Velkommen til HP's websted

Velkommen til webstedet HP Inc. ("HP" eller "Vores" eller "Vi" eller "Os") – og tak for at vente. Vi håber, du nyder din oplevelse!

 

Disse vilkår og betingelser ("Disse Vilkår") er en juridisk kontrakt mellem dig og HP (fælles betegnet "Alle"), der styrer din brug af dette websted samt andre websteder, som HP måtte styre, og alle de tekster, data, oplysninger, software, grafik, billeder osv. (som vi tilsammen kalder "Materialer"), som HP og dens datterselskaber gør tilgængelige for dig, samt evt. tjenester, som vi måtte levere via nogen af vores websteder (som vi tilsammen kalder "Dette Websted" i disse Vilkår).

 

LÆS DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT, FØR DU BROWSER DETTE WEBSTED. BRUG AF DETTE WEBSTED BETYDER, AT DU HAR LÆST OG ACCEPTERER DISSE VILKÅR. DU KAN IKKE BRUGE DETTE WEBSTED, HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR.

Sådan får du adgang til dette Websted

Når du får adgang til dette Websted, er du ansvarlig for at overholde disse Vilkår samt enhver og al brug af dette Websted via en evt. konto, som du måtte konfigurere via eller på dette Websted; nogle Materialer bliver kun tilgængelige for dig, hvis du har en konto. Du accepterer at give ægte, nøjagtige, aktuelle og fuldende oplysninger, sålænge du bruger dette Websted. Da kontoen er din, er du ansvarlig for at hente og vedligeholde alt udstyr, tjenester og software, der kræves til at få adgang og bruge dette Websted samt til at betale tilknyttede gebyrer. Du er også ansvarlig for at holde dine adgangskoder fortrolige. Hvis du mener, at din adgangskode til eller andre sikkerhedsoplysninger om dette Websted er blevet brudt på en eller anden måde, skal du informere os herom med det samme.

 

Vi indsamler af og til visse personlige oplysninger om dig, som udelukkende er i forbindelse med din adgang og brug af dette Websted. HP's brug af disse oplysninger er underlagt bestemmelserne i  HP's online erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Vi forbeholder os retten til at kræve, at du ændrer din adgangskode eller begrænser din adgang til dette Websted, hvis vi anser det rimelig nødvendigt.

Din tilladte brug af dette Websted

Du er velkommen til at bruge dette Websted til dine personlige og forretningsmæssige formål, hvor du køber HP-produkter og -tjenester til brug i din virksomhed ("Tilladte Anvendelser").

 

Vi giver dig herved en begrænset, personlige, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, til at bruge og vise Materialerne. Din ret til at bruge Materialerne er betinget af din overholdelse af disse Vilkår. Du har ingen andre rettigheder til dette Websted eller nogen af Materialerne, og du må ikke modificere, redigere, kopiere, reproducere, oprette afledte værker, udføre reverse engineering, ændre, forbedre eller på en anden måde udnytte dette Websted eller Materialerne på nogen måde.

Uautoriseret brug af dette Websted, politik om rimelig brug

Vi autoriserer din begrænsede brug af dette Websted. Enhver anden brug af dette websted ud over de tilladte Anvendelser er forbudt og udgør derfor en uautoriseret brug af dette Websted. Dette er, fordi alle rettigheder til dette Websted forbliver HP's ejendom.

 

Uautoriseret brug af dette Websted kan resultere i overtrædelse af forskellige amerikanske og internationale love om ophavsret. Vi ønsker ikke, at dette skal ske, og vi har givet dig derfor eksempler på ting, der skal undgås, i Vores politik om rimelig brug, der findes her  HP's politik om rimelig brug. Du skal følge HP's politik om rimelig brug, når du bruger dette Websted eller nogen af de tjenester, der tilbydes på dette Websted.

Ophævelse af din brug af dette Websted

Vi eller du kan ophæve din brug af dette Websted når som helst. Din brug af dette Websted ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse Vilkår. Af hensyn til klarhed:

 • Medmindre vi ellers er enige med dig på skrift, kan vi fuldstændigt eller delvist ophøre, afbryde eller ændre din registrering hos, eller adgang til hele eller en del af dette Websted uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt og af enhver årsag.
 • Du kan afbryde din adgang til og brug af dette Websted til enhver tid. I tilfælde af en automatisk ophævelse på grund af overtrædelse skal du straks tilintetgøre evt. hentede eller udskrevne materialer (og evt. kopier deraf).

