Kontakta HPs dataskyddsenhet

OBSERVERA: Detta formulär ska endast användas för frågor gällande HPs sekretesspraxis eller för att registrera ett sekretessklagomål. Vi kan inte svara på allmänna frågor och förfrågningar gällande teknisk hjälp med dina HP-produkter och -tjänster. Sådana frågor bör riktas till Contact HP.

Använd det här alternativet om du vill kommunicera ett problem eller ställa en fråga till HPs dataskyddsenhet inklusive att kontakta HPs dataskyddsombud.

Använd det här alternativet för att lämna in ett klagomål till HPs dataskyddsenhet om du tror att HP har åsidosatt en av dina dataskyddsrättigheter.

Använd det här alternativet för att utöva dina lagstadgade rättigheter gällande dataskydd såsom att begära en kopia av all personlig information som du har tillhandahållit HP eller som HP kan hålla om dig samt för att korrigera eller radera informationen. Vi kommer att hedra individernas rättigheter enligt dataskyddslagarna på ett tydligt och öppet sätt utan onödigt dröjsmål såvida inte tillämplig lag tillåter eller kräver att HP avslår begäran helt eller delvis.

Var noga med att ge skriftligt tillstånd om du är ett auktoriserat ombud.

Innan du kontaktar HPs dataskyddsenhet uppmuntrar vi dig att använda någon av följande metoder för att välja att inte ta emot reklamkommunikation från HP

  • • Klicka på länken som finns i e-postmeddelandet för att avanmäla dig eller avsluta prenumerationen eller följ anvisningarna som finns i alla e-postmeddelanden.
  • • För att avsluta prenumeration som tas emot på mobila telefoner kan du svara på meddelandet med orden ”STOP” eller ”END”.

Observera att dessa alternativ inte gäller för kommunikation som huvudsakligen är avsedda för att administrera avslutandet av beställningar, avtal, support, varningar gällande produktsäkerhet, uppdatering av drivrutiner eller andra administrativa aviseringar eller transaktionsmeddelande där det huvudsakliga syftet med kommunikationen inte är av marknadsföringsnatur.

Bifoga alla relevanta dokument (såsom e-postkommunikation eller skärmdump) som kan hjälpa oss att ta itu med ditt klagomål. Om du vill dela flera filer med oss bör du lägga till dem i ett .zip-arkiv och ladda upp det med knappen nedan.

Detta formulär kommer att skickas direkt till HPs dataskyddsenhet. Den kommer att granska din inlämning, verifiera din identitet baserad på informationen ovan samt vidta åtgärder för att respektera din begäran, undersöka ditt klagomål och/eller svara på din förfrågan. HP kommer att svara på alla inlägg i enlighet med rättsliga krav, men vi strävar efter att svara inom fem arbetsdagar.

Tack för

Tack för att du tog kontakt med HPs sekretessavdelning. Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att gå igenom det och vidta åtgärder för att uppfylla din begäran, undersöka ditt klagomål och/eller svara på din fråga. HP svarar på allt inkommande material i enlighet med rättsliga krav Vi försöker att svara inom fem arbetsdagar. Om du är missnöjd med HPs svar har du rätt att lämna in ett klagomål hos den lokala dataskyddsmyndigheten eller i en domstol.

Integritet är viktigt för HP och vi tar det på största allvar. Vi arbetar för att respektera din integritet så långt det är möjligt.

Med vänlig hälsning,
HP sekretess
www.hp.com/privacy