Ochrana alebo obnova lesov s každým výtlačkom

Forest First s HP+

Za každú vytlačenú stranu spoločnosť HP, v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, investuje do ochrany alebo obnovy lesov v takej miere, ktorá vyváži spotrebu papiera pri tlači, bez ohľadu na jeho značku.

 

V programe Forest First počítame spotrebu strán a pomocou vedecky podložených cieľov Svetového fondu na ochranu prírody investujeme do najdôležitejších lesných ekosystémov, aby sme vyvážili všetok papier, ktorý nemusel byť počas výroby získaný zo zodpovedne spravovaných zdrojov.

 

Program Forest First je spojený výhradne s tlačiarňami HP+.

Aktuálne iniciatívy programu HP Forest

Plánujeme aj ďalšie lokality a projekty

Vyhlásenia

Forest First: So systémom HP+ je každý výtlačok bez ohľadu na značku papiera kompenzovaný prostredníctvom iniciatívy Forest Positive Framework spoločnosti HP, aby sa zmiernili riziká odlesňovania.  Papier značky HP pochádza len z certifikovaných a zodpovedne spravovaných lesov alebo recyklovaného materiálu.  V prípade iných značiek papiera spoločnosť HP investuje do projektov obnovy, ochrany alebo skvalitnenia v kľúčových regiónoch, ako napríklad Brazília. Chce tak dostatočne vyvážiť všetok papier používaný zákazníkmi systému HP+, ktorý nemusel byť získaný zo zodpovedne spravovaných zdrojov.