เครื่องปริ้นสีสำหรับธุรกิจ HP PageWide

$$list_links_tagline$$

รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ
คุ้มค่าอย่างนึกไม่ถึง

พลิกโฉมวิธีการพิมพ์โดยสิ้นเชิง

พิมพ์ได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์สี MFP อื่นๆ ในระดับเดียวกัน ด้วยต้นทุนการเป็นเจ้าของรวมต่ำสุด3เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดโดยไม่มีข้อยกเว้น

เครื่องปริ้นสีสำหรับธุรกิจ HP PageWide

ด้วยเครื่องพิมพ์ HP PageWide คุณจะมีต้นทุนการเป็นเจ้าของรวมต่ำสุดเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน3 และมีระดับความเร็วสูงสุด2 รวมถึงระบบความปลอดภัยสำหรับงานพิมพ์ที่ดีที่สุดในโลก4 และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน1

 
เครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจ HP PageWide 
 

การอ้างอิงและการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อไปนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กับ MFP และเครื่องพิมพ์ A3 PageWide Pro ของ HP หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2017


© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใดๆ ในที่นี้

†1การเปรียบเทียบ TCO อ้างอิงจากการพิมพ์ 90,000 หน้าสำหรับ PageWide Pro และ 150,000 หน้าสำหรับ PageWide Enterprise ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับผลตอบแทนเป็นจำนวนหน้าและการใช้พลังงาน MSRP สำหรับฮาร์ดแวร์และวัสดุ และต้นทุนต่อหน้าตามผลตอบแทน ISO เมื่อพิมพ์อย่างต่อเนื่องในโหมดเริ่มต้นด้วยตลับหมึกที่มีความสามารถสูงสุด การเปรียบเทียบดำเนินการกับเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจและ MFP ราคา 300–1000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 2015 และเครื่องพิมพ์สี A4 MFP ราคา 500–3000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 2015 ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% ตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ hp.com/go/learnaboutsupplies อ้างอิงจากการเปรียบเทียบ TCO ของ PageWide Pro และ PageWide Enterprise รุ่นซีรีส์ 400 และ 500

†สำหรับการเปรียบเทียบความเร็ว โปรดดูที่ hp.com/go/printerspeeds

†คำกล่าวเกี่ยวกับพลังงานอ้างอิงจากการเปรียบเทียบข้อมูลที่รายงานใน energystar.gov สำหรับเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ในระดับเดียวกันที่ราคา 300-800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ MFP ที่ราคา 400-1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/pagewideclaims

†คำกล่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยและการจัดการอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันอ้างอิงจากการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ติดตั้งของเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจทั้งหมดที่ราคา 300-800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ MFP ที่ราคา 400-1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% โดยใช้ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/printersecurityclaims

†การกันน้ำ รอยเปื้อน รอยจาง และปากกาเน้นข้อความตามการทดสอบ ISO 11798 สำหรับรายละเอียด โปรดไปที่ hp.com/go/printpermanence

†การดูแลรักษาตามกำหนดการน้อยกว่า อ้างอิงจากการพิมพ์ 150,000 หน้า และข้อมูลการเปรียบเทียบที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีส่วนใหญ่ในระดับเดียวกันที่ราคา 300-800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ MFP ที่ราคา 400-3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.c om/go/pagewideclaims

†ข้อมูลผลตอบแทนตามผลตอบแทนของตลับหมึก ISO 24711 สำหรับตลับหมึก HP 976Y Extra High Yield PageWide ของแท้ ซึ่งไม่รวมอยู่ในการซื้อเครื่องพิมพ์ ซื้อแยกต่างหาก การเปรียบเทียบตามผลตอบแทนของตลับหมึก ISO 24711 สำหรับตลับหมึก HP 976Y Extra High Yield PageWide ของแท้เมื่อเทียบกับตลับหมึก PageWide ซีรีส์ HP 970 ของแท้ ตลับหมึกที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษเข้ากันได้กับ MFP และเครื่องพิมพ์ HP PageWide ซีรีส์ Pro 500 เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/learnaboutsupplies

†คุณสมบัติบางอย่างอาจต้องมีการซื้อเพิ่มเติม อาจจำเป็นต้องมีการอัปเดตเซอร์วิสแพ็ค FutureSmart เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/printsecurity

†HP Web Jetadmin ฟรีและสามารถดาวน์โหลดได้ที่ hp.com/go/webjetadmin

†พิมพ์ได้มากขึ้น 2 เท่า: อ้างอิงจากการศึกษาโดย Buyers Laboratory Inc. 2014 ซึ่ง HP ได้มีคำขอให้มีการดำเนินการศึกษาประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของตลับหมึกที่เติมและผลิตใหม่โดยผู้ให้บริการเติมหมึกชั้นนำ เมื่อเทียบกับตลับหมึกของแท้ของ HP (60XL Black, 60XL Color, 61XL Black, 61XL Color, 74XL Black, 75XL Color, 564XL Black, 564XL Cyan, 564XL Magenta, 564XL Yellow, 950XL Black, 951XL Cyan, 951XL Magenta และ 951XL Yellow) ที่ขายในอเมริกาเหนือ http://www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-Refilled-Cartridges.pdf

