Gör som vi
och ge tillbaka

till skogen

HPs mål är att ge tillbaka mer än vi tar från skogen år 2030 – hjälp till att ge tillbaka mer än det du skriver ut – delta i vårt engagemang för skogsvård.

Se skogen och träden

Skogarna är grundläggande för att hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna. Nästan hälften av världens skogar är dock hotade . Vårt tillvägagångssätt för att vårda skogarna går längre än att plantera träd – vi vill ingå partnerskap med erkända miljöorganisationer, designa produkter och tjänster för att reducera miljöpåverkan och dela verktyg för mer ansvarsfulla utskrifter.

Produktinnovation

Vi gör hållbarhet till en viktig del av vår designprocess och utvecklar lösningar som leder till reducerade mängder avfall eller ökade mängder återvunnet innehåll.

Läs mer

Skogspartnerskap

Vi arbetar med erkända ideella organisationer som använder sig av ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt för skogsvård.

Läs mer

Utskrifter som ger mer till skogen än vi tar

Vi hjälper dig att vidta åtgärder genom att erbjuda verktyg som arbetar för att reducera avfall, återvinna och vid val av produkter.

Läs mer

Med hjälp från WWF beräknar vi utsläppen från papper för miljontals HP-skrivare och åtar oss att ge tillbaka till skogar i lika stor utsträckning eller mer, senast 20301

Hjälp till att värna om  
skogarna med HP+

Välj en skrivare med HP+ för att ta det hela ett steg längre. För varje sida du skriver ut med HP+ idag skyddar eller återställer vi skogar i lika stor utsträckning.2

Läs mer

Redo att samarbeta med oss för att lösa problemet?

Utforska innovativa HP-produkter och -lösningar som ger tillbaka till skogen

Skrivare med HP+
 

Med HP+ skyddar eller återställer vi skogar för varje sida du skriver ut.2 Så länge din produkt har HP+ kan du skriva ut på valfritt pappersmärke och HP investerar i skogsvård genom ett samarbete med miljöorganisationer.

Läs mer

HP-papper
 

Allt HP-papper är ansvarsfullt framtaget (helst FSC©-certifierat3) och hållbart manageraet eller härlett från återvunna källor.

Läs mer

HP Instant Ink med HP-papper

Få aldrig slut på papper eller bläck igen4. Abonnera på HPs tjänst för pappersleverans med FSC©-certifierat papper.5

Läs mer

Koldioxidneutral MPS
 

Den första heltäckande och managerade skrivartjänsten som är koldioxidneutral och certifierad6. HP hjälper till att optimera utskriftsbeteende för att reducera koldioxidutsläppen över hela nätverket och använder sedan högkvalitativa program för återgivning inklusive skogsföryngring.

Läs mer

HP EcoFFICIENT®187
 

Lägre inverkan, högre prestanda. Lättare jämfört med standardpapper på 20 lb för ökad effektivitet vid utskrift, frakt, förvaring och kassering.

Läs mer

Förpackning för HP-produkter

Sedan 2020 har HPs pappersbaserade förpackningar för hem- och kontorsskrivare samt tillbehör, datorer och bildskärmar härletts från återvunna eller certifierade källor.8

Läs mer

Din guide till skogspositiva utskrifter

Här följer ett par saker att tänka på när du skriver ut hemma eller på kontoret.

Använd ansvarsfullt framtaget papper

Leta efter välkända skogsbrukscertifieringar såsom det föredragna Forest Stewardship Council® (FSC®) eller Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). De här certifieringarna följer strikta standarder inklusive spårbarhet för att garantera att papper kan spåras tillbaka till skogen där träden skördades.

Skriv ut dubbelsidigt

Skriv ut dubbelsidigt när så är möjligt genom att ställa in skrivaren på dubbelsidig utskrift som standard.

Köp skrivare med ”pull-printing”

Pull-printing för kontorsskrivare garanterar att ett utskriftsjobb endast kan frigöras när användaren är vid skrivaren. Detta minskar mängden bortglömda utskriftsjobb.

Digitalisera pappersdokument

Använd den kostnadsfria HP Smart-appen för att digitalisera pappersdokument och annat innehåll. (Apple, Google play)

Slösa inte papper på extra utskrifter.

 Den överlägsna utskriftskvaliteten hos HP-originaltonerkassetter kan hjälpa till att reducera mängden avfall jämfört med att använda icke HP-tonerkassetter.9

Välj certifierade och koldioxidneutrala skrivartjänster

HP erbjuder den första heltäckande och managerade skrivarstjänst som är koldioxidneutral och certifierad. Den hjälper även organisationer att uppnå sina hållbarhetsmål för att reducera dess koldioxidutsläpp.6

Vi sitter alla i samma båt

HP arbetar med forskare och experter från globala ideella organisationer för att hjälpa till att skydda och återställa skogar runt om i världen.

Arbor Day
Foundation

HP samarbetar med Arbor Day Foundation för att hjälpa till att bekämpa effekterna av klimatförändringar över hela världen genom projekt som använder sig av återställning av skogarna.

Conservation International

CI och HP investerar för att skydda och återställa skogar vilket kan säkerställa en sund och produktiv planet för såväl människor, naturen som för den biologiska mångfalden.

