DOWNLOAD RAPPORT

MENNESKER

Vi kæmper for respekt, værdighed og kompetenceudvikling for alle dem, vi samarbejder med.

Vores mål og fremskridt i 2019

Mål

Udvikling af færdigheder og øget velvære for 500.000 fabriksarbejdere fra primo 2015 til 2025.

Fremskridt

Pr. 2019 har 266.000 leverandørfabriksarbejdere deltaget i programmer siden begyndelsen af 2015, og vi er nået mere end halvvejs i mål.

Mål

En fordobling af fabrikkers deltagelse1  i vores programmer for forsyningskædebæredygtighed inden år 2025 sammenlignet med 2015.

Fremskridt

53 % stigning i forhold til 2015

Mål

At bibeholde en gennemførelsesprocent på mere end 99 % for den årlige Integritet hos HP-træning blandt aktive medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i HP.

Fremskridt

99,4 % af alle medarbejdere – inklusive topchefer og alle bestyrelsesmedlemmer – fuldførte Integritet hos HP-træningen.

Mål

At fordoble antallet af farvede og afroafrikanske ledere senest 2025.

Fremskridt

Vil blive dokumenteret i en rapport om bæredygtig påvirkning 2020

En etisk ansvarlig og bæredygtig forsyningskæde

Sammen med vores leverandører fokuserer vi på at skabe en positiv udvikling for fabriksarbejdere, lokalsamfund og miljøet.

Få mere at vide i HP's rapport fra 2019 om bæredygtig indvirkning.

Hvor fremstilles HP's produkter?

HP's unikke produkter kræver et stort leverandørnetværk, der omfatter seks verdensdele. Vi offentliggør navnene og placeringerne på produktionsleverandørerne, der tegner sig for ca. 95 % af vores produktionsudgifter.

USA (164), Canada (4), Mexico (12)

Brasilien 20, Costa Rica 1

Danmark 4, Irland 7, Sverige 2, Storbritannien 11

Belgien 9, Frankrig 4, Tyskland 35, Holland 6, Schweiz 10

Italien 7

Tjekkiet 8, Polen 1, Rumænien 1

Tyrkiet 3, Forenede Arabiske Emirater 1, Israel 61

中国 213, Indonesien 2, 日本 41, Malaysia 19, Filippinerne 9, Singapore 54, 한국 14, 臺灣 地區 50, Thailand 6, Vietnam 4

USA (164), Canada (4), Mexico (12)

Brasilien 20, Costa Rica 1

Danmark 4, Irland 7, Sverige 2, Storbritannien 11

Belgien 9, Frankrig 4, Tyskland 35, Holland 6, Schweiz 10

Italien 7

Tjekkiet 8, Polen 1, Rumænien 1

Tyrkiet 3, Forenede Arabiske Emirater 1, Israel 61

中国 213, Indonesien 2, 日本 41, Malaysia 19, Filippinerne 9, Singapore 54, 한국 14, 臺灣 地區 50, Thailand 6, Vietnam 4

Ansvarlig mineraludvinding

Vi har fokus på ansvarlig udvinding af materialer, der anvendes i HP's produkter, så vi sikre overholdelse af basale menneskerettigheder.

Eliminering af konfliktrelaterede risici fra vores forsyningskæde

 • Fremskridt og resultater

  I 2019 gik 98 % af vores 3TG-indkøbsudgifter til leverandører, der gav acceptable svar på RIM-rapporteskabeloner om konfliktmineraler.

 • Overvågning af andre regioner og mineraler

  Vi skærper indsatsen mht. konfliktmineraler ud over den Demokratiske Republik Congo og nabolandene ved at støtte RIM-initiativer og engagere forsyningskæden for at leve op til de nye forventninger.

 • Initiativer med flere interessenter

  Vi er med til at fremme brugen af ansvarligt udvundne mineraler ved at deltage i globale initiativer på tværs af virksomheder, sektorer og brancher.

Arbejdskraft

Alle fortjener fair behandling, trygge arbejdspladser og frit arbejdsvalg, inklusive arbejderne i vores forsyningskæde. Få mere at vide i vores rapport fra 2019 om bæredygtig indvirkning.

Kompetenceudvikling for og støtte af arbejdere

 • Eliminering af tvangsarbejde

  HP forbyder enhver form for tvangsarbejde og gældsslaveri, ufrivilligt fængselsarbejde, slaveri og menneskesmugling, og vi samarbejder med leverandører og partnere for at minimere risikoen for dette.

 • Større trivsel blandt arbejdere

  Vi fokuserer på trivsel blandt arbejdere og kvinders lederegenskaber som led i vores programmer til at styrke leverandørers kompetencer. 

