Điều khoản về quyền riêng tư của HP

HP hiểu rằng quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người và cũng hiểu hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho khách hàng cũng như đối tác trên toàn thế giới. Là một tổ chức toàn cầu với các thực thể pháp lý, quy trình kinh doanh, cấu trúc quản lý và hệ thống kỹ thuật xuyên biên giới quốc tế, chúng tôi nỗ lực cung cấp các biện pháp bảo vệ trên mọi hoạt động của mình, vượt mức yêu cầu tối thiểu của pháp luật đồng thời triển khai các quy trình và chính sách nhất quán, nghiêm ngặt.

 

Điều khoản về quyền riêng tư này cho bạn biết về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư cũng như các lựa chọn và quyền bạn có thể thực hiện liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm thông tin có thể được thu thập từ hoạt động trực tuyến, hoạt động sử dụng thiết bị và các tương tác ngoại tuyến của bạn với HP, chẳng hạn như khi bạn tương tác với đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Điều khoản về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các công ty của HP cũng như các trang web, miền, dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ quản lý thiết bị), ứng dụng, đăng ký (ví dụ: Mực in tức thời) và các sản phẩm thuộc sở hữu của HP cũng như của các công ty con của HP (gọi chung là “các Dịch vụ của HP”.

 

Điều khoản về quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi xử lý thay mặt cho khách hàng doanh nghiệp của mình khi cung cấp dịch vụ. Các hợp đồng chúng tôi có với khách hàng doanh nghiệp của mình sẽ kiểm soát cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi này. Nếu bạn là khách hàng, nhân viên hoặc nhà thầu của một khách hàng doanh nghiệp của HP và có thắc mắc về dữ liệu cá nhân của mình, thì trước tiên, bạn nên liên hệ với khách hàng doanh nghiệp của HP. Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ trả lời thắc mắc của bạn, nếu cần.

Nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi

We have an accountability-based program and are committed to the following principles, which are based on internationally-recognized frameworks and principles of privacy and data protection:

Sự hợp pháp, công bằng và minh bạch

 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân theo luật pháp và với sự minh bạch cũng như công bằng dành cho bạn. Các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi được thực hiện: 1) với sự đồng thuận của bạn; 2) nhằm hoàn thành nghĩa vụ đối với bạn; 3) vì các mục đích hoạt động kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, thúc đẩy cải tiến và cung cấp trải nghiệm khách hàng liền mạch; hoặc 4) phù hợp với pháp luật.

Thông báo và lựa chọn sử dụng dữ liệu

 

Chúng tôi minh bạch và cung cấp cho bạn thông báo cũng như lựa chọn rõ ràng về các loại dữ liệu cá nhân được thu thập cùng với mục đích thu thập và xử lý. Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích không phù hợp với những Nguyên tắc này, Điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi hoặc những thông báo cụ thể liên quan đến các Dịch vụ của HP.

 

DATA ACCESS

Quyền truy cập dữ liệu

 

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập hợp lý cùng với khả năng xem xét, đính chính, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân bạn đã chia sẻ với chúng tôi.

 

Tính toàn vẹn của dữ liệu và giới hạn mục đích

 

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích được mô tả vào thời điểm thu thập hoặc cho các mục đích bổ sung phù hợp với pháp luật. Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

DATA SECURITY

Bảo mật dữ liệu

 

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi bị sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi triển khai các biện pháp kiểm soát bảo mật thông tin mạnh mẽ trong hoạt động riêng của mình đồng thời cung cấp các sản phẩm và giải pháp hàng đầu thị trường với cấp độ bảo mật dữ liệu cao.

ACCOUNTABILITY FOR ONWARD TRANSFER

Trách nhiệm giải trình đối với việc chuyển tiếp

 

Chúng tôi xác nhận trách nhiệm pháp lý chúng tôi có thể có đối với việc truyền dữ liệu cá nhân giữa các thực thể của HP hoặc cho bên thứ ba. Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được chia sẻ khi bên thứ ba bị ràng buộc bởi nghĩa vụ cung cấp các cấp độ bảo vệ tương đương theo hợp đồng.

 

Truy đòi, giám sát và thực thi

 

Chúng tôi cam kết giải quyết mọi mối quan ngại về dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi tự nguyện tham gia một số chương trình về quyền riêng tư quốc tế cung cấp quyền truy đòi cho các cá nhân nếu họ cảm thấy HP không tôn trọng đúng mực quyền của họ.

 

Chuyển dữ liệu trên phạm vi quốc tế

Là một công ty toàn cầu, có khả năng là bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cũng có thể được truyền đến các thực thể của HP hoặc được các thực thể của HP trên toàn thế giới truy cập theo Điều khoản về quyền riêng tư này và trên cơ sở của các Chương trình về quyền riêng tư quốc tế sau đây.

 

BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HOA KỲ-LIÊN MINH CHÂU ÂU

 

Mặc dù không được sử dụng để chuyển dữ liệu tính đến ngày 16 tháng 7 2020, HP vẫn tuân thủ Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu như được Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. HP đã chứng nhận rằng HP tuân thủ Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư về Thông báo, Lựa chọn, Trách nhiệm giải trình đối với việc Chuyển tiếp, Bảo mật, Tính toàn vẹn của dữ liệu và Giới hạn mục đích, Truy cập và Tài nguyên, Thực thi pháp luật và Trách nhiệm pháp lý. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các chính sách trong chính sách về quyền riêng tư này và các Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư, thì các Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ quyền riêng tư và xem trang chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập vào www.privacyshield.gov.

