HP DesignJet Z6 Pro

64-tums skrivare

Utforska skrivaren HP DesignJet Z6 Pro 64 tum

Få garanterad tydlig utmatning från PDF-filer – upplev utmärkt reproduktion av OH-film och utskrifter i lager.2

Uppnå de finaste detaljerna, skarpaste konturerna och texten.1

Få mjuka gradients och reproducera distinkta färgnyanser.

Arbeta med vatten-/blekningsresistenta utskrifter.3

Spara tid på att byta medie – upp till 40 % – med tillbehör för dubbla rullar för två olika medietyper/-storlekar och automatisk rullbyte.5

Var effektivare – upplev spindellös och automatisk rullmatning.6

Skicka flera filer till utskrift med världens enklaste program för inlämning av jobb.7

Skydda dina data, enheter och nätverk med inbyggda säkerhetsfunktioner.

Få garanterad tydlig utmatning från PDF-filer – upplev utmärkt reproduktion av OH-film och utskrifter i lager.2

Uppnå de finaste detaljerna, skarpaste konturerna och texten.1

Få mjuka gradients och reproducera distinkta färgnyanser.

Arbeta med vatten-/blekningsresistenta utskrifter.3

Spara tid på att byta medie – upp till 40 % – med tillbehör för dubbla rullar för två olika medietyper/-storlekar och automatisk rullbyte.5

Var effektivare – upplev spindellös och automatisk rullmatning.6

Skicka flera filer till utskrift med världens enklaste program för inlämning av jobb.7

Skydda dina data, enheter och nätverk med inbyggda säkerhetsfunktioner.

De mest exakta kartorna med dubbel rullproduktivitet1

 • Maximal mediebredd på 1 626 mm/64 tum
 • 500 ml patron
 • Hastigheter upp till 98 m2/h (1 055 ft2/h) Snabbt på glansiga medie
 • Multifunktionellt valstillbehör
 • Säkerhetsfunktionerna ingår

Datablad

Boka en demo

Hitta en återförsäljare

Den här skrivaren är avsedd att endast fungera med patroner som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den använder dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera patroner som använder ett icke-HP-chip. Regelbundna firmwareuppdateringar kommer att bibehålla effektiviteten för dessa åtgärder och blockera patroner som tidigare fungerade. Ett återanvänt HP-chip möjliggör användning av återanvända, omtillverkade och återfyllda patroner.9

HP DesignJet-lösningar

HP DesignJet-lösningar

 • HP Vivid Photo-bläck

  HP Vivid Photo-bläck är utformat för att stödja ditt arbete och hjälper dig att producera vatten- och blekningsresistenta utskrifter3 med högsta precision,1 fina linjedetaljer och tydliga färger.

  Läs mer

 • HP Click

  Radikalt enkel utskriftsupplevelse med världens enklaste program för inlämning av jobb.7 Med ett klick10 kan du skicka flera filer för utskrift ut från en PC eller Mac.7

  Läs mer

 • Säkerhet

  Enbart brandväggar kan inte stå emot attacker från sofistikerade hackare. Du behöver världens säkraste storformatsskrivare8 från HP för att skydda dina enheter, data och dokument.

