Contact Us

HP TechPulse

HP TechPulse1 คือแพลตฟอร์มการตรวจวัดระยะไกลและการวิเคราะห์บนระบบคลาวด์ ที่จะรวบรวมข้อมูลสำคัญจากอุปกรณ์และแอปพลิเคชันต่างๆ ช่วยให้ฝ่าย IT มีข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อคาดการณ์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ ก่อนที่จะส่งผลกระทบกับพนักงาน

คาดการณ์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ คือ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร IT ที่ต้องการประเมินประสิทธิภาพ สถานะ และความปลอดภัยของพีซี HP TechPulse1,2 ให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าจากหลายพันล้านจุดข้อมูล เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอุปกรณ์ที่มาจากผู้ให้บริการหลายรายและหลายระบบปฏิบัติการ โดยทั้งหมดนี้ทำได้ผ่านแดชบอร์ดเดียว

แพลตฟอร์ม HP TechPulse จะทำงานให้คุณได้อย่างไร

การจัดการอุปกรณ์ปลายทางแบบรวมศูนย์จากแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่รวบรวมหลายพันล้านจุดข้อมูลเข้าด้วยกันในรูปแบบข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานจริงได้

คาดการณ์และป้องกันปัญหา เห็นข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะ ความปลอดภัย และแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาแบบเชิงรุกก่อนที่จะส่งผลกระทบกับผู้ใช้

หลายระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการหลายราย สนับสนุนการทำงานได้ผ่านทางแดชบอร์ดเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย โดยช่วยคัดอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจต้องได้รับการอัปเดต BIOS ไดรเวอร์ หรือ ระบบปฏิบัติการ (OS)3

ผสานระบบกับ ITSM แบบเปิด  API ช่วยให้สามารถผสานการตรวจวัดระยะไกลของอุปกรณ์กับระบบของบุคคลภายนอกได้อย่างสะดวก เช่น Service Now4

ปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานให้ดีขึ้น วัดค่า ติดตาม และระบุระบบที่มีความเสี่ยงว่า ดิสก์ แบตเตอรี่ หรือระบบความร้อนจะล้มเหลว เพื่อให้คุณสามารถลงมือแก้ไขได้ทันเวลา

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ฝ่าย IT สามารถตัดสินใจส่งมอบอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และบริการให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม

ครอบคลุมการทำงานทั่วโลก โซลูชันแบบครบครันนี้ช่วยให้ฝ่าย IT และพันธมิตรด้านช่องทางจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต สามารถเข้าใช้งานเพื่อวิเคราะห์และปรับประสิทธิภาพการประมวลผลได้ทั่วโลก 

วิธีเริ่มต้นใช้งาน HP TechPulse

ลูกค้าสามารถใช้งาน HP TechPulse ได้เมื่อเซ็นสัญญาบริการด้านการจัดการบางอย่าง เพื่อให้เปิดใช้งาน TechPulse บนอุปกรณ์แต่ละเครื่องได้

ติดต่อตัวแทน HP ของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สนับสนุนบริการโดย HP TechPulse

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการตรวจวัดระยะไกลบนระบบคลาวด์ ด้วยบริการที่มีคุณค่า ซึ่งจะช่วยให้ฝ่าย IT สามารถเข้าใช้งานแดชบอร์ดการวิเคราะห์ของ HP TechPulse ได้โดยตรง รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านบริการไว้คอยช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ปลายทางเฉพาะรุ่นอีกด้วย

การสนับสนุนของ HP Smart

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้รวดเร็วขึ้น

ทีมงานสนับสนุนลูกค้าของเราใช้ข้อมูลสถานะที่สำคัญ ซึ่งส่งจากพีซีของคุณผ่านการเชื่อมต่อระบบคลาวด์ที่มีการรักษาปลอดภัย จึงสามารถเข้าใช้งานข้อมูลพีซีของคุณ พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น2

ดูเพิ่มเติม

HP Active Care

ป้องกัน สนับสนุน และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีการจัดการ 

เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของอุปกรณ์ HP ทั้งหมดให้ทำงานได้ยาวนานต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ข้อมูลเชิงลึก และฟังก์ชันส่งคำสั่งซ่อมแซมโดยอัตโนมัติจาก HP Tech Pulse2

ดูเพิ่มเติม

HP Proactive Insights

ช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานจริงได้

จัดการสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่มาจากผู้ผลิตหลายราย และใช้หลายระบบปฏิบัติการ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของพนักงาน โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก HP Proactive Insights ซึ่งมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทำงานบนระบบคลาวด์2

ดูเพิ่มเติม

HP Proactive Endpoint Management

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่ผ่านการฝึกอบรมของเราช่วยเหลือคุณ 