Ansvarsfraskrivelse

DETTE WEBSTED LEVERES "SOM DET ER" OG "MED ALLE FEJL", OG HELE RISIKOEN I FORBINDELSE MED DETTE WEBSTEDS KVALITET OG YDELSE PÅHVILER DIG.

 

HP FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART (UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE) MED HENSYN TIL DETTE WEBSTED, SOM OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, EVT. UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL EN BESTEMT ANVENDELSE ELLER FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER.

 

DETTE BETYDER, AT HP IKKE LOVER DIG, AT WEBSTEDET ER FRIT FOR PROBLEMER. Uden at begrænse det forudgående afsnits generelle karakter giver HP ingen garanti for, at dette Websted opfylder dine krav, eller at det bliver uafbrudt, rettidigt, sikkert eller fejlfrit, eller at fejl i dette Websted bliver rettet. HP udsteder ingen garanti med hensyn til de resultater, der måtte opnås som følge af brugen af dette Websted, eller nøjagtigheden eller pålideligheden af evt. oplysninger, der hentes via dette Websted. Der gives ingen garanti for evt. råd eller oplysninger, hvad enten det er mundtligt eller skriftligt, som du får via dette Websted eller fra HP, dens datterselskaber eller andre associerede selskaber eller dens eller deres leverandører (eller sådanne enheders respektive kontormedarbejdere, direktører, medarbejdere eller repræsentanter) (fælles betegnet "HP-parterne"). HP fraskriver sig alle rimelige godtgørelser.

Ansvarsbegrænsning

HP-PARTERNE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BLIVE ANSVARLIGE FOR (A) EVT. INDIREKTE, SÆRLIGE, FØLGE-, STRAFRETLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER (B) SKADER, DER I ALT OVERSKRIDER ET HUNDREDE AMERIKANSKE (100,00 USD) DOLLARS (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DEM, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF TAB AF FORTJENESTE, TABTE GEVINSTER, TAB AF FORRETNINGSVÆRDI, BRUGSTAB, FORRETNINGSAFBRYDELSE ELLER ANDRE UHÅNDGRIBELIGE TAB), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DETTE WEBSTED (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, BRUG, MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE ELLER RESULTATERNE AF BRUG AF DETTE WEBSTED), HVAD ENTEN SÅDANNE SKADER ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT, LOVBESTEMTE ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, OG SELVOM ENHVER HP-PART ER BLEVET UNDERRETTET (ELLER BØR HAVE VIDST) OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

 

UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER: Nogle retskredse tillader ikke udelukkelse at visse garantier eller begrænsning eller udelukkelse af ansvar for visse skader. Nogle af ovenstående fraskrivelser og ansvarsbegrænsninger gælder derfor muligvis ikke for dig. I det omfang, som HP-parterne i henhold til gældende lov ikke kan fraskrive sig enhver underforstået garanti eller begrænse deres ansvar, bliver omfanget og varigheden af en sådan garanti og beløbet på HP-partens ansvar begrænset til det minimumsbeløb, der er tilladt under sådan gældende lov.

Udelukkelser og begrænsninger

Nogle retskredse tillader ikke udelukkelse at visse garantier eller begrænsning eller udelukkelse af ansvar for visse skader. Som følge deraf gælder nogle af ovenstående fraskrivelser og ansvarsbegrænsninger muligvis ikke for dig. I det omfang, som enhver HP-part i henhold til gældende lov ikke kan fraskrive sig enhver underforstået garanti eller begrænse dens ansvar, bliver omfanget og varigheden af en sådan garanti og omfanget af HP-partens ansvar det minimum, der er tilladt under sådan gældende lov.

