DOKUMENTER OG RAPPORTER

Gennemse vores årlige rapporter om bæredygtig indvirkning samt dokumenter vedrørende miljøet, forsyningskæder og politikker.

Nu er den her. HP's bæredygtighedsrapport for 2020

Vores vision er at skabe teknologi, der gør livet bedre for alle i hele verden. Og vi har holdt dig opdateret siden 2002.

Dokumenter i fokus

Sikkerhedsdatablade (SDS)

Materialesikkerhedsoplysninger såsom fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber, regler og håndteringsanbefalinger1,2

LÆS MERE

UN 38.3-rapporter for litiumbatterier

HP støtter sine partnere og kunder med UN 38.3-testrapporter for batterier. 

LÆS MERE

Miljømærker

Certificeringer, der anerkender vores innovationer inden for design og teknologi, inklusive ENERGY STAR®, EPEAT, Blue Angel og ISO 14001

LÆS MERE

Miljøerklæringer

Miljømæssige oplysninger om specifikke produkter iht. specifikke lovkrav i forskellige lande.

LÆS MERE

Ressourcelager

Materialeemne

Materialekategori

Dokumenttype

SORTÉR

RYD ALLE

Materialeemne

Materialekategori

Dokumenttype

SORTÉR

Ryd alle
Politikker og standarder

LÆS MERE

Tilknytninger

LÆS MERE

Erklæring om gennemsigtighed vedrørende moderne slaveri

Ofte stillede spørgsmål

Fodnoter og ansvarsfraskrivelser

  1. Disse sikkerhedsdatablade er kun godkendt til brug af HP til originale HP-produkter. Enhver uautoriseret brug af dette sikkerhedsdatablad er strengt forbudt og kan medføre sagsanlæg fra HP.
  2. HP's sikkerhedsdatablade har til hensigt at formidle oplysninger om HP-blæk (eller toner) i originale HP-blækpatroner (eller tonerpatroner). Hvis vores sikkerhedsdatablad er blevet udleveret til dig sammen med en genopfyldt, modificeret, kompatibel eller anden uoriginal HP-forbrugsvare, skal du være opmærksom på, at oplysningerne heri ikke omhandler sådanne produkter, og at der kan være væsentlige forskelle mellem oplysningerne i dette dokument og sikkerhedsoplysningerne om det produkt, du har købt. Kontakt sælgeren af den genopfyldte, modificerede eller kompatible forbrugsvare for at få udleveret de relevante oplysninger om personlige værnemidler, risici for eksponering og vejledning til sikker håndtering. HP accepterer ikke genopfyldte, modificerede eller kompatible forbrugsvarer i vores genbrugsprogrammer.