Kontakta oss

HP Professional Services

HP Professional Servicestillhandahåller en tillförlitlig

 rådgivare som kan ge förslag på bättre sätt att använda

 teknologi samt introducera nya IT-strategier.

Erfarenhet som hjälper dig nu och i framtiden

Konsulttjänster

Dra nytta av HPs många år av teknisk erfarenhet och bästa praxis inom design och implementering av hårdvaru- och programvarulösningar och nå dina mål snabbare.

Ladda ned

Image-/provisioneringstjänster

Vare sig du planerar att använda en traditionell metod eller har bytt till moderna enheter – låt HP hjälpa dig att stötta din anpassade image eller skapande av paket och uppdateringar.

Ladda ned

Moderna IT-tjänster

Både när det gäller teknisk strategi och migrering från befintliga infrastrukturshanteringsverktyg till moderna hanteringsverktyg kan våra mycket kunniga experter hjälpa dig under övergången.

Ladda ned

Säkerhetstjänster

För att hjälpa till att förhindra säkerhetsproblem erbjuder HPs cyberexperter kompletta, skräddarsydda, råd och utvärderingar för dina personliga systemenheter av olika märken/operativsystem.

Ladda ned

Friskrivningsklausuler

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

  1. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för HP-produkten.