Andre aftaler; Software, tjenester eller adgang

HP kan levere produkter (som f.eks. hardware eller software), tjenester (som f.eks. softwareabonnementstjenester, hardwarevedligeholdelse eller -reparation eller softwarevedligeholdelse, -installation eller -træning) eller adgang via dette Websted under vilkårene i en særskilt aftale mellem dig og HP, som f.eks. en licensaftale eller separate salgsvilkår og garantivilkår (hver kaldt en "Anden Aftale"). HP's forpligtelser vedrørende ethvert produkt, tjeneste eller adgang, som den stiller til rådighed for dig under enhver anden Aftale, skal udelukkende styres af den anden Aftale, hvorunder et sådant produkt, tjeneste eller adgang leveres, og disse Vilkår må ikke anses eller tolkes, så de ændrer vilkårene i en sådan anden Aftale. Hvis der er en uoverensstemmelse mellem disse Vilkår og enhver anden Aftale, er den anden Aftale, der gælder.

 

For eksempel styres brugen af enhver software, der kan hentes fra HP-webstederne ("Software"), af vilkårene i slutbrugerlicensaftalen (hvis der findes nogen), der følger med eller er inkluderet i softwaren ("Licensaftale"). Du må ikke installere software, hvortil der medfølger eller er inkluderet en Licensaftale, medmindre du først har accepteret Licensaftalen. Hvis der ikke er en Licensaftale, styrer disse Vilkår din brug af denne software.

HP kan ændre dette Websted

HP forbeholder sig retten til at ændre, afbryde eller ophøre dette Websted til enhver tid uden at give dig varsel. Vi ønsker dog, at du er klar over følgende:

 

 • HP kan på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel foretage ændringer til dette Websted, de produkter, tjenester og priser, der er beskrevet på dette Websted.
 • Det er muligt, at dette Websted ikke er opdateret, og HP forpligter sig ikke på nogen måde til at opdatere dette Websted.
 • Oplysningerne på dette Websted henviser muligvis til produkter, programmer og tjenester, der ikke er tilgængelige i dit land.

 

 

Vi anbefaler, at du taler med din lokale HP-kontaktperson, så du får oplysninger vedrørende de produkter, programmer og tjenester, der kan være tilgængelige for dig via dette Websted.

Dine fremsendelser til dette Websted

Visse områder af dette Websted (f.eks. chatrum, kundevurderinger, anmeldelsesområder, fællesskabs- og supportfora) tillader dig muligvis at sende feedback, oplysninger, data, tekst, software, musik, lyd, billeder, grafik, video, beskeder eller andet materiale (hver kaldt en "Brugerfremsendelse"). Du accepterer at være eneansvarlig for alle dine Brugerfremsendelser, og at enhver Brugerfremsendelse anses både som ikke-fortrolig og ikke-navnebeskyttet. Derudover giver HP ingen garanti for, at du har noget retsmiddel via HP eller enhver tredjepart til at redigere eller slette evt. Brugerfremsendelse, du har sendt.

 

 

 

Ved at sende en Brugerfremsendelse erklærer og garanterer du, at:

 

 • Du mindst er 13 år gammel;
 • Du ejer alle rettigheder i dine Brugerfremsendelser (herunder, uden begrænsning, alle rettigheder til lyden, videoen eller den digitale optagelse og ydelsen i dine Brugerfremsendelser), eller at du alternativt har erhvervet alle de nødvendige rettigheder i dine Brugerfremsendelser, så du kan give HP rettighederne i dine Brugerfremsendelser, som der er beskrevet i disse Vilkår;
 • Du har betalt og vil fuldstændig betale alle licensgebyrer, godkendelsesgebyrer og andre finansielle forpligtelser af enhver art, der opstår fra enhver brug eller kommerciel udnyttelse af dine Brugerfremsendelser;
 • Du er den person, der er fotograferet og/eller høres i dine Brugerfremsendelser, eller du har alternativt fået tilladelse fra enhver person (herunder samtykke fra forældre eller værger af enhver person under 18 år), der vises og/eller høres i dine Brugerfremsendelser, så du kan give rettighederne til HP, som det er beskrevet i disse Vilkår;
 • Dine Brugerfremsendelser krænker ikke en tredjeparts ophavsret, varemærke, patent, handelshemmelighed eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, rettigheder til privatlivets fred eller andre lovmæssige eller ideelle rettigheder;
 • Du accepterer frivilligt at give afkald på alle "ideelle rettigheder", du måtte have til din Brugerfremsendelse;
 • Du er klar over, at evt. oplysninger i din Brugerfremsendelse ikke er falske, unøjagtige eller vildledende;
 • Din Brugerfremsendelse overtræder ikke nogen lov (herunder, men ikke begrænset til, dem, der styrer eksportkontrol, kundebeskyttelse, uretfærdig konkurrence, antidiskrimination eller falsk reklamering);
 • Din Brugerfremsendelse er ikke og kan med rimelighed ikke anses for at være ærekrænkende, injurierende, hadefuld, racistisk, etnisk eller religiøs motiveret eller på en anden måde partisk eller fornærmende, uretmæssigt truende eller chikanerende mod enhver person, partnerskab eller virksomhed, vulgær, pornografisk, obskønt eller invasiv på en andens privatlivs fred;
 • Du blev ikke og bliver ikke erstattet eller tildelt nogen modydelse af en tredjepart for at sende din Brugerfremsendelse;
 • Din Brugerfremsendelse inkorporerer ikke materialer fra et tredjepartswebsted eller adresser, e-mailadresser, kontaktoplysninger eller telefonnumre (andet end dit eget);
 • Din Brugerfremsendelse indeholder ikke vira, orme, spyware, adware eller andre potentielt skadelige programmer eller filer;
 • Din Brugerfremsendelse indeholder ikke oplysninger, som du anser som fortrolige, navnebeskyttede eller personlige; og
 • Din Brugerfremsendelse indeholder eller udgør ikke evt. uønskede eller uautoriserede reklame-, salgsfremmende materialer, uønsket mail, spam, kædebrev, pyramidspil eller enhver anden form for reklamering.