 

Khi tuân thủ Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu, HP cam kết giải quyết mọi khiếu nại về quyền riêng tư của bạn và về việc chúng tôi thu thập hay sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Những cá nhân ở Liên minh châu Âu có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách về quyền riêng tư này trước tiên cần liên hệ với VĂN PHÒNG QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HP

 

HP cũng cam kết sẽ đệ trình những khiếu nại về quyền riêng tư chưa được giải quyết theo Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu lên BBB EU PRIVACY SHIELD (Tổ chức bảo vệ quyền riêng tư ở Liên minh châu Âu thuộc Hội đồng cải tiến thương nghiệp Hoa Kỳ), một tổ chức phi lợi nhuận thay thế chuyên giải quyết tranh chấp, có trụ sở ở Hoa Kỳ và hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng cải tiến thương nghiệp Hoa Kỳ. Nếu bạn không nhận được xác nhận kịp thời cho khiếu nại của mình hoặc nếu khiếu nại của bạn không được xử lý thỏa đáng, vui lòng truy cập vào www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ để biết thêm thông tin và đệ trình khiếu nại.

 

Nếu khiếu nại của bạn không được giải quyết thông qua các kênh nêu trên thì trong một số trường hợp giới hạn, bạn có thể yêu cầu trọng tài phân xử ràng buộc trước Hội đồng bảo vệ quyền riêng tư.

 

* PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

QUY TẮC RÀNG BUỘC CỦA DOANH NGHIỆP

 

Quy tắc ràng buộc của doanh nghiệp (“BCR”) của HP đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được chuyển từ Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”) được bảo vệ đầy đủ cho dù được xử lý bởi bất kỳ thực thể nào của HP trên toàn cầu. HP chuyển dữ liệu cá nhân từ Liên minh châu Âu theo BCR đã phê duyệt sau.

 • BCR dành cho Bên kiểm soát dữ liệu (“BCR-C”) của HP. Có hiệu lực vào năm 2011, BCR-C của HP quy định về việc chuyển dữ liệu cá nhân của các khách hàng cá nhân hiện tại và tương tai cũng như các ứng viên và nhân viên của HP.
 • BCR dành cho bên xử lý dữ liệu (“BCR-P”) của HP – Được phần lớn các Nhà quản lý bảo vệ dữ liệu ở EEA và Thụy Sĩ phê duyệt, có hiệu lực vào năm 2018. HP áp dụng BCR-P để tạo điều kiện cho việc chuyển dữ liệu cá nhân của khách hàng doanh nghiệp từ EEA.

Có thể tìm thêm thông tin về BCR của chúng tôi ở đây (bằng tiếng Anh).

 

QUY TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ XUYÊN BIÊN GIỚI APEC

 

Các biện pháp bảo mật của HP được mô tả trong Tuyên bố này tuân thủ Hệ thống nguyên tắc về quyền riêng tư xuyên biên giới ("CBPR") của APEC, bao gồm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và lựa chọn liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cũng như hệ thống Nhận dạng quyền riêng tư dành cho bộ xử lý ("PRP"). Các chứng nhận CBPR và PRP không bao gồm thông tin có thể được thu thập thông qua phần mềm có thể tải xuống trên nền tảng của bên thứ ba. Các hệ thống APEC CBPR và PRP cung cấp một khung cho các tổ chức để đảm bảo việc bảo vệ thông tin cá nhân khi chuyển dữ liệu giữa các nền kinh tế thành viên APEC. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về khung APEC tại đây..

 

Nếu bạn vẫn có mối lo ngại về việc sử dụng dữ liệu hoặc quyền riêng tư liên quan đến Chứng nhận APEC của HP và nhận thấy chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba của chúng tôi tại Hoa Kỳ . (hoàn toàn miễn phí).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân để quản lý mối quan hệ của bạn với HP cũng như để phục vụ tốt hơn khi bạn sử dụng các Dịch vụ của HP bằng cách cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sử dụng và xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích kinh doanh sau:

 

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

 

Mang đến cho bạn trải nghiệm khách hàng liền mạch bằng cách duy trì dữ liệu đăng ký và liên lạc chính xác, cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho khách hàng, thông qua một số phương tiện bao gồm cả trung tâm nhắn tin và trò chuyện trực tuyến, liên lạc với bạn về việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, gói đăng ký và tính năng mà bạn có thể quan tâm, cũng như tạo điều kiện để bạn tham gia các cuộc thi, cuộc gọi đi và khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng, các ưu đãi, lợi ích dành cho khách hàng và phần thưởng cho khách hàng thân thiết. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp một trải nghiệm tùy chỉnh, cá nhân hóa các Dịch vụ của HP cũng như thông tin liên lạc mà bạn nhận được, đồng thời tạo các đề xuất dựa trên việc bạn sử dụng các Dịch vụ của HP.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH

 

Hỗ trợ bạn hoàn thành các giao dịch và đơn đặt hàng liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, quản lý tài khoản của bạn, xử lý thanh toán, sắp xếp việc gửi hàng và giao hàng cũng như cung cấp dịch vụ sửa chữa và đổi trả.

 

HỖ TRỢ VÀ CẢI TIẾN SẢN PHẨM

 

Liên lạc với bạn để thông báo hoặc nhắc bạn về các tính năng sản phẩm phi giao dịch mà chúng tôi chưa đề cập tới thông qua Dịch vụ khách hàng hoặc Thông tin hành chính. Cải tiến hiệu suất và hoạt động của các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và hỗ trợ của chúng tôi, bao gồm hỗ trợ bảo hành, các bản cập nhật và cảnh báo kịp thời về phần mềm và vi chương trình nhằm đảm bảo thiết bị hoặc dịch vụ hoạt động liên tục. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Thông tin tự động được thu thập .

 

LIÊN LẠC QUẢN TRỊ

 

Liên lạc với bạn về các Dịch vụ của HP. Các ví dụ về liên lạc quản trị có thể bao gồm phản hồi truy vấn hoặc yêu cầu của bạn, liên lạc liên quan đến bảo hành hoặc hoàn thành dịch vụ, thông báo triệu hồi vì mục đích an toàn, các liên lạc theo yêu cầu của pháp luật hoặc thông tin cập nhật về doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc rút vốn.

