คำกล่าวอ้างในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ HP DesignJet XL

เอกสารนี้อธิบายถึงเกณฑ์การทดสอบและสมมติฐานของ HP รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับคำกล่าวอ้างเฉพาะกับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน HP DesignJet XL ซีรีส์ 3600

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ HP DesignJet

คำกล่าวอ้างเครื่องพิมพ์ HP DesignJet XL

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน HP DesignJet ซีรีส์ XL 3600

คำจำกัดความของชุดการแข่งขันและวิธีการทดสอบ

พฤศจิกายน 2018

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; }
คำกล่าวอ้างเรื่องประสิทธิภาพ
.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; }
คำจำกัดความของชุดการแข่งขัน
.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; }
เกณฑ์การทดสอบและสมมติฐานโดยละเอียด
.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

การป้องกันเครือข่ายที่ดีที่สุด

รักษากลุ่มอุปกรณ์ของคุณให้ปลอดภัยตลอดเวลาด้วย HP JetAdvantage Security Manager

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

เครื่องพิมพ์เชิงแข่งขัน

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงในตัว อิงตามคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในตัวของเครื่องพิมพ์คู่แข่งที่เผยแพร่ในปี 2019 ที่ HP เป็นผู้ประเมินตรวจสอบ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2019

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

สัมผัสมาตรฐานใหม่ในเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด

ไม่ต้องรอคอยหน้าเครื่องพิมพ์ เพราะพิมพ์งานหน้าแรก เพียงแค่ 29 วินาที ก็ได้แผ่นแรกออกมาแล้ว

ออกแบบมาให้มีความคงทนขั้นสูงสุดเพื่อรองรับทุกสภาพแวดล้อมการใช้งาน

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

อ้างอิงจากการเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยี LED สามารถพิมพ์ขนาด D/A1 ที่ 4-6 หน้าต่อนาที และคิดเป็น 70% ของส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องพิมพ์ LED สำหรับงานปริมาณน้อยในสหรัฐฯ และยุโรป ตามข้อมูลจาก IDC ณ เดือนพฤศจิกายน 2018 โดยพิมพ์หน้าแรกออกมาได้เร็วที่สุด

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

พิมพ์หน้าแรกออกมาได้เร็วที่สุด ทั้งนี้อ้างอิงจากผลการทดสอบภายในของ HP ชุดทดสอบประกอบไปด้วยไฟล์การทดสอบ 4 ไฟล์ซึ่งใช้ ANSI D ตัวแทนของแอปพลิเคชัน CAD สำหรับงานสถาปนิกในตลาดเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่มีการกล่าวถึง โดยแสดงผลการพิมพ์ที่มีประสิทธิผลที่ระดับ 88%, 62%, 79% และ 79% ตามลำดับ ระดับประสิทธิผลที่ครอบคลุมนี้สูงกว่าระดับประสิทธิผลของหน้าต่างๆ ในไฟล์ทดสอบที่จัดให้ใช้กับมาตรฐาน ISO/IEC 24735 (อ้างอิงลำดับที่ 3) เป็นอย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 54% ไฟล์ทดสอบเหล่านี้ยังถูกพิมพ์ลงบนม้วนวัสดุธรรมดาขนาด 914 มม. ในรูปแบบแนวนอน โดยใช้คุณภาพการพิมพ์แบบประหยัดพิมพ์ไว (Fast-economode) ตามการวัดค่าของมาตรฐานของตลาด การพิมพ์หน้าแรกได้ใน 29 วินาทีนั้นเป็นไปโดยส่งไฟล์งานพิมพ์จากคิวงานพิมพ์ (โดยไม่มีการดำเนินการบำรุงรักษาค้างอยู่ และตั้งค่า "เมื่อใดที่จะเริ่มพิมพ์" = Immediately หรือในทันที)

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

เข้าถึงโฟลเดอร์ส่วนตัวและแบบกลุ่มของคุณได้อย่างรวดเร็วผ่านจอระบบสัมผัส

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }
.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

ใช้ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

ใช้ต้นทุนการดำเนินงานน้อยที่สุด

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

ต้นทุนการดำเนินงานขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี LED ปริมาณต่ำภายใต้ราคา 17,000 ดอลลาร์สหรัฐในตลาด ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2018

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

ต้นทุนการดำเนินงานประกอบด้วยค่าวัสดุและค่าบริการ

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

ลงตัวกับสำนักงานของคุณเนื่องจากใช้พื้นที่ฐานเครื่องน้อยลง 30%

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

อ้างอิงจากการเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยี LED สามารถพิมพ์ขนาด D/A1 ที่ 4-6 หน้าต่อนาที และคิดเป็น 40% ของส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องพิมพ์ LED สำหรับงานปริมาณน้อยในสหรัฐฯ และยุโรป ตามข้อมูลจาก IDC ณ เดือนพฤศจิกายน 2018 โดยพิมพ์หน้าแรกออกมาได้เร็วที่สุด

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

วัดโดยพิจารณาจากพื้นที่ฐานเครื่องสำหรับจัดวางในการทำงาน (โดยเปิดลิ้นชักวัสดุการพิมพ์)

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

ทำงานได้เงียบที่สุด

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

อ้างอิงจากการเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยี LED สามารถพิมพ์ขนาด D/A1 ที่ 4-6 หน้าต่อนาที และคิดเป็น 70% ของส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องพิมพ์ LED สำหรับงานปริมาณน้อยในสหรัฐฯ และยุโรป ตามข้อมูลจาก IDC ณ เดือนพฤศจิกายน 2018 โดยพิมพ์หน้าแรกออกมาได้เร็วที่สุด

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

การทำงานได้เงียบที่สุดนั้นอ้างอิงตามการทดสอบภายในของ HP ในโหมดปฏิบัติงาน (Operation) และมีความดันเสียงในโหมดพร้อม/เสียง (กระดาษธรรมดา ภาพวาดลายเส้น โหมดปกติ) เมื่อเทียบกับข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์คู่แข่งที่เผยแพร่ และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 7779

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

ใช้พลังงานน้อยลงถึง 10 เท่า

.id { border-width: 0 0 1px 0 !important; border-style: solid; }

อ้างอิงจากการเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยี LED สามารถพิมพ์ขนาด D/A1 ที่ 4-6 หน้าต่อนาที และคิดเป็น 70% ของส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องพิมพ์ LED สำหรับงานปริมาณน้อยในสหรัฐฯ และยุโรป ตามข้อมูลจาก IDC ณ เดือนพฤศจิกายน 2018 โดยพิมพ์หน้าแรกออกมาได้เร็วที่สุด

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

ข้อสรุปอ้างอิงจากการทดสอบภายในของ HP สำหรับสถานการณ์การใช้งานเกี่ยวกับการพิมพ์พล็อตทั้งหมด 100% บนม้วนวัสดุธรรมดาขนาด 914 มม. ในขณะที่พล็อตต้นฉบับถูกสแกน ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 120W วิธีวัดนี้ใช้เพื่อขอรับ CB Report Certificate ด้านความปลอดภัยภายใต้ IEC 60950-1

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ HP DesignJet

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube