STÁHNOUT ZPRÁVU

Měníme svět,

už dnes

Naším cílem je stát se nejvíce udržitelnou a spravedlivou technologickou společností na světě a podnikáme pro to okamžitá opatření v boji proti změně klimatu, chráníme lidská práva a urychlujeme zajištění digitální rovnosti. 

Každodenní dopad

2 740 stromů zasazených v rámci programu 1t.org1

22 968 podpořených studentů2

Recyklace 352 tun spotřebního materiálu a hardwaru3

1 526 029 USD utracených u rozmanitých dodavatelů4

Řešení klimatické otázky

28 milionů
tun emisí CO2e, o 2 % méně než v roce 2020

Podívejte se, jak plánujeme dosáhnout našich klíčových cílů v oblasti čistých nulových emisí od znovuzalesňování po obnovitelné zdroje energie a opětovné použití materiálů.

Další informace

Lidská práva

Prostřednictvím programů pro podpoření rovnosti bylo osloveno od roku 2015 349 000 pracovníků

Posílení dodavatelského řetězce IT začíná rozvíjením základních dovedností pro řízení u zaměstnanců našeho dodavatele. Podívejte se, jak rozvíjíme jejich dovednosti.

Další informace

Digitální rovnost

Vzdělávacích programů HP využilo od roku 2015 více než 71 milionů osob

Budoucí hybatelé změn na sobě pracují již dnes. Pomáháme dosáhnout na tyto příležitosti pomocí HP LIFE i mnoha dalších iniciativ v oblasti vzdělávání.

Další informace

Přečíst zprávu

Zprávu o udržitelném dopadu společnosti HP pro rok 2021 naleznete zde. Prohlédněte si ji ještě dnes.

Celá zpráva

Shrnutí

Jak se můžete (ještě více) zapojit

Každý z nás má moc něco změnit. Seznamte se s místními programy opětovného použití a recyklace produktů HP.

Nová barevná laserová multifunkční tiskárna s vysokou energetickou účinností

Splňuje přísná kritéria certifikace EPEAT Gold, ENERGY STAR® a Blue Angel

Další informace

Inovace obalových materiálů

Lepší provedení a zpracování obalových materiálů z lisovaných vláken díky naší technologii 3D tisku s dodáním více než 150 000 produktů HP využívajících toto lisované vlákno

Další informace

Hledáte technologii navrženou s ohledem na životní prostředí?

Od roku 2017 jsme uvedli na světové trhy více než 300 nových produktů obsahujících plasty, které jinak končí v oceánech5. Prohlédněte si naši řadu produktů HP vyrobených z plastů končících v oceánech a z recyklovaných materiálů.

HP Pavilion

Plasty z více než 92 tisíc lahví končících v oceánech jsou ročně použity při výrobě krytů reproduktoru notebooku6.

Do obchodu

HP Envy Inspire

Udržitelný design obsahuje více než 45 % recyklovaného plastu.

Do obchodu

HP Elite Dragonfly

První notebook na světě vyrobený z plastů končících v oceánech 7 s certifikací EPEAT® a oceněný v rámci CES Innovation Awards 2020.

Do obchodu

Jak přemýšlíme

Uznání našeho dopadu

Nejzodpovědnější společnosti Ameriky dle ocenění Newsweek’s 2021 již 3 roky za sebou

Pětinásobný vítěz ocenění Partner ENERGY STAR pro daný rok (2017–2022)

CDP Triple A-list for Climate, Water, Forest, and Leaderboard for Supplier Engagement

DJSI World Index po 10 let za sebou

Hledáte něco jiného?

Otázky k udržitelnosti?

Další informace

Poznámky pod čarou a vyloučení odpovědnosti

  1. Vychází z interní analýzy společnosti HP. (1 milion stromů/rok děleno 365 dny v roce.) V letech 2020 a 2021 společnost HP vysadila po 1 milionu stromů na podporu iniciativy 1t.org Světového ekonomického fóra, což je v průměru 2 740 stromů za den.
  2. Vychází z interní analýzy společnosti HP. Od začátku roku 2015 využilo vzdělávacích programů a řešení HP více než 50 milionů mladistvých a dospělých studentů. Více než 50 milionů studentů děleno 6 roky (2015–2020) = 8 333 333, dále děleno v průměru 365 dny v roce.
  3. Vychází z interní analýzy společnosti HP. Od začátku roku 2016 bylo podle zprávy o udržitelném dopadu za rok 2020 recyklováno celkem 642 300 tun. 642 300 děleno 5 roky = 128 460 tun/rok, dále děleno v průměru 365 dny v roce = 352 tun denně (zaokrouhleno z 351,945 tuny).
  4. Vychází z interní analýzy společnosti HP. Společnost HP v roce 2020 utratila 557 milionů USD u malých a rozmanitých dodavatelů. 557 milionů USD děleno v průměru 365 dny v roce.
  5. K 31. prosinci 2021. Ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích.
  6. Na základě interní analýzy společnosti HP k 22. 9. 2020. Spotřebováno 92 tisíc recyklovaných plastových lahví – na základě předpokladů společnosti HP dle objemu notebooků HP Pavilion ročně. 5 % plastů pocházejících z oceánů použito v krytech reproduktorů produktu. Výpočet je založený na gramech na produkt (při použití 12,7 gramu na jednorázovou 0,5litrovou láhev balené vody) vynásobeno předpokládanými objemy zásilky na 12,7 gramu.
  7. Obsahuje 50 % recyklovaného plastu z DVD, 5 % plastu z oceánu použitého v krytu reproduktoru a 90 % recyklovaného hořčíku v krytu produktu.