 

 

 

Ved at sende en Brugerfremsendelse giver du HP en uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, helt betalt, verdensomfattende, royalti-fri licens, der kan overdrages (der kan gives i underlicens via flere pakker), til at:

 

 • Bruge, distribuere, reproducere, modificere, tilpasse, udgive, oversætte, offentligt udføre og offentligt vise dine Brugerfremsendelser (eller enhver ændring deraf), både helt eller delvist, i ethvert format eller medie, der kendes i øjeblikket eller som senere kan blive udviklet;
 • Bruge (og lade andre bruge) din Brugerfremsendelse på enhver måde og til ethvert formål (herunder, uden begrænsning, kommercielle formål), der HP efter eget skøn anser som passende (herunder, uden begrænsning, at inkorporere din Brugerfremsendelse eller enhver ændring dertil, både helt eller delvis, i enhver teknologi, produkt eller tjeneste);
 • Vise annoncer i forbindelse med dine Brugerfremsendelser og bruge dine Brugerfremsendelser til markedsførings- eller salgsfremmende formål.

 

HP kan, men er ikke forpligtet til, forudgående undersøge Brugerfremsendelser eller overvåge ethvert område af dette Websted, gennem hvilket Brugerfremsendelser kan sendes. HP er ikke forpligtet til at hoste, vise eller distribuere nogen Brugerfremsendelser på eller via dette Websted og kan til enhver tid fjerne eller afvise evt. Brugerfremsendelser af enhver årsag. HP er ikke ansvarlig for ethvert tab, tyveri eller skade af enhver art i forbindelse med evt. Brugerfremsendelser. Du accepterer desuden, at HP frit kan videregive din Brugerfremsendelse til enhver tredjepart, uden nogen tillidsforpligtelse fra modtageren

Intellektuelle ejendomsrettigheder

HP respektere andres intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi beder dig om at gøre det samme. HP kan under passende omstændigheder og efter eget skøn ophæve tjenesten og/eller adgangen til dette Websted for brugere, som krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde, som vises på dette Websted, er udsat for krænkelse af ophavsret og/eller varemærke, bedes du informere os derom ved at følge fremgangsmåden heri  Krav om krænkelse på HP-websteder.

Varemærker

HP Inc. ejer retten til de registrerede varemærker HP og HP-logoet (vist herunder), såvel som andre registrerede og ikke registrerede varemærker.

Du må anvende HP-varemærker i tekster, for at henvise på en fair og nøjagtig måde til HP, dets produkter og servicer iht. retningslinjerne herunder.

 

 

Anvendelsen af HP-logoet er forbeholdt HP og de HP-partnere og licenstagere, som har en skriftlig aftale med HP, som udtrykkeligt godkender anvendelsen af logoet.  Hver anden anvendelse af HP logoet er forbudt.

 

 

Du må ikke anvende HP-varemærker på en måde, som vildleder forbrugerne om dit forhold til HP, HP's sponsering eller anerkendelse af din virksomhed, dine produkter eller servicer, eller dine produkter eller servicers oprindelse.  Al brug af HP-varemærker, som let kan forårsage uklarhed eller vildlede offentligheden, er ulovlig og udtrykkeligt forbudt.

Autoriserede HP-partneres og licenstageres brug af varemærket

Hvis du allerede har en eksisterende forretningsforbindelse med HP, skal du overholde de specielle retningslinjer og betingelser for anvendelsen af varemærker, som er anført i din skriftlige kontrakt.

 

 

 

Hvis du er en HP Partner First-partner, se venligst de følgende links for yderligere oplysninger, inklusive retningslinjer for brug af varemærker specielt for dit HP Partner First-program:

 

 

 

HP Partner First program: https://partner.hp.com/

 

 

 

Hvis din eksisterende kontrakt med HP tillader, at du udstiller/viser HP-varemærker, men ikke indeholder specielle retningslinjer for anvendelsen af varemærker, følg venligst retningslinjerne på denne side.

 

 

 

Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst din kontorepræsentant eller en anden HP-forretningskontakt.

HP's generelle retningslinjer for brug af varemærker

De følgende generelle retningslinjer for brug af varemærker er beregnet for virksomheder, som er autoriserede brugere af HP's varemærker, inklusive f.eks. HP's partnere, licenstagere, alliancer og autoriserede videreforhandlere under kontrakt med HP.

 

 

 • HP anvender eller kræver ikke anvendelsen af varemærkesymboler, forklaringer eller anerkendelser med HP-varemærker, med mindre andet er aftalt skriftligt.
 • HP-varemærker bør præsenteres som adjektiver der modificerer navneord; for eksempel: HP-computere, HP-support servicer, LASERJET-printere.
 • Brug ingen variationer, flertal eller ejeformer af HP-varemærker.
 • Anvend ikke HP-varemærker på en måde, som let kan forårsage uklarhed eller vildlede offentligheden mht. oprindelsen af produkter, servicer eller sponsering såvel som anerkendelse af HP.
 • Anvend ikke HP-varemærker til at fremsætte urigtige udsagn om HP eller dets produkter eller servicer.
 • Inkorporer ikke HP-varemærker i dine handels-, forretnings-, produkt-, servicebetegnelser, brugernavne i sociale medier eller domænenavne.
 • Vedtag eller imiter ikke HP's karakteristiske produktdesign, produktemballage, udstyr, reklamemateriale, slogans, taglines eller webside-layouts.
 • Hvis du henviser til HP i en formel dokumentation (f.eks. årsrapporter, finansrapport) er præferencen at bruge det fulde navn HP Inc. I andre sammenhænge er præferencen HP.

Yderligere retningslinjer for autoriserede brugere af HP-logoet

VIGTIGT:  DETTE DOKUMENT TILLADER IKKE ANVENDELSEN AF LOGOET.  TIL UDSTILLING/VISNING AF HP LOGOET KRÆVES EN SEPARAT, SKRIFTLIG KONTRAKT MED HP, OG KONTRAKTEN SKAL UDTRYKKELIGT GODKENDE ANVENDELSEN AF LOGOET.  DISSE KONTRAKTER STÅR KUN TIL RÅDIGHED FOR UDVALGTE PARTNERE OG LICENSTAGERE.

 

 

På hvid baggrund er vores foretrukne HP-logo:

På farve eller mørke baggrunde er vores foretrukne HP-logo:

Vores sort-hvide logo bør anvendes, hvis fuldfarveprint ikke står til rådighed:

Sørg for, at logoet er på afstand af konkurrerende tekster, billeder og grafiker ved at sørge for en minimumsafstand/-omkreds på 20 procent til alle fire sider af logoet:

Den minimale størrelse for brugen af udskrevet HP-logo er 0,25 x 8221; firkant eller 6,35 mm firkant:

Den minimale størrelse for digital anvendelse af HP Logoet er 20 x 20 pixels ved 72 dpi:

HP-logoet må på ingen måde ændres.

