PRENOS POROČILA

Zemlja,

slišimo te

Vse ima vpliv. Naš cilj je zmanjšati našega v celotni vrednostni verigi. Eden od naših ciljev na področju podnebnih ukrepov je doseči ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2040.

Spremljanje našega napredka

Cilj:

Doseči ničelno stopnjo neto emisij

Do leta 2040 doseči ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov v celotni HP-jevi vrednostni verigi1

Trenutno stanje:

2,93 milijona

Toliko ton CO2e je bilo od leta 2019 preprečenih v celotni HP-jevi vrednostni verigi

Cilj:

Manjši odtis

Do leta 2025 za 60 % zmanjšati emisije toplogrednih plinov obsegov 1 in 2 pri globalnih operacijah v primerjavi z letom 20151+

Trenutno stanje:

59‑odstotno ↓ 

zmanjšanje glede na naše povprečje leta 2015 od leta 2019

Cilj:

Krožnost

Doseči 75-odstotno krožnost HP-jevih izdelkov in embalaže do leta 20302

Trenutno stanje:

39 %

Krožnost glede na težo.³

Cilj:

Zmanjšati odpadke

Do leta 2025 popolnoma odpraviti odpadke pri HP-jevem poslovanju

Trenutno stanje:

86 %

Stopnja preusmeritve HP-jevih odpadkov z odlagališč po vsem svetu leta 2021

Smo edino tehnološko podjetje, ki je prejelo trojni »A« na seznamih CDP za podnebje, vodo in gozdove ter v tabeli sodelovanja z dobavitelji (že tretje leto zapored).

Zmanjšanje našega vpliva

9-odstotno zmanjšanje

našega ogljičnega odtisa (v tonah CO2e) leta 2021 v primerjavi z letom 20194

Predvsem zaradi zmanjšanj, povezanih z uporabo izdelkov, ki je posledica večje energijske učinkovitosti in sprememb v naboru prodanih izdelkov, smo zmanjšali naš ogljični odtis na 28.459,500 ton CO2e.

Znanost je jasna. Tudi naši cilji so.

Naši cilji za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2025 temeljijo na pobudi Science Based Targets.

Več informacij

Energijsko učinkoviti izdelki

Naši izdelki so energijsko učinkoviti in našim strankam pomagajo pri zmanjšanju porabe energije in ogljičnega ter vodnega odtisa izdelkov.

Več informacij

Trajnostno poslovanje

Naš večplasten pristop obravnava emisije ogljika ter porabo energije, odpadkov in vode v našem poslovanju

Več informacij

Prizadevamo si za popolno preusmeritev k energiji iz obnovljivih virov za naše globalno poslovanje do leta 2025

Napredek v številkah

54 %

električne energije, pridobljene in generirane pri HP-jevem globalnem poslovanju , je bilo leta 2021 iz obnovljivih virov

39 %

manjša intenzivnost emisij CO2e med uporabo izdelkov do leta 2021 v primerjavi z letom 2015 

1,46 milijona

ton emisij CO2e, ki so jih preprečili dobavitelji prek HP-jevih programov in programov partnerjev za energijsko učinkovitost leta 20215

8-odstotno zmanjšanje 

HP-jevega vodnega odtisa (v kubičnih metrih) leta 2021 v primerjavi z letom 2020

Predvsem zaradi zmanjšanja neposredne porabe vode za proizvodnjo električne energije v povezavi z uporabo HP-jevih izdelkov smo zmanjšali naš vodni odtis na 146,8 milijona kubičnih metrov.

Več informacij

Kako si prizadevamo zmanjšati naš ogljični in vodni odtis ter zagotoviti ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2040. 

Več informacij

Zapiramo
krog

Več kot 110 milijonov

zbranih plastenk, ki bi končale v oceanu, ki smo jih znova uporabili v HP-jevih izdelkih6

Ker smo v številne izdelke vključili plastiko iz zaprtega kroga in plastiko, ki bi končala v oceanu, materiali ostajajo v uporabi (in ne končajo v oceanu).6 Odkrijte postopek.

Več informacij

Bolj krožen pristop

Več informacij

Ohranjanje izdelkov in materialov v uporabi

Pobude, kot je HP Device Recovery Service, spodbujajo vračilo rabljenih naprav, s čimer se podaljša njihova življenjska doba.