 

BẢO MẬT

 

Duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của các trang web, sản phẩm, tính năng và dịch vụ của chúng tôi đồng thời phòng chống và phát hiện các mối đe dọa bảo mật, gian lận hoặc hoạt động nguy hiểm hay tội phạm khác có thể xâm phạm thông tin của bạn. Khi bạn tương tác với chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để xác minh danh tính của bạn, chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu và ID người dùng, trước khi cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể duy trì các biện pháp bảo mật bổ sung, chẳng hạn như CCTV, nhằm bảo vệ các vị trí thực của chúng tôi.

 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

Thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường, xác minh danh tính của bạn, đưa ra các quyết định về tín dụng nếu bạn yêu cầu tín dụng, thực hiện nghiên cứu, phân tích hoạt động kinh doanh, lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh, báo cáo và quản lý doanh nghiệp, các hoạt động liên quan tới bán hàng, các mục đích đào tạo nhân viên và đảm bảo chất lượng (có thể bao gồm theo dõi hoặc ghi âm cuộc gọi tới bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi) và liên hệ với khách hàng.

 

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI

 

Cải tiến sản phẩm, tính năng và dịch vụ mới cũng như hiện có bằng các công cụ nghiên cứu & phát triển và kết hợp các hoạt động phân tích dữ liệu.TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO

 

Cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa (theo Tùy chọn quyền riêng tư của bạn)) trên các Dịch vụ của HP thông qua email, tin nhắn SMS/tin nhắn văn bản, trên các nền tảng tiếp thị ứng dụng cũng như nền tảng của bên thứ ba và các trang web đối tác được chọn khác (ví dụ: trên trang web của đối tác, bạn có thể thấy quảng cáo về một sản phẩm mà gần đây mình từng xem trên trang web của HP). Theo các tùy chọn thông báo bạn đã nêu, chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số thông tin của bạn với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị và mạng tiếp thị số được lựa chọn để hiển thị các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm trên các trang web hoặc ứng dụng di động khác.

 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin thu thập được để điều tra về vấn đề bảo mật và hành vi có thể xâm phạm thông tin cá nhân, thông báo cho các cá nhân và bên thứ ba về hành vi vi phạm và chuẩn bị sẵn sàng để biện hộ trong các vụ kiện.TRÍ TUỆ NHÂN TẠO/MÁY HỌC

 

Vì giao diện người dùng ngày càng phức tạp và được cá nhân hóa nhiều hơn, HP có thể sử dụng dữ liệu để hỗ trợ các thiết bị cải thiện dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng về cách thức trình bày thông tin hoặc các tác vụ. Ví dụ: sử dụng dữ liệu về cơ thể và sinh trắc học (có sự đồng ý của bạn) để cải thiện trải nghiệm của khách hàng cũng như các dịch vụ liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ứng dụng thực tế ảo và bảo mật thiết bị.

 

CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

Trong trường hợp đặc biệt cần thiết phải sử dụng phương thức thu thập dữ liệu tự động để cung cấp các Dịch vụ của HP hoặc cung cấp một sản phẩm mà bạn yêu cầu. Nếu không thu thập dữ liệu đo lường từ xa (chẳng hạn như Dữ liệu về việc sử dụng máy in) và dữ liệu cá nhân thì chúng tôi không thể cung cấp một số dịch vụ có chức năng mà chúng tôi đã đồng ý cung cấp cho khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng phương thức thu thập dữ liệu tự động để hỗ trợ và cải thiện các Dịch vụ của HP cũng như hỗ trợ các hoạt động kinh doanh liên quan đến Dịch vụ của HP.

 

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

 

Khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ, kể cả cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể tạo thông tin đăng nhập hoặc tài khoản với HP. Khi bạn tạo những thông tin đăng nhập này bằng địa chỉ e-mail và mật khẩu của mình, một mã nhận dạng duy nhất được tạo ra sẽ cho phép bạn sử dụng cùng một thông tin đăng nhập cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Tùy thuộc vào dịch vụ mà bạn tham gia, thông tin liên quan tới thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của bạn cũng có thể bao gồm địa chỉ giao hàng, thông tin và lịch sử thẻ thanh toán, thông tin chi tiết về thiết bị đã mua hoặc kết nối, thiết đặt thiết bị và kết nối, dữ liệu sử dụng dịch vụ trên thiết bị, cũng như các tùy chọn của bạn cho việc nhận đề xuất và ưu đãi của HP.

Vui lòng xem Ma trận thu thập và sử dụng dữ liệu để được hướng dẫn tham khảo nhanh về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đã thu thập và cơ sở pháp lý của chúng tôi khi xử lý dữ liệu này.

Dữ liệu chúng tôi thu thập

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân bạn hoặc những thông tin có thể dùng để nhận dạng bạn dù trực tiếp hay gián tiếp. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng các Dịch vụ của HP hoặc tương tác với đại diện của HP.

 

Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn phụ thuộc vào tính chất tương tác của bạn với chúng tôi hoặc Dịch vụ của HP mà bạn sử dụng, có thể bao gồm các dữ liệu sau:

 

THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP VỀ BẠN

 • Dữ liệu liên hệ – Chúng tôi có thể thu thập thông tin liên hệ cá nhân và/hoặc doanh nghiệp gồm tên, họ, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, số fax, địa chỉ email và các dữ liệu, mã nhận dạng tương tự khác.
 • Dữ liệu thanh toán – Chúng tôi thu thập thông tin cần thiết để xử lý thanh toán và phòng chống gian lận, bao gồm số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, mã bảo mật và thông tin thanh toán liên quan khác.
 • Dữ liệu tài khoản – Chúng tôi thu thập thông tin như cách bạn mua hoặc đăng ký các Dịch vụ của HP, lịch sử giao dịch, thanh toán và hỗ trợ của bạn, các Dịch vụ HP mà bạn sử dụng và bất kỳ dữ liệu nào khác liên quan đến tài khoản mà bạn tạo.
 • Dữ liệu về vị trí – Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí địa lý khi bạn bật các dịch vụ dựa trên vị trí hoặc khi bạn chọn cung cấp thông tin liên quan đến vị trí trong quá trình đăng ký sản phẩm hoặc khi tương tác với trang web của chúng tôi.
 • Dữ liệu thông tin đăng nhập bảo mật– Chúng tôi thu thập ID người dùng, mật khẩu, gợi ý mật khẩu và thông tin bảo mật tương tự cần thiết để xác thực và truy cập vào tài khoản của HP.
 • Dữ liệu về nhân khẩu học – Chúng tôi thu thập, hoặc nhận từ bên thứ ba, một số dữ liệu về nhân khẩu học nhất định, bao gồm quốc gia, giới tính, độ tuổi, ngôn ngữ ưa dùng và dữ liệu về sở thích chung.
 • Sở thích – Chúng tôi thu thập thông tin về sở thích và mối quan tâm của bạn khi liên quan đến các Dịch vụ của HP (cả sở thích và mối quan tâm khi bạn cho chúng tôi biết hoặc khi chúng tôi suy ra từ những gì chúng tôi biết về bạn) và cách bạn muốn nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi.
 • Dữ liệu về phương tiện truyền thông xã hội – Chúng tôi có thể cung cấp các tính năng trên phương tiện truyền thông xã hội cho phép bạn chia sẻ thông tin với các mạng xã hội của mình và tương tác với chúng tôi trên nhiều trang phương tiện truyền thông xã hội khác nhau. Khi bạn sử dụng những tính năng này, chúng tôi có thể thu thập hoặc chia sẻ thông tin về bạn, tùy thuộc vào tính năng đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách và cài đặt về quyền riêng tư trên những trang phương tiện truyền thông xã hội mà bạn sử dụng để đảm bảo bạn hiểu rõ thông tin mà những trang đó thu thập, sử dụng và chia sẻ.
 • Dữ liệu Cơ thể và Sinh trắc học– Khi sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về cơ thể của bạn, ví dụ như chiều cao, cân nặng hoặc dáng đi, để tạo đối tượng cá nhân hóa bằng công nghệ In 3D của chúng tôi. Nếu bạn cho phép, một số sản phẩm của chúng tôi có thể thu thập thông tin sinh trắc học (ví dụ như vân tay) để thực hiện các chức năng trên thiết bị.
 • Thông tin nhận dạng riêng khác – Các ví dụ về thông tin riêng biệt khác mà chúng tôi thu thập từ bạn bao gồm số sê-ri sản phẩm, thông tin bạn cung cấp khi tương tác trực tiếp, trực tuyến hoặc qua điện thoại hay thư với trung tâm dịch vụ, bộ phận hỗ trợ hoặc các kênh hỗ trợ khách hàng khác của chúng tôi, câu trả lời của bạn ở dạng văn bản, giọng nói hoặc video trong các cuộc khảo sát khách hàng hoặc cuộc thi hay thông tin bổ sung bạn đã cung cấp cho chúng tôi để tạo điều kiện cung cấp các Dịch vụ của HP và để trả lời truy vấn của bạn. Nếu bạn đăng ký dịch vụ thanh toán tức thời (tín dụng nhanh), chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân bổ sung, chẳng hạn như lương, số nhận dạng do chính phủ cấp, thông tin tài khoản tài chính/ngân hàng và thông tin khác (chẳng hạn như từ cơ quan báo cáo tín dụng) vì các mục đích xác thực và xác minh tình trạng đủ điều kiện tín dụng.
 • Thu thập Dữ liệu Dịch vụ của HP Cụ thể – Một số Dịch vụ của HP chẳng hạn như HP Gaming và Immersive Applications có thể thu thập các loại dữ liệu khác để cho phép hoạt động và bật các tính năng chuyên dụng. Để tìm hiểu thêm về một Dịch vụ của HP cụ thể, vui lòng nhấp vào đây.

 

TỰ ĐỘNG THU THẬP THÔNG TIN

 • Dữ liệu về việc sử dụng máy in – Chúng tôi thu thập dữ liệu về việc sử dụng máy in, chẳng hạn như số trang đã in, chế độ in, giấy in đã dùng, loại hộp mực in phun hoặc in laser (cụ thể, hộp mực đã dùng là hộp mực không chính hãng hay hộp mực có chip hoặc mạch điện tử không phải của HP), loại tệp đã in (.pdf, .jpg, v.v.), ứng dụng dùng để in (Word, Excel, Adobe Photoshop, v.v.), dung lượng tệp, dấu thời gian và việc sử dụng cũng như trạng thái của các vật tư in khác. Chúng tôi không sao chụp hoặc thu thập nội dung của bất kỳ tệp hay thông tin nào có thể được ứng dụng hiển thị.
 • Dữ liệu về thiết bị – Chúng tôi thu thập thông tin về máy tính, máy in và/hoặc thiết bị của bạn, chẳng hạn như hệ điều hành, firmware, dung lượng bộ nhớ, khu vực, ngôn ngữ, múi giờ, số kiểu máy, ngày khởi động lần đầu tiên, số năm sử dụng thiết bị, ngày sản xuất thiết bị, phiên bản trình duyệt, nhà sản xuất thiết bị, cổng kết nối, trạng thái bảo hành, mã định danh thiết bị duy nhất, mã định danh quảng cáo và thông tin kỹ thuật bổ sung khác nhau theo từng sản phẩm.
 • Dữ liệu về ứng dụng – Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến các ứng dụng của HP, chẳng hạn như vị trí, ngôn ngữ, phiên bản phần mềm, lựa chọn chia sẻ dữ liệu và chi tiết về cập nhật. Trong trường hợp chúng tôi tích hợp các công nghệ của bên thứ ba, thì dữ liệu có thể được chia sẻ giữa bên thứ ba và HP đồng thời thông báo phù hợp sẽ được cung cấp ở cấp độ ứng dụng.
 • Dữ liệu về hiệu suất – Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến hiệu suất của từng ứng dụng, phần mềm, firmware và bộ phận phần cứng trên thiết bị. Ví dụ về dữ liệu mà chúng tôi thu thập bao gồm thông tin liên quan đến hiệu suất bộ xử lý và bộ nhớ, lỗi hệ thống và điều kiện môi trường, sự kiện in, tính năng và cảnh báo đã sử dụng như cảnh báo “Low on Ink” (Sắp hết mực), mức sử dụng thẻ ảnh, fax, quét, máy chủ web được nhúng và thông tin kỹ thuật bổ sung khác nhau theo thiết bị.
 • Dữ liệu duyệt web – Chúng tôi thu thập thông tin về các lượt truy cập cũng như hoạt động của bạn trên trang web của HP, các ứng dụng hoặc trang web do công ty khác "cung cấp" thay mặt chúng tôi, bao gồm nội dung (và quảng cáo bất kỳ) mà bạn xem và tương tác, địa chỉ trang web mà bạn truy cập và hành vi trong chuỗi nhấp chuột khác (chẳng hạn như các trang bạn xem, liên kết bạn nhấp vào hoặc các mục bạn đã thêm vào giỏ hàng). Một số thông tin này được thu thập bằng cách sử dụng cookie, tín hiệu web, liên kết web nhúng cũng như các công nghệ tương tự. Để tìm hiểu thêm, đọc Tùy chọn Sử dụng Cookie.
 • Dữ liệu ẩn danh hoặc tổng hợp – Chúng tôi thu thập câu trả lời ẩn danh trong các khảo sát hoặc thông tin ẩn danh và tổng hợp về cách mọi người sử dụng các Dịch vụ của HP. Trong quá trình hoạt động của mình, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi áp dụng quá trình hủy định danh hoặc biệt hiệu hóa dữ liệu để không thể nhận dạng khi bạn sử dụng dữ liệu đó với công nghệ hiện có.

