Påståenden för HP DesignJet XL-skrivarsortiment

Det här dokumentet beskriver HPs testkriterier och antaganden, samt ytterligare information, för specifika påståenden som gjorts med HP DesignJet XL 3600 multifunktionsskrivarserien.

Kontakta en expert på HP DesignJet

Påståenden för HP DesignJet XL-skrivare

HP DesignJet XL 3600 MFP-skrivarserien

Definition av konkurrenskraftigt set och testmetoder

november 2018

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; }
Prestandapåstående
.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; }
Definition av konkurrenskraftigt set
.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; }
Testkriterier och detaljerade antaganden
.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Världens säkraste storformatsskrivare

Bästa nätverksskydd

Håll din datorpark säker hela tiden med HP JetAdvantage Security Manager

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Konkurrenskraftiga skrivare.

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Avancerade inbäddade säkerhetsfunktioner baseras på HPs granskning 2019 av publicerade inbäddade säkerhetsfunktioner på konkurrerande skrivare i februari 2019.

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Upplev en ny standard med de mest omgående och robusta MFP-skrivarna

Slipp vänta vid skrivare med snabbaste första sidan ut, på bara 29 sekunder

Byggd med den mest robusta designen för krävande miljöer

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Baserat på jämförbara skrivare med LED-teknik och en kapacitet på 4–6 D-/A1-sidor per minut som enligt IDC representerar över 70 % av andelen LED-skrivare för små volymer i USA och Europa per november 2018.

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Snabbaste första sidan ut baserat på interna HP-tester. Den här testserien består av fyra testfiler: ANSI D, som representerar applikationer med CAD-arkitektur för den ämnade storformatsskrivarmarknaden. De visar effektiva utskriftstäckningar på 88 %, 62 %, 79 % och 79 % respektive. Dessa täckningar är betydligt större än de av sidorna i testfilen som används i ISO/IEC 24735-standarden (ref. 3), som ger 54 % i genomsnitt. De skrivs ut på en 914 mm vanlig pappersrulle, i liggande läge med utskriftskvaliteten snabbsparläge. I enlighet med marknadsstandarderna för måtter uppnåddes 29 sekunder genom attt skicka ett jobb för omutskrift från skrivarkön (utan väntande underhållsoperationer och inställt på ”När ska utskriften börja = Omedelbart).

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Få snabbt tillgång till dina personliga mappar och gruppmappar från pekskärmen

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }
.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Med LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Få lägsta driftskostnaderna

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Driftskostnader baserat på LED-teknik för små volymer under 17 000 USD på marknaden per november 2018.

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Driftskostnader består av material och servicekostnader.

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Bästa valet för ert kontor med upp till 30 % mindre avtryck

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Baserat på jämförbara skrivare med LED-teknik och en kapacitet på 4–6 D-/A1-sidor per minut som enligt IDC representerar över 40 % av andelen LED-skrivare för små volymer i USA och Europa per november 2018.

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Mätning har gjorts med driftsavtrycket i åtanke (med papperslådan öppan)

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Den tystaste driften

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Baserat på jämförbara skrivare med LED-teknik och en kapacitet på 4–6 D-/A1-sidor per minut som enligt IDC representerar över 70 % av andelen LED-skrivare för små volymer i USA och Europa per november 2018.

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Den tystaste driften enligt interna HP-tester av driftsläge och redo-/ljudläge (vanligt papper, linjeritning, nomarlläge) jämfört med publicerade specifikationer av konkurrenskraftiga skrivare och i enlighet med ISO 7779.

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Använder upp till tio gånger mindre energi

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

Baserat på jämförbara skrivare med LED-teknik och en kapacitet på 4–6 D-/A1-sidor per minut som enligt IDC representerar över 70 % av andelen LED-skrivare för små volymer i USA och Europa per november 2018.

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Slutsatser baserade på interna HP-tester för ett användningsscenario för utskrift av 100 % utskriftstäckning på en 914 mm vanlig pappersrulle, samtidigt som en ursprunglig skiss skannas, vilket resulterar i ett genomsnitt på 120 W. Den här mätningen används för få CB Report Certificate för säkerhet enligt IEC 60950-1.

Kontakta en expert på HP DesignJet

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube