Skydda och restaurera skogar med varje utskrift

Forest First med HP+

Det innebär att för varje sida du skriver ut, oavsett pappersmärke, arbetar HP med icke-statliga frivillighetsorganisationer för att skydda och restaurera skogar i samma mängd som pappret som används i utskrifter.

 

Med Forest First beräknar vi dina sidor och använder vetenskapsbaserade mål från Världsnaturfonden för att investera i våra mest kritiska skogsekosystem som kompensation för papper som eventuellt inte har framställts på ett ansvarsfullt sätt.

 

Forest First finns bara för alla HP+ skrivare.

Aktuella HP Forest-initiativ

Fler platser, projekt på gång

Friskrivningsklausuler

Forest First: Med HP+ räknas varje utskrift – oavsett pappersmärke – genom HPs Forest Positive Framework för att motverka risken för avskogning.  HP-märkt papper är utvunnet endast från certifierade ansvarsfullt hanterade skogar eller från återvunnet innehåll.  För andra pappersmärken investerar HP i restaurerings-, skydds- eller återhämtningsprojekt i viktiga regioner, som till exempel Brasilien, i tillräckligt stor utsträckning för att kompensera för papper som använts av HP+ kunder som kanske inte har framställts på ett ansvarsfullt sätt.