HPs utbildningslösningar

Utbildning för alla, överallt

Engagerade i att möjliggöra bättre utbildning för 100 miljoner personer till år 2025.

Köp här

Drivs av Intel® Core™-processorer

Utöka verktygen och vidga sinnena

Hjälper till att förbereda dig för distansundervisning

Resurser för lärare, administratörer och IT-proffs som har till uppgift att hitta lösningar för att få allt att fungera i det nya vanliga med distansutbildningar.

Läs mer 

Teknik som har skapats för skolor

Utbildningsprodukter som ger lärare möjligheten att stärka varje elevs potential.

Läs mer

Verktyg för undervisning

Lösningar som hjälper lärare att hantera klassrummet och produktiviteten.

Läs mer

Reinvent Learning

Upptäck information och verktyg som är designade för att inspirera lärare med stora framsteg inom utbildningsteknik.

Läs mer

Bygga framtidens campus

HP definierar framtidens campus från framgångsrika och engagerade studenter till nästa generationens hybrida campus – en livlig och säker miljö för undervisning, lärande, forskning och samarbete.

Friskrivningsklausuler

Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logotyp, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside-logotyp, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Iris, MAX, Intel RealSense, Select Solutions, Stratix och Intel Optane är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag.

 

USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

 

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.