Är billiga kompatibla tonerkassetter värda risken?

Alternativa tonerkassetter kan skada ditt företag. Läs mer.

MER INFORMATIONKÖP

Att använda alternativa tonerkassetter kan vara ett riskfyllt beslut

När du ska beställa nya tonerkassetter finns det många att välja bland, men de billiga alternativen är inte alltid det smartaste valet.

Testade alternativa tonerkassetter släppte ut:7

HP har själva valt att utforma och testa sina utskriftssystem 5 för att förhindra utsläpp som överskrider standardvärden och riktlinjer för ekomärkning.

95 % av alla skrivartekniker sa att de rengör HP LaserJet-skrivare oftare när kassetter av andra märken än HP används och 79 % av teknikerna sa att de rengör dem minst dubbelt så ofta3.

HPs tonerkassetter följer de viktiga europeiska juridiska kraven och reglerna, men det gör inte alltid alternativen4

Det är helt enkelt bättre att välja HPs originaltonerkassetter

1. Verklig riskutvärdering på uppdrag av HP utförd 2019. Baserat på en kvalitetsstudie av luften inomhus genomförd under 2019 av Blue Angel som inkluderade utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar från alternativa tonerkassetter enligt Blue Angel DE-UZ 205 och hälsobaserade granskningsnivåer angivna av USEPA (2019) och Cal/EPA Department of Toxic Substances Control (2019a). Se: hp.com/go/IntrinsikToner2019.

2. InfoTrends, en studie av återvunna material i Västeuropa 2018, på uppdrag av HP. Baseras på snittresultatet från intervjuer med sju tillverkare av återtillverkade produkter och sex grossister. Se hp.com/go/EMEA-2018InfoTrends

3. En studie av Market Strategies International från 2018 på uppdrag av HP. Resultaten bygger på 223 enkäter från HP ServiceOne Partners som har minst 6 månaders erfarenhet av service av HP LaserJet-skrivare, både svartvitt och färg, som använt HP-tonerkassetter och tonerkassetter från andra märken, installerade under de senaste 12 månaderna. Studien utfördes i 27 länder: UK, IE, FR, DE, IT, AT, BE, PT, ES, NL, SE, RU, UA, PL, HU, CZ, HR, RO, ZA, SA, AE, EG, MA, QA och TR. Se marketstrategies.com/hp/EMEA-Technician2018.pdf

4. Se Top 8 Sustainable Supplies Procurement Criteria https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c06043765.pdf

5. Ett utskriftssystem består av HP-skrivare, papper och tonerkassett

6. Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.

7. En WKI Blue Angel-studie från december 2017 om luftkvalitet inomhus på uppdrag av HP. Studien testade fyra märken av nytillverkade kompatibla tonerkassetter sålda som ersättningar för HP LaserJet Pro MFP M425dn med kassett 280A. Testen genomfördes i enlighet med Blue Angel RAL-UZ 205. Se http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW

8. En EMEA-studie från 2019 utförd av Four Elements Consulting LCA på uppdrag av HP. Den jämförde HPs svartvita tonerkassetter 55A och 26A med ett urval alternativ vad gällde åtta kategorier av miljöpåverkan. Mer information finns på hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2019. LCA använder en studie från SpencerLab 2019, på uppdrag av HP, där man jämför HP LaserJet-originaltonerkassetter med alternativa märken av tonerkassetter och som säljs i Europa, Mellanöstern och Afrika. Se spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf.

9. Studien om svartvit beständighet som utfördes av SpencerLab 2019 på uppdrag av HP jämförde HP svartvita originalkassetter med fem andra märken av NBC-tonerkassetter som såldes i Europa, Mellanöstern och Afrika för HP-skrivarna Pro M402 och HP Pro 521 samt HP-kassetterna 26A och 55A. Mer information finns i www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf.

10. Det finns olika direktiv man måste följa beroende på vilken produkt som säljs. EU-direktiven för bläckpatroner och tonerkassetter är: 2014/30/EU = Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-D) och 2011/65/EU = Direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS). HPs tonerkassetter och bläckpatroner följer alla gällande EU-direktiv. Det innebär att de har bedömts uppfylla de föreskrivna säkerhets-, hälso- och miljöskyddskraven. Läs mer på https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en.