DOWNLOAD RAPPORT

HP har et mål om at skabe en positiv og vedvarende forandring

Planet

Transformering af vores virksomhed til en fremtid med cirkulær økonomi og lav CO2-udledning

LÆS MERE

Mennesker

Vi kæmper for respekt, værdighed og kompetenceudvikling for alle dem, vi samarbejder med.

LÆS MERE

Nærsamfund

Vi fungerer som en katalysator for positiv forandring i de nærsamfund, hvor vi bor, arbejder og gør forretninger

LÆS MERE

Endelig er den her - HP's Sustainable Impact Report 2019

Vores vision er at skabe teknologi, der gør livet bedre for alle over hele verden. Og vi har holdt dig opdateret siden 2002.

RAPPORT

RESUMÉ

af plastik til engangsbrug i emballage vil være elimineret af HP inden 2025.1

Men vores tal er ikke nok i sig selv. Bliv en del af vores mission om at skabe en bedre fremtid.

SE VIDEO

HP lover at fordoble antallet af farvede og afroamerikanere i lederstillinger hos HP inden 2025.

LÆS MERE

Den nemme løsning er ikke godt nok!

HP indfrier sine ambitiøse løfter om en bæredygtig fremtid.

SE VIDEO

LÆS MERE

Vi arbejder på at levere vores mest bæredygtige portefølje.

Med vores portefølje af produkter og løsninger bidrager vi til fremskridt mod målet om en cirkulær økonomi med lav CO2-udledning.

LÆS MERE

KØB

HP Elite Dragonfly er verdens første notebook, som er lavet af plastik fra bunden af verdenshavene.

af dens mekaniske dele er fremstillet af genbrugsmaterialer.2

2020 ENERGY STAR Partner of the Year, Sustained Excellence

LÆS MERE

pund plastik fra havbunden leveret til brug i HP-produkter. Og tallet stiger for hver dag, der går.

Bidrag til at nå målet ved at genbruge dine patroner og elektronik.

LÆS MERE

GENBRUG

CO2-aftryk

Vores CO2-fodaftryk (46.785.800 ton CO2e) er øget med 5 % sammenlignet med 2018, hvilket skyldes forretningsvækst og øget emission fra fremstilling af produkter, som opvejes af et fald i emissionerne ved brug af produkterne

LÆS MERE

Vandforbrug

I 2019 reducerede vi vores vandfodaftryk til 249.030.000 kubikmeter, hvilket er et fald på 3 % sammenlignet med 2018, takket være reduktioner i det direkte og indirekte vandforbrug forbundet med HP’s globale aktiviteter og brugen af HP-produkter.

LÆS MERE

mest ansvarlige virksomhed i USA. 

Mere end 80 års bestræbelser på at fremme bæredygtighed er blot begyndelsen.

ÅRSRAPPORT

Overordnede konklusioner fra rapporten om bæredygtig udvikling for 2019

Find højdepunkter i vores seneste fremskridt.

LÆS MERE

STRATEGI

Strategi for bæredygtig påvirkning

Skabelse af positiv, vedvarende forandring for vores planet, vores mennesker og de nærsamfund, hvor vi bor, arbejder og gør forretninger.

LÆS MERE

ANERKENDELSE

Priser

Vi er anerkendt som en af verdens mest bæredygtige virksomheder. 

LÆS MERE

PRODUKTER OG LØSNINGER

EcoSolutions

Få øjnene op for de bæredygtige egenskaber og fordele ved vores produkter og løsninger.

LÆS MERE

SIKKERHEDSDATABLADE (SDS)

Opsummeringer af SDS og batteritest

Materialesikkerhedsoplysninger såsom fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber, regler og håndteringsanbefalinger.

LÆS MERE

Fodnoter og ansvarsfraskrivelser

 

*Schaumberger/InZone

  1. Sammenlignet med 2018. Beregnet som procentdelen af primær plastikemballage (efter vægt) reduceret pr. enhed sendt på markedet. Omfatter ikke sekundær og tertiær emballage. Omfatter emballage til personlige HP-systemer og printerhardware. Omfatter ikke emballage til følgende: GSB-hardware (Graphics Solutions Business) foruden PageWide XL- og DesignJet-printere 3D-printerhardware forbrugsvarer til printere renoverede produkter tilbehør såsom ekstraudstyr leveret af tredjeparter, "drop in box"- og eftermarkedsekstraudstyr.
  2. Med HP-batteri med lang levetid. Efter vægt. Mekaniske dele omfatter kabinet, højttalerkabinet, tastemekanismer, batteriramme og andre små mekaniske dele pr. september 2020.
  3. Baseret på HP's interne analyse af skærme til forbrugermarkedet pr. september 2020. Skærmens 85 % genbrugsplast består af  5 % plastikmateriale fra havbunden efter vægt.
  4. Baseret på HP's interne analyse. Stof fremstillet med genbrugte vandflasker af PET-plastik. Produktets ydre er fremstillet af 70 % genbrugsmaterialer. Indvendige og udvendige dele består af 25 % genbrugsmaterialer, svarende til ti genbrugte 0,5 liters vandflasker. 
  5. Fremstillet af 96 % genbrugsmateriale fra plastikflasker.