Xin lưu ý: Một số trình duyệt web tích hợp tính năng "Do Not Track" (Không theo dõi). Hiện chưa có tiêu chuẩn ngành để xử lý yêu cầu "Do Not Track" (Không theo dõi). Do đó, vào thời điểm này, các trang web của chúng tôi không thể trả lời các yêu cầu hay tiêu đề "Do Not Track" (Không theo dõi) từ những trình duyệt này.

THÔNG TIN TỪ NGUỒN BÊN THỨ BA

Chúng tôi thu thập dữ liệu từ các bên thứ ba sau:

 • Các bên môi giới dữ liệu, mạng truyền thông xã hội và mạng quảng cáo – Dữ liệu được bán công khai chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, sở thích, mối quan tâm và các dữ liệu nhân khẩu học cụ thể. Ví dụ: dữ liệu cá nhân có thể được thu thập khi bạn truy cập vào các ứng dụng của chúng tôi bằng cách đăng nhập trên phương tiện truyền thông xã hội (có nghĩa là đăng nhập vào các ứng dụng của chúng tôi bằng thông tin đăng nhập Facebook hoặc phương tiện truyền thông xã hội khác). Những chi tiết cơ bản chúng tôi nhận được có thể tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư trên tài khoản mạng xã hội của bạn.
 • Các Đối tác của HP – Nếu bạn mua các Dịch vụ của HP từ một đối tác của HP, chúng tôi có thể nhận được thông tin cụ thể về giao dịch mua của bạn từ đối tác đó. Chúng tôi cũng có thể nhận được dữ liệu và dữ liệu chuyên sâu về cookie.
 • Cơ quan báo cáo tín dụng hoặc cơ quan phòng chống gian lận – Chúng tôi thu thập dữ liệu cần thiết cho việc phòng chống gian lận và dữ liệu liên quan đến xác định tín dụng.
 • Khách hàng doanh nghiệp của HP – Để cung cấp các Dịch vụ cụ thể của HP ở cấp độ doanh nghiệp, một thực thể được chỉ định trong doanh nghiệp (chẳng hạn như thành viên trong bộ phận CNTT) có thể cung cấp dữ liệu liên hệ doanh nghiệp của bạn cho HP.
 • Nhà cung cấp dịch vụ phân tích – Chúng tôi cũng nhận dữ liệu không phải là dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như dữ liệu về hồ sơ/nhân khẩu học tổng hợp hoặc đã hủy định danh, từ nguồn bên thứ ba chẳng hạn như một số đối tác và công ty chuyên cung cấp dữ liệu doanh nghiệp, phân tích và phần mềm dưới dạng dịch vụ.

Để cung cấp các Dịch vụ cụ thể của HP ở cấp độ doanh nghiệp, dữ liệu liên hệ doanh nghiệp của bạn có thể được một thực thể được chỉ định trong doanh nghiệp của bạn cung cấp cho HP (chẳng hạn như thành viên trong bộ phận CNTT của bạn). Khi cần thiết, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin do bạn hoặc chủ lao động của bạn cung cấp, cùng với thông tin từ các nguồn công khai và nguồn trực tuyến cũng như ngoại tuyến khác, để tiến hành rà soát đặc biệt về người liên hệ công việc như một phần trong chương trình tuân thủ quy định chống tham nhũng của chúng tôi.

 

Chúng tôi cũng nhận dữ liệu không phải là dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như dữ liệu về hồ sơ/nhân khẩu học tổng hợp hoặc đã hủy định danh, từ nguồn bên thứ ba như các công ty chuyên cung cấp dữ liệu doanh nghiệp, phân tích và phần mềm dưới dạng dịch vụ.

 

NẾU BẠN CHỌN KHÔNG CUNG CẤP DỮ LIỆU

Bạn không bắt buộc phải chia sẻ những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không chia sẻ thông tin thì trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các Dịch vụ của HP, một số tính năng dành riêng nhất định hoặc không thể trả lời thỏa đáng bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trừ khi có quy định khác về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể,Dịch vụ của HP được thiết kế để dành cho công chúng. HP không cố tình thu thập dữ liệu từ trẻ em theo quy định của luật sở tại khi chưa có sự đồng thuận trước của phụ huynh hoặc người bảo trợ hợp pháp hoặc được luật hiện hành cho phép.