Du må ikke:

 • Anvende HP-logoet på en anden måde end den, som udtrykkeligt og skriftligt blev godkendt af HP
 • Påføre refleksioner eller gradienter på logoet
 • Behandle logoet som et tredimensionalt objekt
 • Ændre formen på logoet
 • Placere logoet skævt eller rotere det
 • Tilføje en keyline til logoet
 • Adskille HP-bogstaverne fra logoets cirkelelement
 • Påføre farver til HP-bogstaverne indenfor logoet
 • Skitsere logoet
 • Ændre logoets farver
 • Animere logoet
 • Placere/skrive tekst indenfor logoet eller logoets minimale afstand eller
 • Placere et billede indenfor logoet.

 

 

DISSE RETNINGSLINJER KAN REVIDERES FRA TID TIL ANDEN UDEN VARSEL.  FOR AT SIKRE OVERHOLDELSEN AF HP'S RETNINGSLINJER TIL ANVENDELSEN AF VAREMÆRKER, ER HP'S PARTNERE, LICENSTAGERE, ALLIANCER OG AUTORISEREDE VIDEREFORHANDLERE ANSVARLIGE FOR AT KONTROLLERE DENNE SIDE REGELMÆSSIGT, LIGESOM DE OGSÅ BØR TALE MED DERES RELEVANTE HP FORRETNINGSKONTAKT.

 

Begrænsede rettigheder for myndighederne i USA

Ethvert Materiale, der hentes af eller på vegne af USA, dets agenturer og/eller organer ("Amerikansk Regering"), er underlagt forskrifterne i FAR 12.211 – "Tekniske data" og FAR 12.212 – "Computersoftware" eller klausuler, der giver HP tilsvarende beskyttelse i DFARS eller andre agenturspecifikke forskrifter.

 

 

Internationale og eksportproblemer

[HP styrer dette Websted fra sine kontorbygninger i Palo Alto, Californien. HP udsteder ingen garanti for, at dette Websted er passende eller tilgængeligt uden for USA, og det er forbudt at tilgå dette Websted fra områder, hvor deres indhold er ulovligt eller begrænset].

 

Adgang til dette Websted udefra USA sker efter dit eget initiativ, og du er ansvarlig for at overholde gældende love.

 

Du accepterer at overholde alle af det amerikanske handelsministeriums og evt. andre amerikanskes og udenlandske agenturers og myndigheders begrænsninger og forskrifter vedrørende eksport og geneksport i forbindelse med din brug af HP-webstederne, og du accepterer ikke at autorisere overførslen af evt. Materialer til et forbudt land eller at gøre det på en måde, der overtræder evt. love. Materialerne må især, men uden begrænsning, ikke eksporteres eller geneksporteres i overtrædelse af evt. love:

 

 

 

Ved at bruge Materialer, der er underlagt nogen af sådanne restriktioner og forskrifter, anerkender og garanterer du, at du ikke befinder dig i, er under kontrol af, eller er statsborger eller resident i nogen af disse lande, eller at du ikke står på en sådan liste.

Erstatning

Du accepterer at erstatte, forsvare og holde HP-parterne skadesløse i forbindelse med og mod ethvert og alle krav, ansvar, skader, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer), som sådanne parter måtte pådrages som følge af, eller der opstår fra din (eller enhver, der bruger din konto) overtrædelse af disse Vilkår. HP forbeholder sig retten til at overtage det eksklusive forsvar for og kontrol over enhver sag, som ellers er underlagt din skadesløsholdelse, og i så fald accepterer du at samarbejde med HP's forsvar af et sådant krav.

Elektroniske kommunikationer

Når du går ind på dette Websted eller sender e-mails til HP, etablerer du elektronisk kommunikation med HP. Vi kan svare til dig via e-mail eller ved at slå meddelelser op på dette Websted. Du accepterer, at alle de meddelelser, videregivelser og andre meddelelser, der HP leverer til dig elektronisk, tilfredsstiller alle lovmæssige krav, som sådanne meddelelser skal have på skrift.

Ejerskab

Medmindre andet er angivet i disse Vilkår, ejes alle Materialer samt deres arrangement på dette Websted helt og alene af os, Copyright © [oprettelsesdatoer] HP Development Company, L.P. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Undtagen som det ellers er påkrævet eller begrænset af gældende lov, er enhver reproduktion, distribution, modificering, videresendelse eller udgivelse af evt. ophavsretligt beskyttet materiale strengt forbudt uden ophavsretsejerens eller licensens udtrykkelige skriftlige samtykke.

