Pierwsze kroki

Plany HP Instant Ink

Plany HP Instant Ink

Plany oparto na liczbie stron drukowanych miesięcznie, a nie na ilości zużywanego tuszu lub tonera. Subskrypcja obejmuje tusz lub toner, automatyczną dostawę i recykling.

Pierwsze kroki

 • Plany z tuszem

 • Plany z tonerem

Plany z tuszem 

Pierwsze kroki

Zalecane
do użytku domowego

Zalecane
dla małych firm

Drukowanie sporadyczne

Drukowanie okazjonalne

Drukowanie umiarkowane

Drukowanie regularne

Drukowanie biznesowe

7,59 PLN

miesięcznie

23,99 PLN

miesięcznie

33,99 PLN

miesięcznie

72,99 PLN

miesięcznie

145,99 PLN

miesięcznie

Do 10 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Do 50 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Do 100 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Do 300 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Do 700 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 15 stron kosztuje tylko 4,99 PLN i zawiera zapasowy zestaw wkładów

Plany z tuszem

Pierwsze kroki

Drukowanie sporadyczne

7,59 PLN

miesięcznie

Do 10 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN                                                               

Drukowanie okazjonalne

23,99 PLN

miesięcznie

Do 50 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN                                                               

Drukowanie umiarkowane

33,99 PLN

miesięcznie

Do 100 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN                                                               

Drukowanie regularne

72,99 PLN

miesięcznie

Do 300 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN                                                               

Drukowanie w firmie

145,99 PLN

miesięcznie

Do 700 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 15 stron kosztuje tylko 4,99 PLN i zawiera zapasowy zestaw wkładów.

Plany z tonerem

Pierwsze kroki

Zalecane
dla firm

Drukowanie sporadyczne

Drukowanie okazjonalne

Drukowanie umiarkowane

Drukowanie regularne

Drukowanie biznesowe

10,99 PLN

miesięcznie

20,99 PLN

miesięcznie

71,99 PLN

miesięcznie

102,99 PLN

miesięcznie

134,99 PLN

miesięcznie

Do 50 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Do 100 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Do 400 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 15 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Do 800 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 20 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Do 1500 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 50 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Plany z tonerem

Pierwsze kroki

Drukowanie sporadyczne

10,99 PLN

miesięcznie

Do 50 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Drukowanie okazjonalne

20,99 PLN

miesięcznie

Do 100 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 10 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Drukowanie umiarkowane

71,99 PLN

miesięcznie

Do 400 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 15 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Drukowanie regularne

102,99 PLN

miesięcznie

Do 800 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 20 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Drukowanie biznesowe

134,99 PLN

miesięcznie

Do 1500 stron

 • Każdy dodatkowy zestaw 50 stron kosztuje tylko 4,99 PLN

Możesz zmienić lub anulować subskrypcję w dowolnym momencie8

Komfort pracy dzięki elastycznym planom, które możesz zmieniać lub anulować w dowolnym momencie.

Pierwsze kroki

Poleć znajomym, a otrzymasz dodatkowe 3 miesiące korzystania z usługi Instant Ink11

Każdy użytkownik subskrypcji HP Instant Ink może polecić usługę, udostępniając unikatowy kod lub łącze polecenia. Każdy znajomy, który zarejestruje się w subskrypcji HP Instant Ink uzyska wraz z Tobą dodatkowe miesiące korzystania z usługi Instant Ink11.

 

Więcej informacji znajdziesz na swoim pulpicie nawigacyjnym usługi HP Instant Ink.

Pierwsze kroki

Potrzebujesz
porady eksperta?