Odgovorno oblikovanje za zmanjševanje odpadkov

Pametne oblikovalske rešitve izpolnjujejo tri ključna načela: odstranjevanje odpadkov, inovacije na področju materialov in skrb za kroženje izdelkov.

Obnavljanje naravnih ekosistemov

Ohranjanje zemeljskih naravnih virov pomeni obravnavanje krčenja gozdov in vnovično uporabo plastike, ki bi končala v oceanih.

Kažemo pot k pozitivnemu pristopu do gozdov 

Trajna zaveza upravljanju in obnavljanju gozdov z odgovorno pridobljenim papirjem in embalažo.  

Spremembe na področju materialov na Haitiju

Socialna in okoljska sprememba gresta z roko v roki. Naša investicija na Haitiju v vrednosti 2 milijona dolarjev, namenjena izpiranju rabljene plastike, ki jo uporabimo v HP-jevih izdelkih, podpira lokalno ekonomijo, pri tem pa pomaga preprečevati onesnaževanje oceanov.

Več informacij

Oglejte si videoposnetek

Vključujoča sodelovanja pri recikliranju

Poslušajte Renildo in Marly, Brazilki, ki imata osrednjo vlogo pri pobudi za recikliranje odpadkov. 

Oglejte si videoposnetek

Z recikliranjem elektronike do novega življenja

V prihodnost usmerjeno podjetje iz Los Angelesa, ki se ukvarja s predelavo elektronskih odpadkov, zagotavlja dobre službe za ljudi, ki se soočajo z ovirami pri zaposlovanju.

Oglejte si videoposnetek

Spopadanje s plastiko iz oceanov v Indoneziji

HP je za uporabo v svojih potrebščinah in strojni opremi zbral več kot 771 ton plastike, ki bi končala v oceanu. Prek sodelovanja znotraj panoge in zunaj nje si prizadeva za povečanje tržišča za plastiko, ki bi končala v oceanu.

Oglejte si videoposnetek

Vsak dan v novih HP-jevih kartušah uporabimo količino plastike, ki je enakovredna več kot milijonu plastenk.7

Trenutno stanje

85 %

originalnih HP-jevih črnilnih kartuš vsebuje od 4 do 75 %8 popotrošniške reciklirane vsebine

95 %

strojne opreme HP-jevih osebnih računalnikov ter tiskalnikov za domačo in pisarniško uporabo, predstavljenih od leta 2020, vsebuje vsaj 5 gramov reciklirane vsebine9 

765,500

ton reciklirane strojne opreme in potrebščin od leta 2016

Borimo se za gozdove

Približno 950.000

hektarov je vključenih v naše zaveze gozdovom

Sprejemamo nujne ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in pobude za njihovo odgovorno upravljanje.10

Več informacij

Oglejte si videoposnetek

Sodelovanje za trajnostne gozdove

Za prihodnost HP-jevega poslovanja je pomembno, da so gozdovi zdravi in odporni. To vizijo uresničujemo v sodelovanju z drugimi znamkami papirja. 

Več informacij

Partnerstvo HP-ja in sklada WWF za zaščito gozdov

V okviru partnerstva obravnavamo potencialni vpliv, ki ga ima na gozdove papir, uporabljen za tiskanje s HP-jevimi tiskalniki, in pomagamo pri zaščiti, obnavljanju ter izboljševanju upravljanja približno 950,000 hektarov gozdnih površin.

Več informacij

Jane’s Green Hope

HP v okviru partnerstva z Jane’s Green Hope in Arbor Day Foundation prispeva z zasaditvijo milijona dreves. Pridružite se nam.

Od leta 2016 pridobivamo papir znamke HP iz recikliranih ali potrjenih virov, od leta 2020 pa to velja tudi za embalažo na osnovi papirja za tiskalnike in potrebščine, osebne računalnike in zaslone za domačo ter pisarniško uporabo.11

Napredek do leta 2021

11 milijonov dolarjev

Vrednost pilotnih projektov v zadnjih dveh letih, ki so bili oblikovani za na znanosti osnovane cilje v brazilskih atlantskih gozdovih, da se podprejo prizadevanja sklada WWF za obnavljanje gozdov

80 milijonov dolarjev

Doniran znesek za pomoč pri obravnavanju potencialnih vplivov
papirja, uporabljenega pri tiskanju s HP-jevimi tiskalniki, do leta 2030

1,1 milijona

Število zasajenih dreves v sodelovanju s fundacijo Arbor Day Foundation in organizacijo Eden Reforestation Project