Hele aftale for alle

Disse Vilkår sammen med evt. yderligere vilkår, som du accepterer ved brug af særlige elementer på dette Websted, udgør den hele, eksklusive og endelige aftaleerklæring, der gælder for alle med hensyn til den pågældende emne, som erstatter evt. forudgående aftaler eller forhandlinger mellem dig og HP med hensyn til samme. HP-parterne er tredjepartsbegunstigede med hensyn til de forskrifter i disse Vilkår, der henviser til dem.

Gældende lov

Disse Vilkår bliver styret af lovene i staten Californien, som de anvendes til aftaler, der fuldstændigt bliver udarbejdet, indgået og udført i Californien af Californiens beboer, uanset din nuværende bopæl eller forretningssted. FN-konventionen om kontrakter for internationalt salg af varer og UCITA (Uniform Computer Information Transactions Act) gælder ikke for disse Vilkår. Alle søgsmål, der opstår fra eller i forbindelse med disse Vilkår eller din brug af dette Websted, skal fremsættes ved de føderale eller statslige domstole, der befinder sig i Santa Clara-amt, Californien, og du underlægges herved uigenkaldeligt sådanne domstoles personlige enejurisdiktion til dette formål.

Diverse

Enhver undladelse af HP til at udøve eller håndhæve en rettighed eller forskrift i disse Vilkår udgør ikke et afkald på sådanne rettigheder eller forskrifter. Hvis nogen af forskrifterne i disse Vilkår findes af være ugyldig af en domstol med kompetent jurisdiktion, accepterer du alligevel, at domstolen skal bestræbe sig for at give virkning til HP's og dine hensigter, som det afspejles i forskriften, og de andre forskrifter i disse Vilkår forbliver med fult kræft og virkning. Titlerne til hvert afsnit i disse Vilkår er kun for nemheds skyld og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning. Disse Vilkår skal forblive i fuld kraft og med fuld virkning, uanset evt. ophævelse af din brug af dette Websted. Disse Vilkår fortolkes uden anvendelse af nogen form for streng konstruktion, der kan være til gavn eller ulempe for dig eller HP. Disse Vilkår og evt. rettigheder og licenser, der gives herunder, må ikke overdrages eller tildeles af dig, men de kan tildeles af HP uden begrænsning.

Forbrugermeddelelse til Californien

Brugere i Californien er under Californiens civillovbog, afsnit 1789.3, berettiget til følgende meddelelse om forbrugerrettigheder: Dette Websted er leveret af HP. Hvis du har et spørgsmål eller klage vedrørende dette Websted, kan du kontakte kundeservice på. Du kan også kontakte os ved at skrive til HP Inc., att.: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, Californien 94304 USA. Californiens beboer kan kontakte Complaint Assistance Unit (Enhed for klageassistance), som er en del af Division of Consumer Services (Afdeling for forbrugertjenester), som er en del af California Department of Consumer Affairs (Californiens afdeling for forbrugerspørgsmål) via post på 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller via telefon på (916) 445-1254 or (800) 952-5210 eller Hearing Impaired (hørehandicappede) på TDD (800) 326-2297 eller TDD (916) 322-1700.

HP kan ændre disse vilkår for anvendelse

HP kan fra tid til anden efter eget og absolut skøn ændre disse Vilkår (herunder evt. andre dokumenter, der henvises til i, eller som linkes til fra disse Vilkår). HP slår en meddelelse om sådanne ændringer op på dette Websted, hvis det er relevant. Hvis du er imod nogen af sådanne ændringer, er dit eneste retsmiddel at standse din brug af dette Websted. Fortsat brug af dette Websted efter en meddelelse om nogen af sådanne ændringer angiver din accept af sådanne ændringer og udgør en aftale, hvorved du er bundet af sådanne ændringers vilkår og betingelser. Visse forskrifter i disse Vilkår kan erstattes af udtrykkeligt udpegede juridiske meddelelser eller vilkår, der findes på bestemte sider på dette Websted, og under sådanne omstændigheder bliver den udtrykkeligt udpegede, juridiske meddelelse eller vilkår anset for at være inkorporeret i disse Vilkår og for at erstatte de forskrifter i disse Vilkår, der angives erstattet.

 

 

 

Revideret i marts 2015

 

 

Tilbage til starten