Програми за замяна и изтегляне на продукти

Програми за замяна

HP участва в доброволни програми за замяна на компоненти или продукти, които могат да нарушат функционалността, но не представляват риск за безопасността.

Изтегляне

В сътрудничество с Американската комисия по безопасност на потребителските стоки, HP участва в доброволни програми за изтегляне, когато се окаже, че дефектна част представлява възможен риск за безопасността.

Август 2019 г. Разширяване на програмата за изтегляне и замяна на батерии за преносими компютри и мобилни работни станции на HP, обявена през 2018 г. с оглед на безопасността - Допълнен списък на идентифицирани батерии

HP приканва клиентите да проверят отново всички продукти, които може да са засегнати

 

През август 2019 г. HP разшири своята текуща програма, обявена през януари 2018 г. и разширена през януари 2019 г., за доброволно изтегляне и подмяна на батерии на определени преносими компютри и мобилни работни станции. Потенциално засегнатите батерии е възможно да са доставени с определени преносими компютри HP ProBook (серии 64x G2 и G3, серии 65x G2 и G3, 4xx G4, (430, 440, 450, 455 и 470)), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360 15 инча, HP 11 и мобилни работни станции HP ZBook (17 G3, 17 G4 и Studio G3 и G4), продавани в цял свят от декември 2015 г. до октомври 2018 г. В допълнение, тези батерии може да са били продадени като аксесоари или като замяна на батерии за HP ProBook 4xx G5 (430, 440, 450, 455 и 470), HP ENVY 15, HP Mobile Thin Clients (mt20, mt21 и mt31) или за някой от предишните продукти от декември 2015 г. до декември 2018 г. чрез HP, или чрез оторизиран доставчик на услуги. Има вероятност тези батерии да прегряват, с което пораждат риск от пожар и изгаряне за клиентите.

 

Изключително важно е клиентите да проверят отново своите батерии, дори ако вече са направили това и са били информирани, че те не са засегнати. Забележка: клиенти, които вече са получили батерия за замяна по програмата за изтегляне, НЕ са засегнати от това разширяване. Клиентите трябва да прекратят използването на засегнатите батерии незабавно. Тъй като много от тези батерии са вътрешни за системата и не могат да бъдат заменени от клиентите, HP пусна актуализация на BIOS, засегнати от разширяването на тази програма, която ще разреди батерията и ще направи невъзможно бъдещо зареждане, докато батерията не бъде заменена. Клиентите на HP, които са засегнати от тази програма, ще имат правото да получат безплатно услуги за замяна на батерията за всяка проверена засегната батерия.

Научете повече

Януари 2017 г. Разширяване на програмата за изтегляне и замяна на батерии за преносими компютри на HP 2016 с оглед на безопасността – Допълнен списък на засегнати батерии

HP приканва клиентите да проверят отново всички продукти, които може да са засегнати

 

През м. януари 2017 г. HP обяви разширяване на своята текущо провеждана по света доброволна програма за изтегляне и замяна на батерии на отделни преносими компютри с оглед на безопасността, която беше обявена през м. юни 2016 г. Програмата беше разширена и обхвана допълнен списък с батерии, които са доставяни със същата продуктова гама преносими компютри. Засегнатите батерии са доставяни с отделни преносими компютри HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario и HP Pavilion, продавани по света между м. март 2013 г. и м. октомври 2016 г., и/или са продавани като аксесоари или резервни части, или са предоставяни за замяна чрез отдел Поддръжка. Има вероятност тези батерии да прегряват, с което пораждат риск от пожар и изгаряне за клиентите.

 

Изключително важно е клиентите да проверят отново своите батерии дори ако вече са направили това и са били уведомени, че не са засегнати. Забележка: клиенти, които вече са получили резервна батерия, НЕ са засегнати от това разширяване. Клиентите трябва да прекратят използването на засегнатите батерии незабавно. Клиентите на HP, които са засегнати от тази програма, ще имат правото да получат безплатно нова батерия за замяна на всяка проверена засегната батерия.

Научете повече

Програма за изтегляне и замяна на кабели за променливотоково захранване за преносими компютри на HP с оглед на безопасността

На 26 август 2014 г. НР обяви международна доброволска програма за изтегляне и замяна със съдействието на различни правителствени агенции по отношение на определени кабели за променливотоково захранване, използвани с променливотокови адаптери, разпространени по света с преносимите и мини преносимите компютри на НР и Compaq, както и с променливотокови адаптери, предоставяни с аксесоари, като например станции за скачване. Тези кабели за променливотоково захранване имат потенциала да прегряват, което носи опасност от изгаряния и пожар. Засегнатите кабели за променливотоково захранване са били доставени с продукти и аксесоари, продавани от септември 2010 г. до юни 2012 г. Клиентите на НР, засегнати от тази програма, ще отговарят на условията да получат безплатно нов кабел за променливотоково захранване за всеки потвърден и върнат кабел за променливотоково захранване.

Научете повече

Сродни връзки

Информация за компанията

Новини