Ochrana alebo obnova lesov s každým výtlačkom

Forest First s HP+

To znamená, že za každú stranu, ktorú vytlačíte, a to bez ohľadu na značku papiera, spoločnosť HP investuje do projektov obnovy, ochrany alebo zodpovednej správy lesov na základe spolupráce s dôveryhodnými neziskovými organizáciami z oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sú uznávanými expertmi na lesné ekosystémy.

 

V programe Forest First počítame spotrebu strán a pomocou najdostupnejších poznatkov lesníckych vied investujeme do najdôležitejších lesných ekosystémov, aby sme vyvážili všetok papier, ktorý nemusel byť získaný zo zodpovedne spravovaných zdrojov.

 

Program Forest First je spojený výhradne s tlačiarňami HP+.

Aktuálne iniciatívy programu HP Forest

Plánujeme aj ďalšie lokality a projekty

Vyhlásenia

Spoločnosť HP v spolupráci so svojimi partnermi WWF a Arbor Day Foundation spravuje, obnovuje a chráni lesy po celom svete v rámci rozličných projektov. So systémom HP+ je každý výtlačok bez ohľadu na značku papiera kompenzovaný prostredníctvom iniciatívy Forest Positive Framework spoločnosti HP, aby sa zmiernili riziká odlesňovania. Papier značky HP pochádza len z certifikovaných a zodpovedne spravovaných lesov alebo recyklovaného materiálu.  V prípade iných značiek papiera spoločnosť HP investuje do projektov obnovy, ochrany alebo spravovania lesov v kľúčových regiónoch, ako napríklad Brazília. Chce tak dostatočne vyvážiť všetok papier používaný zákazníkmi systému HP+, ktorý nemusel byť získaný zo zodpovedne spravovaných zdrojov. Ďalšie informácie o spolupráci spoločnosti HP v oblasti ochrany lesov nájdete na stránke https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/q-a-hp-and-wwf-team-up-to-conserve-forests.