นี่คือช่วงเวลาที่จะย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต และ HP พร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง เพื่อช่วยเหลือคุณในทุกๆ วิธี

- Enrique Lores

3D PRINT

เพื่อการผลิตชิ้นส่วนสำคัญเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วน

HP พร้อมให้การช่วยเหลือในการผลิตและพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ

ช่วยเหลือคุณด้วยบริการช่วยเหลือเพิ่มเติม

พร้อมใความช่วยเหลือตลอดทุกวัน ทุกเวลา

พร้อมตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP 

การรับประกันแบบขยายระยะเวลา

การรับประกันผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่สิ้นสุดการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 30 เมษายนจะได้รับการขยายเวลาเพิ่มอีก 30 วันโดยอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณปรับตัว

ทำงานจากที่บ้าน

ช่วยให้คุณทำงานจากที่บ้านได้อย่างราบรื่น

เรียนรู้จากที่บ้าน

ช่วยให้คุณและบุตรหลานปรับตัวเพื่อเรียนรู้ได้แม้อยู่บ้าน

คำสงวนสิทธิ์


รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

  1. บริการทดลองใช้ HP ZCentral Remote Boost ฟรี 90 วันมีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่จาก HP เมื่อสิ้นสุดระยะทดลองใช้ฟรี จะไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์นั้นได้อีก เพื่อการใช้งาน HP ZCentral Remote Boost ต่อไปได้ คุณต้องจัดซื้อสิทธิ์เข้าถึงแบบถาวรหรือสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานแบบไม่ผูกติดกับบุคคลต่อเวอร์ชั่นที่ใช้งานพร้อมกัน และต้องซื้อ ZCentral Remote Boost Software Support ด้วย HP ZCentral Remote Boost ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, RHEL (7 or 8), UBUNTU 18.04 LTS หรือ HP ThinPro 7 ระบบปฏิบัติการ MacOS (10.13 หรือใหม่กว่า) รองรับเฉพาะส่วนของผู้รับเท่านั้น ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายก่อน ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่ hp.com/ZCentralRemoteBoost