DOWNLOAD RAPPORT 2021

Jorden,

vi lytter til dig

Alt gør en forskel. Vi har en mission om at reducere vores påvirkning i hele vores værdikæde. Vores klimahandlingsmål omfatter at nå en drivhusgasneutralitet (GHG) inden 2040.

Registrering af vores proces

Målet:

At opnå neutralitet

Opnå drivhusgasneutralitet i hele HP's værdikæde inden 20401

Her er vi nu:

2,93 millioner

tons CO2 forhindret i hele HP's værdikæde siden 2019

Målet:

Mindre aftryk

Reducere udledning af drivhusgasser i omfang 1 og omfang 2 med 60 % senest i 2025 sammenlignet med 20151

Her er vi nu:

59 % ↓ 

mindre end vores bundlinje i 2015, siden 2019

Målet:

Cirkulær økonomi

Opnå 75 % cirkularitet for HP-produkter og -emballage senest i 20302

Her er vi nu:

39 %

Cirkularitet målt på vægt.³

Målet:

Reducere affald

Blive affaldsneutral i hele HP's drift senest i 2025

Her er vi nu:

86 %

diversitetsomfang for HP's globale mængde affald, der ender på affaldsdepoter for 2021

Vi er den eneste teknologivirksomhed, der har opnået tredobbelt "A" på CDP's lister over vand, skove og pointtavle for leverandørengagement (for tredje år i træk).

Reducering af vores påvirkning

9 % reducering

Af vores CO2-aftryk (ton CO2e) i 2021 vs. 20194

Primært på grund af reduceringer, der vedrører brug af produkter fra øget energieffektivitet og ændringer af blandingen af solgte produkter, har vi reduceret vores CO2-aftryk med 28.459.500 tons.

Forskning giver resultater. Og det samme gør vores mål.

Vores mål om reducering af udledning af drivhus for 2025 er fastlagt ud fra forskningsbaserede målinitiativer.

Få mere at vide

Energibesparende produkter

Vi udvikler energibesparende produkter for at medvirke til at reducere vores kunders energiforbrug og formindske aftrykket fra brug af kul og vand.

Få mere at vide

Bæredygtig drift

Vores flerstrengede tilgang bekæmper CO2-udledninger, energi, affald og vandforbrug i hele driften.

Få mere at vide

Vores mål er at anvende 100 % vedvarende energi i hele vores globale drift inden 2025

Fremgang i tal

54 %

af vores globale elforbrug, der blev tilvejebragt og genereret af HP's globale drift, kom fra vedvarende energi i 2021.

39 %

reducering af CO2-udledninger i forbindelse med anvendelse af produkter i hele 2021 sammenlignet med 2015 

1,46 millioner

tons CO2-udledninger undgået af leverandører via HP & Partner-energieffektivitetsprogrammer i 20215

8 % reducering 

I HP's vandaftryk (i kubikmeter) i 2021 vs. 2020

Primært via en reduktion i direkte vandforbrug fra generering af elektricitet i forbindelse med brug af HP-produkter har vi skåret vores vandaftryk ned til 146,8 kubikmeter.

Få mere at vide

Det gør vi for at minimere vores CO2- og vandaftryk – og blive CO2-neutrale inden 2040. 

Få mere at vide

Lukker
cirklen

Over 110 millioner

ocean-bound plastflasker er genanvendt i HP-produkter6

Vi holder materialer i brug (og væk fra havet) ved at anvende genbrugsplastik i lukkede kredsløb og ocean-bound plastik i en lang række af vores produkter.6 Se processen.

Få mere at vide

En mere cirkulær tilgang

Få mere at vide

Holde produkter og materialer i brug

Initiativer, som f.eks. HP Device Recovery Service, opfordrer til returnering af brugte enheder for at forlænge deres levetid.

Ansvarligt design for at reducere mængden af affald

Intelligente designløsninger opfyld tre vigtige principper: eliminering af affald, opfinde med nye materialer og gøre produkter cirkulære.

Regenerering af naturlige økosystemer

Bevarelse af jordens naturressourcer betyder at tage hånd om skovrydning og genbruge ocean-bound plastik.

Viser vejen til positivt skovbrug 

En løbende forpligtelse til skovforvaltning og genoprettelse med papir og emballage fra ansvarlige kilder.  

Opnåelse af materialeændringer i Haiti

Sociale forhold og miljøændringer går hånd i hånd. I Haiti støtter vores investering på 2 millioner USD rengøring af brugt plastik til brug i HP-produkter den lokale økonomi og medvirker samtidig til at forebygge forurening af havet.

Få mere at vide

Se video

Omfatter genbrugsvirksomheder

Hør de to brasilianske kvinder Renilda og Marlys fortælling om en virksomhed, der arbejder med genbrug. 

Se video

Genbrug af elektronik giver bedre liv

I Los Angeles giver en virksomhed, der er på forkant, og som genbruger elektronisk affald, job til folk, der ellers ville være arbejdsløse.

Se video

Hver eneste dag bruger vi det, der svarer til mere end en million plastikflasker i nye HP-blækpatroner.7

Sådan går det

85 %

af de originale HP-blækpatroner indeholder 4-75 %8 genanvendt genbrugsmateriale

95 %

af HP-pc'er og printerhardware til både hjemmet og kontoret, der kom på markedet i 2020, indeholder minimum 5 g genanvendt materiale.9 

765.500

tons genbrugt hardware og forbrugsvarer siden 2016

Kæmper for skovene

Cirka 950.000

hektar omfattet af forpligtelser over for skove

Vi gør noget nu for at forebygge skovrydning og støtter ansvarligt skovbrug.10

Få mere at vide

Se video

Samarbejde om bæredygtige skove

Sunde og robuste skove er vigtigt for HP's fremtidige drift. Samarbejde med andre papirmærker gør, at vi kan realisere vores mål. 

Få mere at vide

HP og WWF arbejder sammen om at beskytte skove

Vores partnerskab tager hånd om skovpåvirkningen fra papir, der er brugt til at printe med HP-printere, ved at medvirke til at beskytte, genopbygge og forbedre skovforvaltning af cirka 950.000 hektar skov.

Få mere at vide

Jane’s Green Hope

HP bidrager til plantning af 1 millioner træer via vores partnerskab med Jane’s Green Hope og Arbor Day Foundation. Deltag.

Få mere at vide

Siden 2016 er HP-mærket papir udvundet fra kilder, der genbruger eller er certificerede, og siden 2020 har vi gjort det samme med papirbaseret emballage til hjemme- og kontorprintere og forbrugsvarer, pc'er og skærme.11

Fremgang i 2021

11 millioner USD

de seneste to års pilotprojekter er udviklet i forhold til forskningsbaserede mål fra Brasiliens Atlantic Forest for at støtte WWF's arbejde med genopbygning af skove

80 millioner USD

afsat til at medvirke til at tage hånd om eventuel påvirkning af skove fra
papir, der er brugt til at printe med HP-printere, senest i 2030

1,1 millioner

træer plantet i samarbejde med Arbor Day Foundation og Eden Reforestation Project