  Läs mer

Kontakta en expert på HP DesignJet

LinkedIn

Facebook

Twitter

YouTube

Fotnoter

 1. Högsta precision baserad på tester på uppdrag av HP och utförda av Sogeti i mars 2021. De jämför HP DesignJet Z6 Pro 64 tum skrivare och jämförbara konkurrenskraftiga skrivare som representerar världens största marknadsandel per 2020 enligt IDC. Detta genom att jämföra minimiavståndet mellan två linjer som är nödvändiga för att korrekt reproducera linjerna (ju lägre avstånd, desto högre precision) som skrivs ut på bestruket papper i läget för normal kvalitet. Alternativet med dubbla rullar måste köpas separat.
 2. Adobe PostScript®-/PDF-uppgraderingssats säljs separat. Adobe PDF Print Engine (APPE) är en snabb plattform för naturtrogna utskrifter. Version 5.5 ger APPE ytterligare fördelar i produktionen tack vare  högre prestanda och nya renderingsfunktioner. APPE 5.5 ger ett effektivare arbetsflöde och gör det möjligt att dra nytta av den potentiella vinstökning som innovationer inom bläckstråletekniken kan ge. Läs mer på https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html.
 3. Prestandan kan variera beroende skillnader i skrivsystem. Utskriftsbeständighet uppskattas av HP Image Permanence Lab baserat på samma sammansättning av HP Vivid Photo-bläck som används med HP DesignJet Z6200 fotoproduktionsskrivare med 6 bläck. Prestanda för vattenbeständighet varierar beroende på skrivare och utskriftsprofil. Testerna av vattenbeständighet har utförts av HP Image Permanence Lab på en mängd olika HP-medier enligt ISO 18935-metoden. Mer information finns på http://www.HPLFMedia.com/printpermanence.
 4. Snabbare jämfört med HP DesignJet Z6810 60 tum produktionsskrivare. Baserat på interna HP-tester i januari 2021. Med vanligt papper och läget snabbutskrift kan HP DesignJet Z6 Pro 64 tum skrivare uppnå en hastighet på 98 m2/h (1 055 ft2/h) i samma kvalitet som HP DesignJet Z6810 60 tum produktionsskrivare med vanligt papper och läget normal utskriftskvalitet med en hastighet på 51 m2/h (549 ft2/h).
 5. Upp till 40 % mindre tid baserat på interna HP-tester i februari 2021 jämfört med HP DesignJet Z6610/Z6810 60 tum produktionsskrivare utan alternativet sekundär rulle. Multifunktionsrullen för HP DesignJet Z Pro Series 64 tum säljs separat.
 6. Baserat på tester på beställning av HP och utförda av Sogeti i januari 2021 som jämför HP DesignJet Z6 Pro 64 tum skrivare och jämförbara konkurrenskraftiga skrivare som representerar majoriteten av marknadsandelen över hela världen per 2020 enligt IDC genom att fylla på en 44 tum rulle med 75 g Oce-skisspapper. Mäta tiden från att rullen har laddats i ”rullhållaren” till skrivaren är klar med laddningen. Tester utfördes under samma förhållanden i båda skrivarna (laddning av övre rulle och med standardinställningar för detektering av skevhet och storlek).
 7. Baserat på tester på beställning av HP och utförda av Sogeti i januari 2021 som jämför HP DesignJet Z6 Pro 64 tum skrivare och jämförbara konkurrenskraftiga skrivare som representerar majoriteten av marknadsandelen över hela världen per 2020 enligt IDC genom att skriva ut 5 A1 PDF GIS-filer på vanligt papper och i läget för normal kvalitet med programvarorna HP Click och Canon Direct Print & Share. Test utfört under samma förhållanden i båda skrivarna med motsvarande utskriftslägen som mäter tiden från ”Dra och släpp” av filerna till den sista sidan matas ut av skrivaren. Detta är tillämpligt för filer i formaten PDF, JPEG, TIFF, DWF och HP-GL/2. HP Click är endast kompatibel med HP originalbläck.
 8. Baserat på jämförelse av publicerade säkerhetsspecifikationer på beställning av HP och utförd av Sogeti i januari 2021. Jämförelse mellan HP DesignJet Z6 Pro 64 tum skrivare och konkurrenter som representerar majoriteten av marknadsandelen över hela världen per 2020 enligt IDC. Jämförelsematris och ytterligare information finns tillgängliga på begäran.
 9. Läs mer på https://www.hp.com/learn/ds.
 10. När en bild har valts ska du klicka en gång för utskrift för att skriva ut hela filen utan ändringar i utskriftsinställningarna. Detta är tillämpligt för filer i formaten PDF, JPEG, TIFF, DWF och HP-GL/2.