HP WOLF PRO SECURITY SERVICE1

Bráňte sa pred kyberútokmi bez zmeny správania používateľov alebo zvýšenia pracovnej záťaže oddelenia IT vďaka viacvrstvovej službe zabezpečenia koncových zariadení.

Logo HP Wolf Security.

Logo HP Wolf Security.


Neviditeľné vrstvy ochrany

Chráňte dáta, zariadenia a prihlasovacie údaje zamestnancov posilnením vrstiev zabezpečenia monitorovaných certifikovanými odborníkmi na zabezpečenie HP.

1
Prístup prioritne zameraný na ochranu

Viacvrstvová ochrana s pokročilým antivírusovým softvérom ďalšej generácie založenom na umelej inteligencii a špičkové technológie izolácie.

2

Technológie podnikovej úrovne

Zabezpečte koncové zariadenia dôveryhodnými technológiami prispôsobenými potrebám stredných a veľkých podnikov, ktoré potrebujú ďalšie odborné znalosti v oblasti zabezpečenia.

3

Bezstarostné monitorovanie hrozieb pre koncové zariadenia

Certifikovaní odborníci na zabezpečenie monitorujú a spravujú zabezpečenie vašich koncových zariadení, vďaka čomu získajú vaše IT zdroje priestor na to, aby sa mohli sústrediť na strategické projekty.Zjednodušená správa koncových zariadení

Využívajte pokročilú službu zabezpečenia vrátane užitočných prehľadov a bez zložitosti či potreby interných
odborníkov. Umožnite IT oddeleniu zamerať sa na strategickejšie obchodné iniciatívy a nestrácať čas riešením narušenia zabezpečenia.

Komplexné a bezstarostné monitorovanie hrozieb

Znížte záťaž na IT oddelenie a odbremeňte zamestnancov, aby sa mohli sústrediť na strategické projekty a nemuseli monitorovať bezpečnostné hrozby. V prípade spravovanej cloudovej služby HP Wolf Pro Security2 sa o nepretržitú správu tohto riešenia budú starať certifikovaní odborníci na zabezpečenie.

Profesionálna správa certifikovanými špecialistami na zabezpečenie

Chráňte sa pred budúcimi útokmi pomocou monitorovania ochrany zariadení a forenzného skúmania hrozieb a analýzy odborníkmi na zabezpečenie z nášho tímu spravovaných služieb.

Včasné a užitočné analýzy a prehľady

Monitorujte zabezpečenie svojich zariadení na paneli HP Wolf Security Controller5 a dostávajte v reálnom čase hlásenia a výstrahy o nechránených zariadeniach, ako aj podrobné informácie o pokusoch o útok.

Udržiavanie produktivity zamestnancov

Umožnite zamestnancom dosahovať vysokú produktivitu vďaka transparentnej ochrane preferovaných aplikácií bez obmedzení alebo strachu zo zneužitia dát, prihlasovacích údajov alebo siete.

 • Neviditeľné vrstvy ochrany

  Pomôžte chrániť zamestnancov pred malvérom a phishingovými útokmi bez vytvárania prekážok znižujúcich ich každodennú produktivitu vďaka transparentnej ochrane, ktorá pracuje na pozadí.

 • Sloboda nerušene pracovať

  Umožnite zamestnancom pracovať bez obmedzení a so všetkými funkciami na bezpečné čítanie, úpravu, ukladanie a tlač dokumentov Microsoft Office a PDF.

Súčasti služby HP Wolf Pro Security Service:1

Pokročilá ochrana proti malvéru založená na hlbokom učení3

 • Detekcia známych aj nových, dosiaľ nepozorovaných hrozieb
 • Statická ochrana proti malvérovým súborovým aj bezsúborovým hrozbám
 • Cloudová reputačná analýza súborov
 • Detekcia evazívnych techník malvéru
 • Nevyžadujú sa aktualizácie podpisov

Ochrana izoláciou hrozieb v reálnom čase4

 • Izolácia e-mailových príloh
 • Ochrana odkazov v chate a zdieľania súborov
 • Ochrana pred dokumentmi vo phishingových e-mailoch
 • Ochrana pri sťahovaní súborov
 • Podpora povolenia korporátnych stránok pre IT oddelenie

Ochrana pred krádežou prihlasovacích údajov4

 • Zabraňuje krádeži hesiel zobrazovaním výstrah používateľom a znemožnením zadávania prihlasovacích údajov na stránkach
 • Umožňuje používateľom prihlasovať sa na známych bezpečných stránkach ako zvyčajne
 • Zabraňuje používateľom zadávať prihlasovacie údaje na známych škodlivých stránkach
 • Zobrazuje používateľom výstrahy pri zadávaní prihlasovacích údajov na neznámych stránkach a stránkach so zlou reputáciou