ใช้ประโยชน์จาก Proactive Insights ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น และให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการของ HP พร้อมระบบจัดการอุปกรณ์ปลายทางแบบรวมศูนย์ (Unified Endpoint Management System) ช่วยดูแลการจัดการอุปกรณ์และให้คำแนะเพื่อแก้ไขปัญหา2

ดูเพิ่มเติม

HP Proactive Security

รู้ทันภัยคุกคามอยู่เสมอ

ป้องกันอุปกรณ์ปลายทางของคุณให้ปลอดภัยจากการโจมตีระบบรักษาความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น เพียงใช้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานจริงได้ โดยเป็นข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือวิเคราะห์ของแพลตฟอร์ม HP TechPulse2

ดูเพิ่มเติม

HP Device as a Service

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับวงจรชีวิตอุปกรณ์ของคุณ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ฝ่าย IT และลดความยุ่งยากในการจัดการดูแลอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งานได้ โดยจัดหาอุปกรณ์ บริการซ่อมแซม และเครื่องมือวิเคราะห์ด้วย AI ที่เหมาะสม และสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้5

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมว่า การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดช่วยให้คุณมีวิธีที่ทันสมัยสำหรับจัดการด้าน IT ได้อย่างไร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เกี่ยวกับบริการของ HP

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เกี่ยวกับบริการของ HP

มาดูกันว่า HP TechPulse ช่วยประเมินความสำเร็จด้าน IT ผ่านหลายกรณีตัวอย่างทางธุรกิจได้อย่างไร

อ่าน

คู่มือการรายงานของ HP TechPulse

คู่มือการรายงานของ HP TechPulse

ดูรายงานการติดตั้งและนำไปใช้งาน ฮาร์ดแวร์ การความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดผ่านแดชบอร์ด TechPulse

อ่าน

กรณีศึกษา

มาดูกันว่าลูกค้าของเราจัดการประสบการณ์ด้านการประมวลผลและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้ HP TechPulse ได้อย่างไร

คำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP อยู่ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้ง ซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใดๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือทางเนื้อหา หรือการละเว้นสิ่งใด ณ ที่นี้

บริการต่างๆ ของ HP อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ HP ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ให้บริการหรือแจ้งแก่ลูกค้า ณ เวลาที่สั่งซื้อ ลูกค้าอาจได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้าแบบ HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิทธิ์ดังกล่าว

  1. HP TechPulse คือ แพลตฟอร์มการตรวจวัดระยะไกลและการวิเคราะห์ที่จะให้ข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน HP TechPulse เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว GDPR อย่างเคร่งครัด และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จำเป็นต้องเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อกับพอร์ทัล Tech Pulse หากต้องการทราบข้อกำหนดของระบบอย่างเต็มรูปแบบ โปรดไปที่ http://www.hpdaas.com/requirements
  2. ข้อเสนอในบริการต่างๆ ของ HP อาทิ HP Smart Support, HP Active Care, HP Proactive Insights, HP Proactive Endpoint Management และ HP Proactive Security ครอบคลุมถึงการตรวจวัดระยะไกลจาก HP TechPulse ด้วย HP TechPulse ไม่ได้ให้บริการในรูปแบบข้อเสนอแยกต่างหาก
  3. หากต้องการทราบข้อกำหนดของระบบอย่างเต็มรูปแบบ โปรดไปที่ www.hpdaas.com/requirements ขณะนี้ HP Chromebox Enterprise G2, HP Chromebook Enterprise 14A G5 และ HP Chromebook Enterprise x360 14E G1 มีให้บริการผ่านทาง HP DaaS แล้ว
  4. คุณต้องมีลิขสิทธ์ ServiceNow ซึ่งจำหน่ายแยกต่างหากและต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน ServiceNow จากร้านค้าออนไลน์ ServiceNow และลิขสิทธ์ที่ถูกต้องสำหรับซอฟต์แวร์ ServiceNow ITSM
  5. HP DaaS หมายรวมถึงฮาร์ดแวร์ บริการซ่อมแซม และองค์ประกอบของระบบการวิเคราะห์ และอาจรวมถึงการจัดสรรงบการเงิน ข้อกำหนดการให้บริการ HP DaaS requirements อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคหรือตามพันธมิตรบริการ HP DaaS ที่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อตัวแทน HP หรือพันธมิตร DaaS ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ เพื่อสอบถามรายละเอียดเฉพาะสำหรับภูมิภาคของคุณ
  6. แนวทางใหม่ในการจัดการอุปกรณ์ปลายทาง การศึกษาค้นคว้าในนามของ HP ที่ดำเนินการโดย Forrester Consulting เมื่อเดือนกันยายน 2020