HP FutureSmart firmware

Arbeta med framtiden i åtanke. Den inbyggda programvaran HP FutureSmart kan uppdateras med de senaste funktionerna som hjälper till att skydda och optimera din investering i flera år framöver.1

Läs mer

Har du redan en HP-skrivare? Skydda din investering med den senaste versionen av den inbyggda programvaran HP FutureSmart.

Har du redan en HP-skrivare? Skydda din investering med den senaste versionen av den inbyggda programvaran HP FutureSmart.

Uppgradera nu

Så håller du dig i framkant med HP FutureSmart

Den inbyggda programvaran är viktig för allt en skrivare gör, precis som operativsystemet är för datorer. Den inbyggda programvaran HP FutureSmart används i alla HP Enterprise-enheter, vilket gör det enkelt att hantera och upprätthålla en mängd funktioner i hela skrivarparken – från användarupplevelse till appstöd och säkerhet. Eftersom vi ständigt uppdaterar HP FutureSmart kan du enkelt uppgradera dina befintliga skrivare och dra nytta av de senaste funktionerna.

Framtidssäkra dina skrivare

Gör dina HP-enheter mer lättanvända och effektiva, både idag och i framtiden, med hjälp av den uppgraderingsbara inbyggda programvaran HP FutureSmart. 

Molnlösningar för arbetsflöden

Inkludera pappersinnehåll och digitalt från din enhet på ett smidigt sätt.

Uppgradera som ett operativsystem

Installera uppdateringarna enligt ditt eget schema.

Konsekvent upplevelse

Använd alla enheter på samma intuitiva sätt.

Vikten av regelbundna uppgraderingar

Ligg steget före nya hot och bidra till att upprätthålla ett säkert nätverk genom att regelbundet uppdatera skrivarnas inbyggda programvara. Detta hjälper till att åtgärda alla kända sårbarheter i grundfunktionaliteten.

Läs mer

HP  Web Jetadmin

HP Web Jetadmin är HPs rekommenderade manageringsverktyg för skrivarparker för att administrera och distribuera uppgraderingar av inbyggd programvara. 

Läs mer

Navigeringskompass för HP FutureSmart

Användarupplevelsen bibehålls mellan FutureSmart-versionerna 4 och 5. Äldre enheter som uppgraderar från FutureSmart 3 kommer att ge en ny och förbättrad upplevelse. 

Läs mer

Lösningsbeskrivning för HP FutureSmart

Läs mer om hur du gör HP Enterprise-enheter ännu enklare att använda och ännu mer produktiva, både idag och i framtiden.

Läs mer

1. På sikt kommer nya och större HP FutureSmart-uppgraderingar eventuellt inte att fungera på äldre enheter om t.ex. den fysiska hårdvarukapaciteten gör att dessa nya funktioner begränsas.