World Wildlife
Fund®

WWF och HP investerar i nästan en miljon acres skog – en yta som är fem gånger större än staden New York – för att leverera meningsfulla resultat för naturen, klimatet och samhällen.

Skogspositiva åtgärder

Vi strävar efter att bli skogspositiva. Detta vill vi åstadkomma genom att inte bara plantera träd och anskaffa hållbara fibrer, vi vill göra mer. Våra projekt inkluderar att återställa, skydda och ansvarsfullt förvalta globala skogar.

Skydda

Vårt mål är att hjälpa till att skydda befintliga skogar, stärka den biologiska mångfalden och bevara olika ekosystem. Detta gör vi genom att investera i skogsvård och bygga upp en portfölj med fler hållbara produkter.

Managera

Vårt tillvägagångssätt går ut på att samarbeta med ideella organisationer för att reducera inverkan på skogar genom att hantera balansen mellan skogarnas välmående och mänskliga aktiviteter. Det här arbetet tar hänsyn till behoven hos de samhällen som är direkt beroende av skogar.

Återställa

HP strävar efter att bidra till välmående skogar med bibehållen produktivitet och biologisk mångfald runt om i världen. Vi vill även investera i projekt för att återställa bäckar, förbättra jordmånen, stärka vilda livsmiljöer och återplantera träd.

Här hjälper vi till

Tillsammans med våra partners arbetar vi med projekt i Brasilien, Kina och andra länder. År 2021 var dessa projekt 23 % av vår totala fiberanvändning för det papper som användes i våra produkter och skrivartjänster. År 2030 kommer projekten att täcka vår totala användning.

Vill du veta
mer?

Ta en titt på HPs åtaganden och prestationer mot en hållbar påverkan.

Läs mer

Friskrivningsklausuler
  1. HPs rapport om hållbar påverkan 2021 p7 http://www.hp.com/sustainableimpact
  2. HP samarbetar med våra partners, inklusive WWF och Arbor Day Foundation, för att förvalta, återställa och skydda skogar i många länder runt om i världen. Med HP+ är varje utskrift – oavsett papprets märke – en del av HPs Forest Positive Framework som motverkar riskerna för avskogning. HP-papper kommer endast från certifierade och ansvarsfullt förvaltade skogar eller från återvunnet material.  För andra leverantörers papper investerar HP i projekt för återställning, skydd eller förvaltning av skogar i viktiga regioner, i tillräckligt stor utsträckning för att kompensera för papper som har använts av HP+ kunder och som kanske inte har framställts på ett ansvarsfullt sätt. Besök www.hp.com/forestfirst för mer information
  3. HP föredrar att erbjuda Forest Steward Council® (FSC®)-certifierade papper som är anskaffade från FSC®-certifierade skogar och andra kontrollerade källor.  HP-varumärkets licenskod är FSC®-C017543, se fsc.org. Sylvamo Corporation-varumärkets licenskoder FSC®-C168336 (Nordamerika), FSC®-C101994 (Latinamerika), FSC®-C101994, FSC®-C084255 och FSC®-CO22974 (Europa och Asien). Alla FSC®-certifierade produkter finns inte tillgängliga i alla regioner. Håll utkik efter logotypen på paketet.
  4. Baseras på användning enligt en plan, internetanslutning till en lämplig HP-skrivare, giltigt kontokort/Paypal-konto, giltig e-postadress och leveranstjänsten i ditt område. HP spårar endast sidor som skrivs ut via Instant Ink-aktiverade skrivare som abonnerar på den här tilläggstjänsten för papper. Det papper vi skickar ska endast användas för utskriftsändamål. Om pappret används för något annat ändamål än att skriva ut i din registrerade skrivare riskerar du att få slut på papper utan att HP vet om det. 
  5. HP föredrar att erbjuda Forest Steward Council® (FSC®)-certifierade papper som är anskaffade från FSC®-certifierade skogar och andra kontrollerade källor. HP-varumärkets licenskod är FSC®-C017543, se fsc.org. Sylvamo Corporation trademarks licenskod är FSC®-C168336 (Nordamerika). Alla FSC®-certifierade produkter finns inte tillgängliga i alla regioner. Håll utkik efter logotypen på paketet.
  6. Natural Capital Partners, The CarbonNeutral Protocol, utgåva 2022, https://www.carbonneutral.com/the-carbonneutral-protocol
  7. EcoFFICIENT är ett registrerat varumärke som tillhör Sylvamo Corporation.
  8. Allt HP-märkt papper erhålls från certifierade källor; Pappersbaserad förpackning för datorer, bildskärmar, hem- och kontorsskrivare och patroner/kassetter rapporteras av leverantörer som återvunna eller certifierade med minst 97 % av volymen verifierad av HP. Förpackningen är den låda som produkten levereras i och allt pappersbaserat material inuti lådan. Förpackningar för kommersiella, industriella och 3D-produkter, skannrar, persondatortillbehör och reservdelar är inte inräknade.
  9. Kvalitets- och tillförlitlighetsundersökning utförd av Spencer Lab 1 januari 2022, på uppdrag av HP, där man jämförde HP LaserJet-originaltonerkassetter med 10 icke HP-tonerkassetter till HP LaserJet Pro M402dne (26A/X) och Pro P1102w (85A) som säljs i USA och Kanada. Se http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-nonHP-2022.pdf.