Správy a analýza zabezpečenia5

 • Zjednotený panel na zobrazovanie malvéru, ktorému sa zabránilo, izolovaných hrozieb a neúspešných pokusov o phishing prihlasovacích údajov
 • Správy a zobrazenia v reálnom čase týkajúce sa položiek v karanténe a hrozieb vrátane úplnej analýzy reťazca eliminácie mapovanej do rámca MITRE ATT&CK™6
 • Zobrazenie nastavení politiky, dôveryhodných stránok a výnimiek/povolených stránok
 • Priama integrácia syslog do existujúcej správy SIEM

Monitorované a spravované certifikovanými odborníkmi na zabezpečenie HP

 • Priebežné monitorovanie a analýza aktivity hrozieb a stavu ochrany zariadenia
 • Poskytovanie usmernení k opatreniam na zabránenie hrozieb a problémov s konfiguráciou nechránených zariadení
 • Centralizovaná správa riadenia a nastavení založená na pravidlách
 • Hosťovanie a údržba platformy HP Wolf Security Controller5

Zdroje

Stručný prehľad o riešení zabezpečenia

Oboznámte sa so službou HP Wolf Pro Security prostredníctvom tohto 2-stranového prehľadu.

Stiahnuť

Vyhlásenie

Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne tu uvedené informácie sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie.

 1. Dostupnosť služby HP Wolf Pro Security Service je plánovaná na jeseň 2021. Služba HP Wolf Pro Security Service vyžaduje systém Windows 10 Pro alebo Enterprise verzie 1909 alebo novšej. Podporované sú prehliadače Microsoft Internet Explorer, Google Chrome a Microsoft Edge (Chromium).  HP Wolf Pro Security Service sa predáva samostatne. Služby HP podliehajú príslušným podmienkam a požiadavkám služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo oznámené pri nákupe. Na základe príslušných miestnych právnych predpisov môže mať zákazník dodatočné zákonné práva. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené podmienkami a požiadavkami služieb HP ani obmedzenou zárukou spoločnosti HP, ktoré zákazník získava pri zakúpení produktu HP. Úplné systémové požiadavky nájdete na stránke www.hpdaas.com/requirements.
 2. Na základe internej analýzy spoločnosti HP, ktorá sa týka služieb zabezpečenia koncových zariadení s podporou izolácie a hlbokého učenia vrátane služby SaaS a spravovaných služieb. Výraz najpokročilejšia sa týka izolácie aplikácií a ochrany koncových zariadení za pomoci hlbokého učenia v počítačoch so systémom Windows 10 (dáta z marca 2020).
 3. HP Sure Sense Pro je súčasťou riešenia HP Proactive Security. Úplné systémové požiadavky nájdete na stránke www.hpdaas.com/requirements.
 4. HP Sure Click Pro je súčasťou riešenia HP Proactive Security a vyžaduje systém Windows 10 Pro alebo Enterprise. Podporované sú prehliadače Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Chromium, Mozilla Firefox a nový Edge. Medzi podporované prílohy patria súbory balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a PDF súbory, pokiaľ je nainštalovaný softvér Microsoft Office alebo Adobe Acrobat.
 5. HP Wolf Security Controller nie je k dispozícii ako samostatný produkt a vyžaduje službu HP Wolf Pro Security Service. Úplné systémové požiadavky nájdete na stránke http://www.hpdaas.com/requirements. Služby HP podliehajú príslušným podmienkam a požiadavkám služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo oznámené pri nákupe. Na základe príslušných miestnych právnych predpisov môže mať zákazník dodatočné zákonné práva. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené podmienkami a požiadavkami služieb HP ani obmedzenou zárukou spoločnosti HP, ktoré zákazník získava pri zakúpení produktu HP.
 6. Organizácia MITRE netvrdí, že databáza ATT&CK uvádza všetky možnosti typov akcií a správaní uvedených ako súčasť jej súperiacich modelov a rámca techník. Používanie informácií uvedených v databáze ATT&CK na riešenie alebo pokrytie celých kategórií techník nezaručí úplné obranné pokrytie, keďže môžu existovať neznáme techniky alebo variácie existujúcich techník, ktoré nie sú v databáze ATT&CK zdokumentované.

Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core a Core Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA alebo ďalších krajinách.

© 2021 The MITRE Corporation. Toto dielo je reprodukované a distribuované s povolením organizácia The MITRE Corporation.