DOWNLOAD HET RAPPORT

DOCUMENTEN EN RAPPORTEN

Blader door onze jaarlijkse rapporten over duurzame ontwikkeling en documenten over het milieu, de toeleveringsketen en beleid.

Het is er. 
HP rapport over duurzame ontwikkeling 2019.

Onze visie is om technologie te maken die het leven overal voor iedereen verbetert. Sinds 2002 zorgen we dat je op de hoogte blijft.

Uitgelichte documenten

Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

Veiligheidsinformatie over materialen, zoals de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen, regelgeving, aanbevelingen voor behandeling[1,2]

MEER INFO

VN 38.3 rapporten over lithiumaccu's

HP ondersteunt zijn partners en klanten met VN 38.3 testrapporten over accu's.

MEER INFO

Ecolabels

Kwalificaties die onze innovaties op het gebied van ontwerp en technologie erkennen, waaronder ENERGY STAR®, EPEAT, Blue Angel, ISO 14001

Ecoverklaringen

Milieu-informatie voor specifieke producten zoals vereist door specifieke wetgeving en landen.

Resource repository

Brononderwerp

Broncategorie

Documenttype

SORTEREN

ALLES WISSEN

Brononderwerp

Broncategorie

Documenttype

SORTEREN

Alles wissen
Beleid en standaarden
Aansluitingen
Statement over transparantie betreffende moderne slavernij

Voetnoten en disclaimers

  1. Deze veiligheidsinformatiebladen mogen alleen worden gebruikt door HP voor originele HP producten. Ongeautoriseerd gebruik van dit veiligheidsinformatieblad is streng verboden en leidt mogelijk tot juridische stappen door HP.
  2. HP veiligheidsinformatiebladen zijn bedoeld voor het verstrekken van informatie over HP inkt (toners) in originele HP inkt-/tonersupplies. Als ons veiligheidsinformatieblad bij een hervulde, remanufactured, compatibele of andere niet-originele HP supply aan u is verstrekt, dient u zich ervan bewust te zijn dat de informatie in dit document niet is bedoeld om informatie over dergelijke producten te verstrekken en dat er mogelijk aanzienlijke verschillen bestaan tussen de informatie in dit document en de veiligheidsinformatie voor het product dat u hebt aangeschaft. Neem voor toepasselijke informatie contact op met de verkoper van de hervulde, remanufactured of compatibele supplies, inclusief informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen, blootstellingsrisico's en richtlijnen voor veilige behandeling. HP accepteert geen hervulde, remanufactured of compatibele supplies in zijn recyclingprogramma's.