Cách chúng tôi lưu giữ và đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn

Để ngăn chặn việc mất, truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép cũng như đảm bảo sử dụng hợp lý thông tin của bạn, chúng tôi sử dụng các quy trình quản lý, kỹ thuật và quy trình thực tế phù hợp nhằm bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập và xử lý. HP lưu giữ dữ liệu theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép và trong khi dữ liệu tiếp tục có mục đích kinh doanh hợp pháp.

 

Khi thu thập, truyền hoặc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm, như thông tin tài chính, chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật bổ sung để giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Khi truyền thông tin có tính chất bí mật cao (như số thẻ tín dụng hoặc mật khẩu) qua Internet, chúng tôi bảo vệ thông tin đó bằng cách sử dụng mã hóa, như các phiên bản sau của giao thức Transport Layer Security ("TLS").

 

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ HP, cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và thiết yếu, chẳng hạn như đưa ra các quyết định kinh doanh theo hướng dữ liệu, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và giải quyết tranh chấp. Thời gian lưu giữ hồ sơ doanh nghiệp của HP khác nhau tùy thuộc vào loại hồ sơ và được điều chỉnh bởi chính sách lưu giữ hồ sơ của HP.

 

Chúng tôi lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật và chính sách lưu giữ hồ sơ của chúng tôi. Thời gian lưu giữ hồ sơ kinh doanh HP có sự khác biệt phụ thuộc vào loại hồ sơ.

 

Hồ sơ kinh doanh, bao gồm các hồ sơ liên quan đến giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp, được lưu giữ khi vẫn còn hiệu lực và theo yêu cầu của luật sở tại.

 

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn các Dịch vụ của HP, cho các mục đích kinh doanh thiết yếu và chính đáng, chẳng hạn như đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và giải quyết tranh chấp. HP cam kết bảo vệ quyền riêng tư đối với mọi dữ liệu cá nhân được xử lý và hướng đến mục tiêu đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được lưu giữ lâu hơn thời gian cần thiết để phục vụ cho mục đích đã nêu khi thu thập, lưu giữ và xử lý. Thời gian lưu giữ mà HP áp dụng cho dữ liệu cá nhân là khác nhau tùy thuộc vào việc dữ liệu đó có được lưu giữ như một phần của hồ sơ kinh doanh theo yêu cầu của pháp luật hay không. Dữ liệu cá nhân có trong các hồ sơ, bao gồm cả hồ sơ liên quan đến giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp, được lưu giữ khi vẫn còn hiệu lực và theo yêu cầu của luật sở tại. Dữ liệu cá nhân thuộc loại không bắt buộc lưu hồ sơ sẽ được quản lý theo Chính sách lưu giữ dữ liệu cá nhân, trong đó có quy định các giới hạn cho việc lưu giữ. Sau khi hết thời hạn lưu giữ thích hợp, thông tin sẽ bị xóa/hủy bỏ vĩnh viễn theo cách không thể phục hồi.

 

Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu của bạn để không ai có thể biết dữ liệu đó là của bạn nữa, trừ trường hợp pháp luật cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi lưu giữ một số thông tin cá nhân cụ thể.

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn như sau và, khi phù hợp, chỉ theo các nghĩa vụ thích hợp trên hợp đồng:

 

Chia sẻ với các công ty của HP

 

Chúng tôi có thể truyền dữ liệu cá nhân của bạn tới các thực thể HP khác ở Hoa Kỳ và trên thế giới cho những mục đích được nêu trong Điều khoản về quyền riêng tư này. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được an toàn và như một phần của việc tham gia Quy tắc quyền riêng tư xuyên biên giới APECQuy tắc ràng buộc doanh nghiệp và chương trình Bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, các thực thể HP được ràng buộc theo hợp đồng trong việc tuân thủ những yêu cầu về quyền riêng tư của chúng tôi. Ngoài ra, hàng năm chúng tôi đều phổ biến các nguyên tắc về quyền riêng tư cho nhân viên của HP như một phần trong chương trình đào tạo về Tính toàn vẹn bắt buộc tại HP.

 

Ở những nơi không áp dụng các chương trình về quyền riêng tư quốc tế nêu trên, nếu bạn đồng ý chấp nhận Điều khoản về quyền riêng tư của HP khi đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, tạo tài khoản hoặc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, thì có nghĩa là bạn đồng ý chuyển dữ liệu cá nhân của mình thông qua mạng lưới thực thể của HP trên toàn cầu.

 

CHIA SẺ VỚI CÁC ĐỐI TÁC VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

Chúng tôi thuê các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác thay mặt chúng tôi quản lý hoặc hỗ trợ các khía cạnh cụ thể trong hoạt động kinh doanh của mình. Những nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác đó có thể ở Hoa Kỳ hoặc các vị trí khác trên toàn cầu và có thể cung cấp những dịch vụ như dịch vụ quản lý gian lận và xử lý thẻ tín dụng, hỗ trợ khách hàng, thay mặt chúng tôi thực hiện công việc kinh doanh, thực hiện đơn đặt hàng, phân phối sản phẩm, cá nhân hóa nội dung, các hoạt động quảng cáo và tiếp thị (bao gồm quảng cáo số và cá nhân hóa), các dịch vụ CNTT, nhà cung cấp dịch vụ email, lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ trực tuyến, thu hồi và quản lý nợ, khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng hoặc hỗ trợ các trang web của HP. Theo yêu cầu của hợp đồng, các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ mọi dữ liệu cá nhân họ nhận được từ chúng tôi và không được sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác mục đích thực hiện các dịch vụ do HP chỉ dẫn. Trong một số trường hợp, HP có thể liên hệ với bạn để đánh giá mức độ hài lòng của bạn với việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi do các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác đó thực hiện.

