Kontaktformulär till HP:s integritetsavdelning

OBS! Detta formulär används bara vid förfrågningar avseende HP:s integritetsrutiner eller för att registrera ett integritetsrelaterat klagomål. Vi kan inte besvara allmänna frågor och begäranden om teknisk support gällande dina HP-produkter och HP-tjänster. Kontakta HPom du har sådana frågor.

Använd detta alternativ om du vill rapportera ett problem, ställa en fråga till HP:s integritetsavdelning eller kontakta HP:s dataskyddsombud.

Använd detta alternativ för att framföra ett klagomål till HP:s integritetsavdelning om du anser att HP har kränkt någon av dina dataskyddsrättigheter.

Använd detta alternativ för att utöva dina rättigheter i enlighet med dataskyddslagen, till exempel genom att begära en kopia av alla personuppgifter som du har lämnat till HP eller som HP kan ha sparat om dig, eller genom att begära att uppgifterna rättas eller tas bort. Vi tillvaratar på ett klart och transparent sätt och utan oskäligt dröjsmål enskilda individers rättigheter i enlighet med dataskyddslagen, såvida inga tillämpliga lagar tillåter eller begär att HP avslår din begäran i sin helhet eller till viss del.

Om du är en auktoriserad representant ber vi dig att tillhandahålla en skriftlig auktoriseringsbekräftelse.

Innan du kontaktar HP:s integritetsavdelning rekommenderar vi att du väljer bort reklammeddelanden från HP på något av de följande sätten:

  • Välj länken ”opt out” (avbeställ) eller ”unsubscribe” (avbryt prenumerationen) i e-postmeddelandet, eller följ anvisningarna som finns i varje e-postmeddelande.
  • För att avbryta prenumerationen på meddelanden som levereras till mobiltelefoner besvarar du meddelandet med orden ”STOP” (STOPPA) eller ”END” (AVBRYT).

Observera att dessa möjligheter inte gäller meddelanden som primärt syftar till att administrera beställningar, avtal, support, produktsäkerhetsvarningar, drivrutinsuppdatering eller andra administrations- och transaktionsmeddelanden då sådana meddelanden primärt inte är av marknadsföringskaraktär.

Bifoga alla relevanta dokument (till exempel e-postmeddelanden, skärmdumpar) som kan hjälpa oss att hantera ditt klagomål. Om du vill dela flera filer med oss kan du samla dem i en zip-fil och ladda upp den med hjälp av knappen nedan.

Detta formulär skickas direkt till HP:s integritetsavdelning, som kommer att granska det, bekräfta din identitet baserat på den information som lämnas ovan och vidta åtgärder för att tillgodose din begäran, utreda ditt klagomål och/eller besvara din fråga. HP behandlar alla inskickade formulär i enlighet med lagkraven, men vi strävar efter att svara inom 5 arbetsdagar.