เทคโนโลยีและความสามารถที่สร้างผลได้อย่างดีเยี่ยม

เทคโนโลยี HP Latex

เมื่อลูกค้าให้คุณทำงานที่ท้าทายพิเศษและเป็นโอกาสทางนวัตกรรม คุณต้องมีเครื่องมือทรงพลังเพื่อรับมือกับทุกสิ่ง เสริมทัพด้วยเทคโนโลยีของ HP Latex ในคลังอุปกรณ์งานพิมพ์ คุณก็จะสามารถพิมพ์งานบนวัสดุพิมพ์ได้แทบทุกประเภท ส่งมอบงานคุณภาพสูงได้อย่างยาวนาน และส่งมอบงานโครงการได้ในวันเดียวกัน

ข้อดีของเทคโนโลยี HP Latex

ความอเนกประสงค์ในการใช้งาน

พิมพ์บนวัสดุพิมพ์ได้ทุกประเภท ทั้งยังแข็งแรงและทนทานต่อแรงขีดข่วนด้วยหมึกพิมพ์ที่คงทนยาวนานของ HP Latex 1 ด้วยระบบการบ่มสีที่มีประสิทธิภาพสูง งานพิมพ์ที่ได้นั้นจะแห้งและพร้อมใช้งาน

ให้คุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตสูง

ได้งานพิมพ์ที่ให้สี คุณภาพ และมีความสม่ำเสมอจากหัวพิมพ์ของ HP Latex และเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ HP Latex Optimizer และ Optical Media Advance Sensor ของเราสามารถสร้างงานคุณภาพสูงแม้จะอยู่ในระดับประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดก็ตาม

ออกแบบมาเพื่อความยั่งยืนอย่างครบวงจร

ด้วยวิธีการพิมพ์ที่ยั่งยืนจากเครื่องพิมพ์ประหยัดพลังงาน2 ซึ่งใช้หมึกพิมพ์สูตรน้ำและไร้กลิ่น3 คุณจะสามารถปฏิบัติงานในอาคารได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับโปรแกรมรับคืนวัสดุสิ้นเปลือง ที่คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการส่งคืนหรือรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองของ HP ได้อย่างง่ายดาย

หมึกพิมพ์ HP Latex คืออะไร

น้ำ สารทำให้เปียก และดูดซับความชื้น

น้ำ สารทำให้เปียก และดูดซับความชื้น

เทคโนโลยี HP Latex ใช้ปฏิกิริยาการกระจายตัวของอนุภาคโพลิเมอร์ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ (Aqueous Dispersion Polymerization) ในการผลิตงานพิมพ์ที่ให้ความคงทนยาวนานยิ่งขึ้น

ระยะการใช้งาน

สารยึดเกาะสีจะทำหน้าที่เชื่อมโพลิเมอร์ของลาเท็กซ์กับอนุภาคเม็ดสีเข้าด้วยกัน เพื่อพิมพ์ลงบนผิววัสดุการพิมพ์

ระยะการอบแห้ง

น้ำส่วนใหญ่จะถูกทำให้ระเหยออกไปโดยความร้อนที่แผ่ออกมาและแรงหมุนเวียนอากาศ เหลือไว้แต่งานพิมพ์ชั้นโพลิเมอร์ที่ต่อเนื่องกัน

ระยะการเคียวริ่ง

อนุภาคของลาเท็กซ์จะก่อตัวเป็นชั้นที่คงทนเพื่อปกป้องสารสี ส่งผลให้ได้งานพิมพ์ที่แห้งและพร้อมใช้งานทันที

ไม่ต้องใช้ระบบระบายอากาศพิเศษ4

ปราศจาก HAPs5

งานพิมพ์ไร้กลิ่น3

ไม่มีโมโนเมอร์ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี6

ปลอดโอโซน

ทำความรู้จักเพิ่มเติมกับเทคโนโลยี HP Latex

หมึกพิมพ์และวัสดุการพิมพ์

ส่งมอบงานพิมพ์คุณภาพโดดเด่นสำหรับหลากหลายวัสดุการพิมพ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณด้วยนวัตกรรมหมึกพิมพ์ HP Latex สูตรน้ำ

ดูเพิ่มเติม

หมึกพิมพ์สูตรน้ำของ HP Latex

ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับโซลเวนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยูวีโดยไม่ลดคุณภาพงานพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ HP Latex

LinkedIn

LinkedIn

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

YouTube

YouTube

คำสงวนสิทธิ์

  1. ทดสอบความทนทานต่อแรงขีดข่วนและความถาวรของภาพโดยห้องปฏิบัติการ HP Image Permanence ความทนทานต่อแรงขีดข่วนนั้นเทียบได้กับหมึกโซลเวนต์แบบเข้มข้นบนไวนิลสติกเกอร์และแบนเนอร์พีวีซี การเปรียบเทียบคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วนซึ่งอ้างอิงตามการทดสอบหมึก HP Latex รุ่นที่สามและหมึกโซลเวนต์แบบเข้มข้น ประมาณการโดยห้องปฏิบัติการ HP Image Permanence กับวัสดุการพิมพ์หลายประเภท ความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องนั้นแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์ และอาจต้องมีตัวเลือกเสริม ดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเพิ่มเติมได้ที่ hp.com/go/latex
  2. เลือกใช้เครื่องพิมพ์ HP Latex ที่ได้รับการรับรอง ENERGY STAR® ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหนือกว่า ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY STAR คือเครื่องหมายทะเบียนการค้าของ U.S. Environmental Protection Agency
  3. มีชุดวัสดุการพิมพ์หลากหลายที่มีคุณลักษณะของกลิ่นที่แตกต่างกันมาก โดยที่วัสดุการพิมพ์บางชนิดอาจส่งผลต่อกลิ่นของงานพิมพ์ขั้นตอนสุดท้าย
  4. สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ HP Latex ได้ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์การระบายอากาศพิเศษ หรือระบบกรองอากาศเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA สหรัฐอเมริกา มีระบบการรวบรวมสภาวะควบแน่นในบางรุ่น การติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศพิเศษถือเป็นดุลยพินิจของลูกค้า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการจัดเตรียมสถานที่ ลูกค้าควรพิจารณาข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐหรือของท้องถิ่น
  5. หมึกพิมพ์ HP Latex ได้รับการทดสอบหามลพิษที่เป็นอันตรายในอากาศตามที่ระบุในรัฐบัญญัติอากาศสะอาด มาตรา 311 ของสํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (ดำเนินการทดสอบในปี 2013) และไม่พบมลพิษที่เป็นอันตรายใดๆ
  6. การพิมพ์งานด้วยหมึกพิมพ์ของ HP Latex จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาจากการเกิดปฏิกิริยาโมโนเมอร์ที่มีความเกี่ยวข้องการพิมพ์ยูวี อะคริเลตโมโนเมอร์ที่มีอยู่ในหมึกพิมพ์ยูวีที่ไม่ผ่านการบ่ม และหมึกเจลยูวีมีฤทธิ์ทำลายผิวหนัง