání a stálosti obrazu provedla laboratoř HP Image Permanence Lab. Odolnost vůči poškrábání je srovnatelná s tvrdými rozpouštědlovými inkousty na samolepicím vinylu a PVC banneru. Srovnání odolnosti vůči poškrábání vychází z testování inkoustů HP Latex třetí generace a reprezentativních tvrdých rozpouštědlových inkoustů. Odhad provedla laboratoř HP Image Permanence Lab na široké škále médií. Dostupnost funkcí a související výkon se liší v závislosti na tiskárně a může se jednat o volitelné příslušenství. Další informace jsou k dispozici v technických údajích pro jednotlivé produkty na adrese hp.com/go/latex.
  2. Vybrané tiskárny HP Latex splňují certifikaci ENERGY STAR®, která dokazuje vynikající energetickou účinnost. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky americké agentury EPA.
  3. Existuje široká řada médií s velmi rozmanitými profily zápachu. Některá média mohou mít vliv na zápach konečného výtisku.
  4. Platí pro tiskárny HP Latex. Splnění požadavků normy US OSHA nevyžaduje speciální větrací zařízení (systémy filtrace vzduchu). Některé modely disponují systémy pro sběr kondenzátu. Instalace speciálního větracího zařízení je na zvážení zákazníka, podrobnosti jsou k dispozici v průvodci přípravou místa instalace. Zákazníci se musí seznámit se státními a místními vyhláškami a nařízeními.
  5. Inkousty HP Latex byly testovány na obsah škodlivých látek znečišťujících ovzduší (dle definice zákona USA o čistotě ovzduší Clean Air Act) podle metody 311 agentury EPA (testování proběhlo v roce 2013) a žádné látky nebyly zjištěny.
  6. Tisk inkousty HP Latex eliminuje problematické reaktivní monomery spojené s UV tiskem. Akrylátové monomery přítomné v nevytvrzených UV inkoustech a gelových UV inkoustech mohou poškodit pokožku.