HP Active Care

HP Active Care1,2 hjälper IT att uppnå optimal driftstid och support för snabba lösningar på HP-enheter. 

Ladda ned

HP Active Care

En hel programsvit för enhetsskydds-, support- och reparationstjänster som hjälper användarna att maximera produktiviteten och tillhandahåller tjänster som är enkla att beställa och anpassade för mobila företagsanvändare som arbetar både på kontoret och på distans.

Lös problem snabbt med teknisk support på distans

Teknisk support på distans bidrar till att minska driftstoppen med automatisk fallgenerering som öppnar ett fall när ett problem upptäcks. IT schemalägger sedan en reparation.

Minimera driftsstopp

Få snabb och tillförlitlig respons samt problemlösning även när antalet anställda som jobbar på distans ökar.

Se till att hålla datorerna igång

HPs kundsupport analyserar snabbt felet och tillhandahåller lösningar så att kunderna snabbt kan komma igång igen.

Varför HP Active Care

HP TechPulse

En automatiseringsplattform som tillhandahåller tjänster i världsklass med hjälp av viktiga erfarenheter baserat på miljarder datapunkter.

Support på plats nästa arbetsdag

Förlita dig på våra kunniga experter och omedelbar hjälp för att minimera driftsstoppen genom att få igång dina enheter så att dina användare kan arbeta.

Skydd mot oavsiktliga skador

Håll dina enheter igång i optimalt skick med de delar och material som krävs för att de ska fungera.3

Behållning av defekta medier

Ibland kan till och med de bästa lagringsmedierna behöva bytas ut, och då kan du på ett säkert sätt behålla kontrollen över de defekta medierna3 på ett sätt som uppfyller dina säkerhetsstandarder.

Resesupport

Du har tillräckligt mycket att tänka på när du inte är på kontoret. Var produktiv och få all hjälp du behöver – nästan var du än är – med telefonsupport och support på plats på det lokala språket.3

Friskrivningsklausuler

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

  1. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera mellan olika områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för HP-produkten.
  2. Internetåtkomst med anslutning till Tech Pulse-portalen krävs. Fullständiga systemkrav finns på http://www.hpdaas.com/requirements.
  3. Tjänstenivåer och svarstider kan variera mellan olika områden.