Kontakt os

HP Services

Få virksomhedskritisk ekspertise, indsigter, løsninger og forbedrede IT-funktioner. Med HP Services kan du optimere nutidens konstant udviklende arbejdsplads med klassens bedste sendpoint-services.

Sæt gang i omstillingen af din virksomhed
med effektive IT-services, som giver dig flere muligheder

Opsætning

Gør enhedskonfiguration nemt for medarbejderne fra dag 1 med services til konfiguration, udrulning og selvkørende opsætning.

Reparer

Gør det muligt for IT hurtigt at løse IT-problemer, og udrul hurtigt reparationer eller udskiftninger overalt.

Beskyt

Styrk den første forsvarslinje i din virksomhed med HP Wolf Endpoint-sikkerhedsløsninger, som beskytter dine ansatte, enheder og data.

Optimer

Forudsig, identificer og løs problemer ved hjælp af intelligens og automation og mere synlighed og få styr på problemer, inden de påvirker virksomheden.

Samarbejd

Få omfattende indblik i oplevelsen og anvendelsen af møderum, realtidsovervågning af hardware og advarsler samt hurtig support, så dine samarbejdsrum altid fungerer optimalt.

Forny

Udfas udtjente enheder sikkert og ansvarligt med serviceydelser, som giver dig muligheder, som er til fordel for din virksomhed og miljøet.

Få forudsigende
analyser lige ved hånden

Forebyg enhedsproblemer med HP TechPulse ─ platformen, som mange HP Services er baseret på. Sikre, cloudbaserede og AI-drevne beslutninger ud fra indsigter og intelligente beslutninger.

Ansvarsfraskrivelser

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de erklæringer om garanti, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.