Produkty HP dla sektora edukacji

Rozwiązania edukacyjne HP

Edukacja dla każdego, w każdym zakątku świata

Cel: poprawa dostępu do edukacji dla 100 mln osób do 2025 r.

Rozwiązania z procesorami Intel® Core™

Rozwijaj zasób narzędzi oraz intelekt uczniów

Pomoc w przygotowaniu do nauczania na odległość

Zasoby dla kadry, administratorów i specjalistów IT, których zadaniem jest znalezienie rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie w nowej rzeczywistości kształcenia na odległość.

Więcej informacji 

Technologie przeznaczone dla szkół

Produkty edukacyjne, które umożliwiają nauczycielom uwolnienie potencjału drzemiącego w każdym uczniu.

Więcej informacji

Narzędzia do nauczania

Rozwiązania, które ułatwiają nauczycielom prowadzenie zajęć i przekazywanie wiedzy.

Więcej informacji

Nowy sposób nauki

Znajdź informacje i narzędzia, które inspirują nauczycieli do korzystania z najnowszych technologii edukacyjnych.

Więcej informacji

Budowanie kampusu przyszłości

HP definiuje kampus przyszłości jako tętniące życiem i bezpieczne środowisko kształcenia, nauki, badań i współpracy, które zwiększa skuteczność nauczania i umożliwia budowę hybrydowych kampusów nowej generacji.

Zastrzeżenia

Intel i Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Iris, MAX, Intel RealSense, Select Solutions, Stratix i Intel Optane są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych.

 

USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi organizacji USB Implementers Forum.

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne ani ewentualne pominięcia w niniejszym dokumencie.