 • Beskyttelse af arbejderes rettigheder

  Vi gør alt, hvad vi kan, for at udvise den fornødne omhu, hvad angår menneskerettigheder, arbejderes indflydelse og klagemetoder samt undersøgelse og udbedring af mangler, når de opstår.

 • Sundhed og sikkerhed

  Vi samarbejder fortsat med vores leverandører over hele verden for at udvikle alles viden og bedste praksis, hvad angår beskyttelsen af arbejderes sundhed, sikkerhed og trivsel.

 • Proceskemikalier

  HP's leverandører skal følge vores strenge regler for brug af kemikalier i produktionsprocesser i henhold til vores forskrifter og standarder.

Menneskerettigheder

HP kæmper for respekt for menneskerettighederne i alt, hvad vi foretager os, og vi udnytter vores størrelse og indflydelse til at fremme en positiv udvikling.

Politikker og standarder

Vores politikker afspejler internationale standarder og fungerer som rettesnor for vores integration af menneskerettigheder i vores forretning og samarbejdet med vores leverandører og partnere.

Proaktiv rettidig omhu

Vi udfører konsekvensanalyser og udviser rettidig omhu i vores drift og forsyningskæde for at identificere og håndtere eventuelle risici.

Samarbejde om forbedring af menneskerettighederne

HP deltager i offentlige fora og partnerskaber med flere interessenter for at sikre fremskridt – heriblandt Leadership Group for Responsible Recruitment.

Etik og korruptionsbekæmpelse

Vi forventer, at alle HP's ansatte lever op til de højeste etiske standarder og behandler hinanden med integritet, respekt og retfærdighed. 

Fortrolighed og cybersikkerhed

HP anerkender, at fortrolighed, sikkerhed og databeskyttelse er altafgørende for vores ansatte, kunder og partnere over hele verden. 

Statslige relationer

HP er fortaler for offentlige politikker, der giver vores forretning mulighed for at vokse, og giver vores kunder adgang til vores nyeste innovative teknologier.

Mangfoldighed er drivkraften bag vores innovation

Mangfoldige teams baner vejen for nyskabende løsninger, der varetager vores kunders behov på bedre vis og forbedrer vores arbejds- og privatliv.

Materiale i fokus

Krav om bæredygtighed til leverandører

Leverandører, der gør forretning med HP, skal leve op til vores krav om bæredygtighed, inklusive vores adfærdskodeks for leverandører.

Registrering til mangfoldighedsprogram for leverandører

HP's bestræbelser på at fremme mangfoldighed omfatter også købsbeslutninger og vores forhold til forretningspartnere og leverandører.

Milepæle i forsyningskæden

HP har en lang tradition for lederskab og imponerende præstationer i vores forsyningskæde.

STRATEGI

HP og ansvarlighed i forsyningskæden: Vores tilgang

Vi stiller kompromisløse krav til vores leverandører, partnere og ansatte, hvad angår etisk forsvarlig adfærd.

STANDARDER

HP's ressourcer for genvindingsvirksomheder

Vores politikker og standarder beskriver, hvad vi forventer af leverandører, der vil gøre forretninger med os.

PARTNERE

HP's partnere til genbrug af elektronik

HP vedligeholder en offentligt tilgængelig liste over partnere af hensyn til gennemsigtigheden og fastlægger standarder for genbrug, genanvendelse og demontering af udstyr.

REDEGØRELSER

HP's erklæring om gennemsigtighed vedrørende moderne slaveri

Der kræves vedholdenhed samt vedvarende rettidig omhu og kontinuerlige forbedringer for at bekæmpe moderne slaveri.

Vores priser taler for sig selv.

Mere end 80 års bestræbelser på at fremme bæredygtighed er blot begyndelsen.

Ansvarsfraskrivelser

 1. Disse data omfatter ikke deltagelse i RBA-undersøgelser. "Deltagelse i vores bæredygtighedsprogrammer for forsyningskæden" betegner de programmer, der går længere end undersøgelser, og som har til hensigt at styrke leverandørers evne til at leve op til vores standarder. Det omfatter grundige vurderinger, ugentlig rapportering af arbejdsmålinger, indkøbsforpligtelser via vores "scorekort for leverandørbæredygtighed” og grundig coaching samt workshops, der er skræddersyet iht. leverandørers risici.
 2. Omfatter ikke nye HP-ansættelser foretaget efter 1. februar 2019 (nye ansatte har dog 30 dage til at gennemføre kurset Integritet hos HP for nye ansatte som en del af deres obligatoriske introduktionsproces).