Skydda och återställ skogar med varje utskrift

Forest First med HP+

Detta innebär att för varje sida du skriver ut, oavsett pappersmärke, investerar HP i att skydda, återställa eller ansvarsfullt sköta skogar genom att samarbeta med trovärdiga miljöorganisationer som är erkända experter på skogens ekosystem.

 

Med Forest First beräknar vi antalet sidor som används och drar nytta av bästa tillgängliga skogsvetenskap som vägledning för våra investeringar i världens viktigaste skogsekosystem. På så sätt kan vi balansera upp papper som används i utskrifter som kanske inte har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt.

 

Forest First finns bara för HP+ skrivare.

Aktuella HP Forest-initiativ

Fler platser och projekt på gång

Friskrivningsklausuler

HP arbetar tillsammans med våra partners WWF och Arbor Day Foundation för att hantera, återställa och skydda skogar runt om i världen via en mängd olika projekt. Med HP+ är varje utskrift – oavsett papprets märke – en del av HPs Forest Positive Framework som motverkar riskerna för avskogning. HP-märkt papper är utvunnet endast från certifierade och ansvarsfullt skötta skogar eller från återvunnet innehåll.  För andra pappersmärken investerar HP i projekt för återställning, skydd eller skötsel av skogar i viktiga regioner, som till exempel Brasilien, tillräckligt för att kompensera för papper som använts av HP+ kunder som kanske inte har framställts på ett ansvarsfullt sätt. Besök https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/q-a-hp-and-wwf-team-up-to-conserve-forests för att läsa mer om HPs samarbeten gällande skogar.