DOKUMENT OCH RAPPORTER

Se våra årliga hållbarhetsrapporter samt policyer och dokumentation som

gäller miljö och leverantörskedja.

Här är den. HPs hållbarhetsrapport 2020

Vår vision är att skapa teknik som gör livet bättre för alla överallt. Vi har rapporterat våra framsteg sedan 2002.

Rekommenderade dokument

Säkerhetsdatablad (SDS)

Säkerhetsinformation om material, såsom fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper, förordningar och hanteringsrekommendationer 1,2

LÄS MER

UN 38.3-rapporter för litiumbatterier

HP hjälper sina partners och kunder med testrapporten UN 38.3 om batterier.

LÄS MER

Miljömärkning

Certifieringar för vår design och våra tekniska innovationer, inklusive ENERGY STAR®, EPEAT, Blue Angel, ISO 14001

LÄS MER

Miljödeklarationer

Miljöinformation för specifika produkter som krävs av specifika förordningar och länder.

LÄS MER

Dokumentbibliotek

Ämne

Kategori

Dokumenttyp

SORTERA

RENSA ALLA

Ämne

Kategori

Dokumenttyp

SORTERA

Rensa alla
Policyer och standarder

LÄS MER

Samarbeten

LÄS MER

HP UK Modern Slavery Act Statement 2020

Vanliga frågor och svar

Fotnoter och ansvarsfriskrivningar

  1. Dessa säkerhetsdata får endast användas av HP för HPs originalprodukter. Obehörig användning av dessa säkerhetsdata är strängt förbjuden och kan leda till åtal från HP.
  2. HPs säkerhetsdata informerar om HP-bläck (och toner) som tillhandahålls med originalbläck (och -toner) från HP. Om våra säkerhetsdata tillhandahölls i samband med köp av någon som helst typ av återfylld, återtillverkad eller kompatibel bläckpatron eller tonerkassett som inte är HP-original, ska du vara medveten om att informationen i detta dokument inte var avsedd att informera om dessa produkter. Därför kan det finnas avsevärda skillnader mellan informationen i detta dokument och säkerhetsinformationen för den produkt du köpt. Kontakta säljaren av den återfyllda, återtillverkade eller kompatibla patronen eller kassetten för att få motsvarande information, inklusive information om personlig skyddsutrustning, kontaktrisker och riktlinjer för säker hantering. HP tar inte emot patroner/kassetter som inte är HP-original i våra återvinningsprogram.