†การเปรียบเทียบต้นทุนการเป็นเจ้าของรวมอ้างอิงจากการพิมพ์ 90,000 หน้า ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับผลตอบแทนเป็นจำนวนหน้าและการใช้พลังงาน ราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิตสำหรับฮาร์ดแวร์และวัสดุ ต้นทุนต่อหน้าตามผลตอบแทน ISO เมื่อพิมพ์อย่างต่อเนื่องในโหมดเริ่มต้นด้วยตลับหมึกที่มีความสามารถสูงสุดที่มี วัสดุสิ้นเปลืองที่มีอายุการใช้งานยาวนานของเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจที่ราคา 300–800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ MFP ที่ราคา 400–1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% โดยใช้ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/pagewideclaims และhp.com/go/learnaboutsupplies

†การเปรียบเทียบจากข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตที่ดีพิมพ์เกี่ยวกับโหมดสีซึ่งรวดเร็วที่สุดในเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจทั้งหมดที่มีในราคา 300-800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ MFP ที่ราคา 400-1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ HP PageWide อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% โดยใช้ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 ความเร็วของ HP PageWide ตามโหมดสำนักงานทั่วไปและไม่รวมหน้าแรก เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/printerspeeds

†คำกล่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยและการจัดการอุปกรณ์ที่ดีที่สุดอ้างอิงจากการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ติดตั้งของเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจทั้งหมดที่ราคา 300-800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ MFP ที่ราคา 400-1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% โดยใช้ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/printersecurityclaims

†คำกล่าวเกี่ยวกับพลังงานอ้างอิงจากการเปรียบเทียบข้อมูลที่รายงานใน energystar.gov สำหรับเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ในระดับเดียวกันที่ราคา 300-800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ MFP ที่ราคา 400-1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/pagewideclaims

†การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Pro จากข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับโหมดสีซึ่งรวดเร็วที่สุดที่มีในเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจทั้งหมดที่ราคา 300-800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ MFP ที่ราคา 400-1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ HP PageWide อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% โดยใช้ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 ความเร็วของ HP PageWide ตามโหมดสำนักงานทั่วไปและไม่รวมหน้าแรก เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/printerspeeds

†การเปรียบเทียบอุปกรณ์สำหรับองค์กรจากข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับโหมดสีซึ่งรวดเร็วที่สุดใน MFP สีขนาด A4 สำหรับธุรกิจที่ราคา 500-3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ HP PageWide อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% โดยใช้ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 ความเร็วของ HP PageWide ตามโหมดสำนักงานทั่วไปและไม่รวมหน้าแรก เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/printerspeeds

†การเปรียบเทียบต้นทุนการเป็นเจ้าของรวมของรุ่นสำหรับองค์กรอ้างอิงจากการพิมพ์ 150,000 หน้า ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับผลตอบแทนเป็นจำนวนหน้าและการใช้พลังงาน ราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิตสำหรับฮาร์ดแวร์และวัสดุ ต้นทุนต่อหน้าตามผลตอบแทน ISO เมื่อพิมพ์อย่างต่อเนื่องในโหมดเริ่มต้นด้วยตลับหมึกที่มีความสามารถสูงสุดที่มี และวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอายุการใช้งานยาวนานของเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจขนาด A4 ทั้งหมดที่ราคา 500-3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% โดยใช้ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/pagewideclaims และ hp.com/go/learnaboutsupplies

†มีเพียงอุปกรณ์ระดับองค์กรของ HP เท่านั้นที่มี FutureSmart ซึ่งมอบการผนวกรวมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ลงไปถึง BIOS ด้วยความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้ อาจจำเป็นต้องมีการอัปเดตเซอร์วิสแพ็ค FutureSmart เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/printersthatprotect

†คำกล่าวเกี่ยวกับพลังงานของอุปกรณ์สำหรับองค์กรตามข้อมูลของ TEC ที่รายงานใน energystar.gov ข้อมูลได้รับการปรับให้เป็นมาตรฐานเพื่อกำหนดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ MFP เลเซอร์สีในระดับเดียวกันส่วนใหญ่ที่ราคา 1,000-3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีที่ราคา 500–1,249 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/pagewideclaims

†วัดโดยใช้ ISO/IEC 24734 ไม่รวมเอกสารทดสอบชุดแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/printerclaims ความเร็วจริงอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบ แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และความซับซ้อนของเอกสาร

† การใช้งานแบบไร้สายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมตามจริงและระยะห่างจากจุดเข้าใช้งาน การทำงานระบบไร้สายสามารถใช้งานร่วมกับเราเตอร์ที่มีคลื่นความถี่ 2.4 GHz ได้เท่านั้น

† การเปรียบเทียบจะอิงตามการพิมพ์ในโหมดมืออาชีพ