Kontakta oss

HP Device as a Service

HP Device as a Service1 hjälper IT-teamen att sänka kostnaderna och förenkla enheternas livscykelhantering med rätt enheter, reparationstjänster och AI-driven analys genom en enda förutsägbar betalning.

Förenkla livscykelhanteringen för era enheter

IT har blivit allt viktigare för att en verksamhet ska vara framgångsrik, det är 84 % av dagens IT-beslutsfattare överens om. Ändå ska knappa IT-resurser räcka för att täcka viktiga områden som digital omvandling, stöd till medarbetarna för distansarbete och säkerhet.  Med HP Device as a Service får du rätt enheter, reparationstjänster och AI-drivna analysverktyg till en förutsägbar kostnad med flexibla villkor för att optimera kassaflödet.

Informationsblad

En enkel lösning som optimerar era resurser

I HP Device as a Service ingår följande:

Rätt enhet för jobbet

Ge medarbetarna en bättre upplevelse genom att matcha användarna med de enheter som passar deras behov bäst, inklusive Windows- och Chrome Enterprise-enheter.4

Reparationstjänster i världsklass

Identifiera och hindra problem med en analysplattform,2 och håll enheter igång med reparationstjänster i världsklass.5

AI-driven analys

Utnyttja AI-driven analys med HP TechPulse2 för en inblick i din användning så att du kan optimera IT-kostnader och resurser .

Passar alla budgetar

Maximera spenderings-, kassaflödes- och förnyelsecykler med flexibla betalningsvillkor3 som kan anpassas efter din verksamhet.

Förenkla IT och maximera din budget

 • Minska IT-kostnader och komplexitet

  Enhetsetablering,6 skötsel i världsklass och AI-driven analys2 optimerar enhetens livscykel.

 • Frigör kassaflöde

  Med förutsägbart pris3 kan du prioritera budgeten efter dina verksamhetsbehov.

 • Förbättra medarbetarupplevelsen

  Matcha användare med enheter och konfigurationer som passar deras behov bäst.

 • Minimera säkerhetsrisker

  Inbyggd säkerhet på HP-enheter7 och säkerhetsinsikter8 hjälper till att åtgärda problem innan de påverkar användarna.

Förstärk enkelt din täckning och integrera ytterligare tjänster

Tjänster för alla stadier i enhetens livscykel

Livscykeltjänster – från planering till konfiguration och driftsättning till återställning och förnyelse.

Läs mer

Molnbaserad enhetsmanagerings 
tjänster

Få insikter och tjänster för flera operativsystem för att avlasta begränsade IT-resurser från en del av bördan med enhetsmanagering.

Komplettera din lösning med HP Proactive Security

Förvandla enheter från den största risken till det bästa försvaret.

Läs mer

Se vad våra kunder tycker om HP Device as a Service

Se hur kunder som du dragit nytta av HP Device as Service

Festo

HP Services erbjuder konsekvent, global support dygnet runt till 21 000 medarbetare hos en ledande leverantör av automationsteknik.

Läs mer

L’Oréal Turkiet

HP Device as a Service  minskar tiden för reparationsrelaterad administration.

Läs mer

Universidad Andrés Bello, Chile

Förbättra svarstid på IT-service och kundnöjdhet med HP Device as a Service. 

Se videon

Värdeberäknare för HP DaaS

Upptäck det potentiella värde som implementering av DaaS kan ge din organisation med vårt snabba onlineverktyg.

 

Fyll i en kort enkät för att beräkna hur HP DaaS kan hjälpa dig att minska kostnader, öka medarbetarnas produktivitet, minska IT-teamets arbetsbelastning och förstärka säkerheten.

Hämta rapporten

Friskrivningsklausuler

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

 

HP Services är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som har tillhandahållits eller angivits för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för HP-produkten.

 1. HP DaaS inkluderar hårdvara, reparationstjänster och analyskomponenter och kan inkludera finansiering. HP DaaS-kraven kan variera efter region eller auktoriserad HP DaaS-servicepartner. Kontakta din lokala HP-representant eller auktoriserade DaaS-partner för specifika uppgifter i ditt område. HP Services är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som har tillhandahållits eller angivits för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för HP-produkten. 
 2. HP Proactive Management Standard, Enhanced eller Premium krävs för att analystjänster ska ingå.
 3. Betalningslösningar kan vara tillgängliga via finansieringspartner som stöds av HP Integrated Financial Solutions, beroende på land, kreditgodkännande och andra begränsningar. Det kan hända att inte alla tjänster eller erbjudanden är tillgängliga och att inte alla kunder är behöriga. HP Integrated Financial Solutions-partner kan ändra eller säga upp program när som helst utan föregående meddelande. 
 4. Fullständiga systemkrav finns på www.hpdaas.com/requirements. HP Chromebox Enterprise G2, HP Chromebook Enterprise 14A G5 och HP Chromebook Enterprise x360 14E G1 är för närvarande tillgängliga som en tjänst via HP DaaS.
 5. Tjänstenivåer och svarstider kan variera mellan olika områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/carepack.
 6. HP Device Provisioning-tjänster ingår inte och är ett separat tillägg.
 7. HP Elite-enheter inkluderar HP Sure Click och HP Sure Sense.
 8. HPs säkerhetstjänster ingår inte och kan läggas till och integreras i valfri Device as a Service-lösning.
 9. HP-undersökning (genomförd i april 2020 med 442 IT-beslutsfattare i USA, Japan och Storbritannien).