 

CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁC VỚI NHÀ QUẢNG CÁO

 

Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin về bạn cho các đối tác quảng cáo (bao gồm mạng quảng cáo, công ty phân phối quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ khác mà họ có thể sử dụng) để họ có thể nhận ra thiết bị của bạn và cung cấp nội dung cũng như quảng cáo dựa trên sở thích cho bạn. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, email, ID thiết bị hoặc mã định danh khác dưới dạng được mã hóa. Nhà cung cấp có thể xử lý thông tin dưới dạng băm hoặc đã hủy định danh. Các nhà cung cấp này có thể thu thập thêm thông tin từ bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP và thông tin về trình duyệt hoặc hệ điều hành của bạn cũng như có thể kết hợp thông tin về bạn với thông tin từ các công ty khác trong nhóm hợp tác chia sẻ dữ liệu mà chúng tôi tham gia. Để biết thêm thông tin, đọc Tùy chọn Mục Thông báo của HP

 

CHIA SẺ VỚI CÁC BÊN THỨ BA KHÁC

 

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với: (i) cơ quan phòng chống gian lận và tham khảo tín dụng; (ii) cơ quan thu hồi nợ (đối với những khoản nợ khó đòi với chúng tôi); hoặc (iii) nhà cung cấp bảo hiểm nếu bạn đã mua hợp đồng bảo hiểm qua chúng tôi (ví dụ: Care Packs). Nếu bạn chọn cung cấp dữ liệu cá nhân cho các công ty khác thì dữ liệu cá nhân đó sẽ được xử lý theo chính sách quyền riêng tư của họ (có thể khác với các chính sách cũng như biện pháp bảo vệ của HP).

 

GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

 

Các trường hợp có thể phát sinh khi HP quyết định bán, mua, sáp nhập hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp, cho dù vì lý do chiến lược hay bất kỳ lý do kinh doanh nào khác. Trong các giao dịch như vậy, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc truyền dữ liệu cá nhân của bạn tới những người mua tiềm năng hoặc thực sự hay nhận dữ liệu cá nhân từ người bán. Chúng tôi sẽ tìm kiếm biện pháp bảo vệ phù hợp cho dữ liệu cá nhân của bạn trong những loại giao dịch này.

 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

 

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi cho rằng chúng tôi có nghĩa vụ: (i) trả lời các yêu cầu cung cấp thông tin được ủy quyền hợp lý của các cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý, tòa án và cơ quan công quyền khác, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thi hành luật khác. (ii) tuân thủ mọi điều luật, quy định, trát hoặc lệnh của tòa án; (iii) điều tra và giúp ngăn chặn mối đe dọa an ninh, gian lận hoặc hoạt động tội phạm hay nguy hiểm khác; (iv) thực hiện/bảo vệ quyền và tài sản của HP hoặc các công ty con của HP; hoặc (v) bảo vệ quyền hoặc sự an toàn cá nhân của HP, nhân viên của chúng tôi và các bên thứ ba ở trên tài sản của HP hoặc khi sử dụng tài sản của HP nếu được cho phép và phù hợp với các yêu cầu của luật hiện hành.

 

Chúng tôi không, và sẽ không, bán dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba. Chúng tôi cho phép các bên thứ ba thu thập dữ liệu cá nhân được mô tả ở trên thông qua dịch vụ của chúng tôi và chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba cho mục đích kinh doanh như được mô tả trong điều khoản về quyền riêng tư này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, Dịch vụ và thiết bị khác nhau dựa Thông tin thực hành của các bên thứ ba này không được bao gồm trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

 

Vui lòng xem Ma trận thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi để tham khảo nhanh cách cũng như đối tượng chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn.

Thông báo của HP

Bạn có thể đưa ra hoặc thay đổi lựa chọn của mình về đăng ký nhận thông tin hoặc thông báo chung từ HP tại điểm thu thập dữ liệu hoặc bằng các phương pháp khác được mô tả trong phần sau đây. Những tùy chọn này không áp dụng cho các thông tin liên lạc với mục đích chủ yếu là quản lý các bản cập nhật trình điều khiển, cảnh báo về an toàn sản phẩm, hỗ trợ, hợp đồng, hoàn thành đơn đặt hàng hay các thông báo về giao dịch hay quản trị khác trong đó, mục đích chính của những thông tin liên lạc này không mang tính chất quảng cáo.

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC VỀ ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP THỊ

 

Thông tin liên lạc về tiếp thị của HP cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và/hoặc hỗ trợ. Ngoài ra, bạn có thể chọn cách cung cấp các thông tin liên lạc này – ví dụ: thông qua thư, email, điện thoại, fax hoặc thiết bị di động. Thông tin liên lạc về tiếp thị có thể bao gồm thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mới, ưu đãi đặc biệt, nội dung cá nhân hóa, quảng cáo nhắm mục tiêu hoặc lời mời tham gia nghiên cứu thị trường hay đánh giá tuân thủ. Thông tin liên lạc về đăng ký bao gồm bản tin email, bản cập nhật phần mềm, v.v. có thể được bạn yêu cầu rõ ràng hoặc bạn đã đồng ý nhận.

 

Bạn có thể chọn không nhận những thông tin liên lạc chung này nữa bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau:

 

 • Chọn liên kết "Opt out" (Không cho phép) hoặc "Unsubscribe" (Hủy đăng ký) của email hoặc làm theo hướng dẫn kèm theo mỗi email liên lạc về đăng ký.
 • Để hủy đăng ký nhận thư được gửi đến điện thoại di động, hãy trả lời thư bằng nội dung "STOP" hoặc "END".

Bạn cũng có thể tắt các công cụ thu thập dữ liệu tự động, chẳng hạn như tín hiệu web, trong email bằng cách không tải xuống hình ảnh có trong thư bạn nhận được từ HP (tính năng này khác nhau tùy theo phần mềm email bạn sử dụng trên máy tính cá nhân). Tuy nhiên, không phải lúc nào làm như vậy cũng tắt được tính năng thu thập dữ liệu trong email do các khả năng cụ thể của phần mềm email. Để biết thêm thông tin về khả năng này, vui lòng tham khảo thông tin do nhà cung cấp dịch vụ hoặc phần mềm email cung cấp cho bạn.

