KONTAKTUJTE NÁS

5 otázek, které byste měli položit vašemu příštímu dodavateli spravovaných řešení MPS

Před výběrem příštího dodavatele řešení MPS mějte na paměti těchto pět faktorů.

Stáhnout

Chystáte se přehodnotit vaši smlouvu MPS? Prohlédněte si nejnovější nabídky, které byste měli zvážit při výběru řešení pro vaše hybridní pracovní prostředí.

Chystáte se přehodnotit vaši smlouvu MPS? Prohlédněte si nejnovější nabídky, které byste měli zvážit při výběru řešení pro vaše hybridní pracovní prostředí.

Promluvte si s expertem

Podporuje dodavatel řešení MPS koncept vzdáleného/
hybridního pracoviště?

Bez ohledu na to, z jakého místa vaši zaměstnanci pracují, budete potřebovat spravovat vaše firemní tiskárny z jedné centrální platformy poskytující dostatečnou viditelnost a podporu. Proto by vaše řešení MPS mělo vašim IT týmům poskytovat dokonalý přehled nad tiskovými náklady a spotřebou, a navíc byste měli mít možnost spravovat všechna firemní zařízení v rámci jediné smlouvy. 

 

Služba by měla dále umožňovat vzdáleně připojeným pracovníkům nastavení kancelářských tiskáren z libovolného místa a automatické doplňování tiskových kazet, aby nemuseli ztrácet čas zadáváním objednávek a vyúčtováním výdajů.

Proč HP MPS?

Služba HP Flexworker, dostupná v rámci smlouvy HP MPS, poskytuje vašim vzdáleně připojeným zaměstnancům potřebné funkce tisku a automatické doplňování spotřebního materiálu, zatímco IT oddělením umožňuje spravovat tiskové náklady v celé organizaci.

Bere dodavatel řešení MPS v potaz vaši globální strategii zabezpečení?

Aby byla vaše síť chráněna proti hackerům, zabezpečení služby MPS musí být tak silné jako strategie zabezpečení celé organizace.

 

Váš dodavatel řešení MPS by měl zvažovat bezpečnostní opatření na několika úrovních, od cloudového připojení až po tiskovou kazetu. Současně by měl chápat zákonitosti vašeho tiskového prostředí a způsob jeho začlenění do IT infrastruktury organizace.

 

Hledejte dodavatele technologie, který vám poskytne odborné bezpečnostní poradenství zaměřené na zabezpečení celého ekosystému koncových zařízení, nejen tiskáren.

Proč HP MPS?

Zabezpečené řešení HP MPS poskytuje nejsilnější zabezpečení tisku v odvětví1, které dokáže vyhovět vašim požadavkům na dodržování zavedených zásad.

 

Společnost HP je jediný dodavatel řešení MPS, který splňuje všechny tři úrovně přísného testování ověření zabezpečení Buyers Lab (BLI), a první, který zavedl program Bug Bounty.

Je dodavatel řešení MPS připraven na nasazení cloudových služeb?

Pracoviště budoucnosti potřebují v co největší míře využívat cloudové služby na podporu zavádění stále sofistikovanějších digitálních platforem. Stejné požadavky platí i pro tiskárny, které v sobě integrují fyzické, tzn. papírové pracovní toky se světem digitálních technologií. Z toho vyplývá, že i vaše tiskové prostředí musí být připraveno k nasazení cloudových služeb, aby dokázalo držet krok s nastupujícími technologiemi. 

 

Chcete-li zjistit, zda je dodavatel řešení MPS připraven nabídnout skutečně plnohodnotné cloudové řešení, zeptejte se, jestli jeho tiskárny umí fungovat v rámci velkého podnikového systému koncových zařízení v cloudové infrastruktuře, kde pracují v těsné blízkosti pracovních systémů s vzájemným propojením přes cloud.

Proč HP MPS?

Cloudové služby spravovaného tisku HP dokážou zrychlit váš přechod ke cloudovému řešení, neboť zajistí propojení vašeho tiskové prostředí, sestaveného ze zařízení od různých dodavatelů, s cloudovými nástroji a pracovními toky.

 

Aplikace HP Workpath usnadní život firmám, které zpracovávají vysoké objemy dokumentů, a pomohou jim ochránit důvěrné informace na rozhraní fyzických a digitálních světů.

Podporuje dodavatel řešení MPS vaše cíle v oblasti udržitelnosti?

Váš dodavatel tiskových služeb je důležitou součástí vašeho konceptu udržitelnosti. Nezapomeňte si ověřit, zda nabízí uhlíkově neutrální řešení s certifikací, investuje do sociálně odpovědných projektů a aktivně sleduje dopad svých činností na udržitelnost životního prostředí. 

 

Posuďte také, jak závazky dodavatele na podporu udržitelných a etických praktik odpovídají standardům zavedeným ve vaší organizaci.

 

Uvědomte si, že sofistikovaná tisková řešení vám pomohou omezit vaši uhlíkovou stopu a splnit cíle v oblasti udržitelnosti. Údaje o výkonu tiskových zařízení a jejich analytické přehledy vám dají do rukou informace, s jejichž pomocí dokážete omezit plýtvání tiskem.

Proč HP MPS?

Každoroční Zpráva o udržitelném dopadu společnosti HP uvádí její závazky v boji proti změně klimatu. Nejobsáhlejší nabídka uhlíkově neutrálních řešení MPS na světě2 – HP MPS – je nyní držitelem certifikace CarbonNeutral®, aby pomohla vaší firmě splnit cíle v oblasti udržitelného životního prostředí. Prohlédněte si podrobnosti.

Pomůže mi dodavatel řešení MPS dlouhodobě monitorovat a optimalizovat výkonnost firmy?

Váš dodavatel řešení MPS by měl brát v potaz i vaše obchodní cíle, aby sladil nabídku služeb a řešení způsobem, jenž přispěje k jejich dosažení. Nebo ještě lépe, aby nabízené služby mohly být rozšířeny a uspokojit širší nároky firmy, jako je zavedení digitálních a hybridních provozních procesů nebo zlepšení viditelnosti na úrovni koncových zařízení.

 

Proaktivní poskytovatel služeb MPS by vám měl pravidelně dodávat strategické obchodní přehledy, na jejichž základě můžete činit klíčová rozhodnutí a podnikat vhodné kroky. Budete tak mít jistotu, že obě strany táhnou za jeden provaz, a pomocí přehledů výkonnosti a viditelných procesů nasměrujete firmu k lepším zítřkům.

Proč HP MPS?

Řešení HP MPS zákazníkům poskytuje strategické obchodní přehledy (SBR), aby mohli pravidelně a proaktivně sledovat svůj pokrok na cestě k dosažení vytyčených cílů pomocí robustního interaktivního nástroje. Výsledkem je úspěšná spolupráce a vysoká transparentnost při plnění stanovených cílů.

Ve výběrovém řízení počítejte s nabídkou HP

Chystáte se přehodnotit vaši smlouvu MPS? Oslovte experta na tiskové služby a poslechněte si, jak spravované tiskové služby HP pomohou vaší firmě dosáhnout cílů na hybridním pracovišti.

Kontaktujte nás