 

TÙY CHỌN COOKIE VÀ QUẢNG CÁO

 

HP cung cấp cho bạn các tùy chọn thiết đặt cookie và các công cụ thu thập dữ liệu tự động khác thông qua Trung tâm Tùy chọn Cookie của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng các công cụ này trong Điều khoản về Tùy chọn Cookie và Quảng cáo. Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn bằng cách truy cập Trung tâm Tùy chọn Cookie của chúng tôi.

 

Thực hiện quyền của bạn và Liên hệ với chúng tôi

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi lưu giữ về bạn cũng như yêu cầu giải thích về việc xử lý. Ngoài ra, bạn cũng có quyền rút lại bất kỳ sự đồng thuận nào đã cấp cho chúng tôi trước đây hoặc yêu cầu đính chính, sửa đổi, hạn chế, ẩn danh hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn; cũng như lấy dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi đã đồng thuận hoặc liên quan đến hợp đồng ở định dạng có cấu trúc, máy đọc được và yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu này cho một bên kiểm soát dữ liệu khác.

 

Ngoài ra, bạn cũng có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp, kể cả khi chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn để tiếp thị trực tiếp hoặc tạo hồ sơ tiếp thị. Vui lòng xem mục Thông báo của HP để biết hướng dẫn về cách thực thi quyền của bạn và quản lý tùy chọn của bạn đối với các thông báo về tiếp thị và đăng ký nhận thông tin.

 

Ngoài các công cụ kiểm soát quyền riêng tư được cung cấp cho bạn thông qua Điều khoản về quyền riêng tư này, bạn có thể kiểm soát việc thu thập dữ liệu trên thiết bị của mình. Trong một số trường hợp, dữ liệu về việc sử dụng sản phẩm (không phải nội dung tệp tin) được thu thập và xử lý để cung cấp cho bạn tính năng cơ bản của một Dịch vụ của HP, chẳng hạn như in từ xa, Instant Ink hoặc dịch vụ được hỗ trợ trên web khác. Bạn có thể tự kiểm soát việc thu thập dữ liệu trên thiết bị của mình thông qua mục tùy chọn và thiết đặt thiết bị. HP không có quyền điều chỉnh thiết đặt thu thập dữ liệu của bạn nếu bạn không chủ động tham gia. Việc tắt chức năng thu thập dữ liệu có thể ảnh hưởng tới tính sẵn có hoặc chức năng của các dịch vụ đó. Dữ liệu được thu thập để cung cấp chức năng cơ bản đó sẽ không được xử lý để phục vụ cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Nếu bạn cần hỗ trợ điều chỉnh thiết đặt thu thập dữ liệu, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của HP và cung cấp cho họ thông tin chi tiết về thiết bị của bạn.

 

Trong một số trường hợp, các quyền này có thể bị giới hạn, ví dụ như khi để thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi phải tiết lộ dữ liệu cá nhân về một người khác hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà chúng tôi phải giữ lại theo yêu cầu của pháp luật hoặc có lợi ích hợp pháp thuyết phục để giữ lại.

 

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn để thực hiện quyền và lựa chọn của bạn, mặc dù một số chức năng và tính năng có sẵn trên HP dịch vụ có thể thay đổi hoặc không còn có sẵn cho bạn. Bất kỳ sự khác biệt nào trong dịch vụ đều có liên quan đến giá trị được cung cấp.

 

Để thực hiện các quyền của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào liên quan đến Điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi, về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn hay về khả năng vi phạm luật về quyền riêng tư ở địa phương, thì bạn có thể liên hệ với Giám đốc bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của HP hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ phù hợp bên dưới:

 

Liên minh Châu Âu
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
France

 

MEXICO
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Peoples Republic of China
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, China

 

CÁC QUỐC GIA KHÁC
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Tất cả các thông tin liên lạc sẽ được điều trị bảo mật. Khi nhận được thông tin liên lạc của bạn, đại diện của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong một thời gian hợp lý để trả lời các câu hỏi hoặc mối quan tâm của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn. Để biết thêm thông tin về quy trình xác minh, bấm vào đây Chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng mối quan tâm của bạn được giải quyết một cách kịp thời và thích hợp.

 

Nếu chúng tôi không thể giải quyết mối quan ngại của bạn, thì bạn có quyền liên hệ với cơ quan giám sát quyền riêng tư về dữ liệu ở quốc gia mà bạn sinh sống hoặc làm việc, hoặc quốc gia mà bạn cho rằng quy tắc bảo vệ dữ liệu đã bị vi phạm hoặc tìm kiếm biện pháp giải quyết thông qua tòa án. Nếu có thắc mắc, mối quan ngại hoặc khiếu nại liên quan đến việc chúng tôi tham gia chương trình Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu, APEC CBPR hoặc việc áp dụng BCR của HP, vui lòng đọc nội dung liên quan đến Chuyển dữ liệu quốc tế của chúng tôi.

Những thay đổi đối với Điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi

Nếu sửa đổi Điều khoản về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng bản điều khoản được sửa đổi ở đây cùng với ngày sửa đổi được cập nhật. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng trong Điều khoản về quyền riêng tư và những thay đổi đó có thể làm thay đổi các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn bằng các phương tiện khác, như gửi email hoặc đăng thông báo trên trang web công ty và/hoặc trang truyền thông xã hội trước khi thay đổi có hiệu lực.

 

Ngày đăng: Tháng 3 năm 2021.

 

Tải xuống Điều khoản về Quyền riêng tư của HP

 

Bản lưu trữ của các chính sách về quyền riêng tư trước đây

Liên kết có liên quan về Quyền riêng tư:

Điều khoản về quyền riêng tư cho các quốc gia/khu vực khác

Tìm hiểu thêm

Tùy chọn về quyền riêng tư của tôi

Tìm hiểu thêm

Quyền dữ liệu cá nhân HP

Tìm hiểu thêm