Zadzwoń po pomoc: +22 536 41 61

Zastrzeżenia

 1. Oszczędności na usłudze Instant Ink (tusz): Na podstawie miesięcznego kosztu subskrypcji planu HP Instant Ink 700-stron bez zakupu dodatkowych zestawów stron w porównaniu z kosztem na stronę (CPP) do drukowania stron ISO/IEC 24711 na większości drukarek atramentowych kolorowych HP A4 i MFP. Drukarki porównawcze są wyceniane na lub poniżej ceny najdroższej drukarki HP Instant-Ink uprawnionej do subskrypcji w każdym kraju, korzystając z lokalnej waluty. Ceny sprzedaży nie są brane pod uwagę w tej analizie. Średni koszt na stronę (CPP) na dany kraj jest wykorzystywany do określenia procentowych oszczędności w porównaniu z CPP dla HP Instant Ink. Drukarki HP Ink Advantage, drukarki sprzedawane w ramach umów oraz inne drukarki, które używają tylko kartridży XL, zostały wykluczone ze względu na niestandardowy model sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Badanie Keypoint Intelligence zlecone przez firmę HP. Drukarki wybrane na podstawie udziałów w rynku w IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker. www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
 2. Mniejsze opakowanie: w porównaniu do zakupu bez abonamentu i dystrybucji wkładów HP Ink do sklepów. Na podstawie oceny cyklu życia (LCA) z 2020 roku przeprowadzonej przez firmę Four Elements Consulting na zlecenie HP.
 3. Automatyczna dostawa: do uczestnictwa w programie konieczne jest bezpośrednie połączenie drukarki z Internetem. Dostęp do Internetu jest sprzedawany oddzielnie.
 4. Zapomnij o wyczerpanym tuszu lub tonerze: na podstawie intensywności wykorzystania planu, połączenia internetowego z kwalifikującą się drukarką HP, ważnej metody płatności, adresu e-mail i usługi dostawy na danym obszarze geograficznym.
 5. Aplikacja HP Smart: wymagane pobranie aplikacji HP Smart. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących drukowania lokalnego znajdują się na stronie www.hp.com/go/mobileprinting. Niektóre funkcje i programy są dostępne wyłącznie w języku angielskim oraz różnią się między aplikacjami stacjonarnymi i mobilnymi. Może być wymagana subskrypcja. Subskrypcja może być niedostępna w niektórych krajach. Zobacz szczegóły w witrynie www.hpinstantink.com. Wymagany jest dostęp do Internetu, który należy wykupić osobno. Do uzyskania pełnej funkcjonalności wymagane jest konto HP. Lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna w sklepach z aplikacjami. Funkcja faksu umożliwia wyłącznie wysyłanie faksów. Usługa HP Smart Advance nie jest dostępna we wszystkich krajach. Więcej informacji: www.hpsmart.com.
 6. Informacja o oszczędności (toner): Na podstawie miesięcznego kosztu subskrypcji usługi monochromatycznego tonera HP Instant Ink w planie 1500-stron bez dodatkowych zakupów zestawów stron, w porównaniu do kosztu na stronę do druku stron ISO/IEC 24711 na większości monochromatycznych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych HP A4 w swojej klasie. Porównywane drukarki są wyceniane na lub poniżej ceny najdroższej drukarki laserowej HP Instant Ink-eligible w każdym kraju, przy użyciu lokalnej waluty, rocznie. Ceny sprzedaży nie są brane pod uwagę w tej analizie. Średni koszt na stronę na kraj został użyty do określenia procentowej oszczędności w porównaniu do kosztu na stronę dla HP Instant Ink. Do porównania włączono drukarki HP używające oryginalnych, standardowych, zintegrowanych wkładów tonerowych (toner i bęben w jednej kasecie). Wkłady XL oraz drukarki sprzedawane w ramach umów zostały wyłączone z powodu niestandardowego modelu sprzętu i zaopatrzenia. Rocznego badania Keypoint Intelligence zleconego przez HP. Drukarki wybrane na podstawie udziału w rynku według IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker. www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
 7. Ekologiczna alternatywa: www.hp.com/go/sustainableimpact
 8. Zmiana lub rezygnacja z usługi w dowolnym momencie: Plan można w dowolnym momencie zmienić lub anulować przez internet. Jeśli użytkownik zdecyduje się zrezygnować z usługi HP Instant Ink, może wrócić do używania oryginalnych wkładów HP Standard lub XL. Zmiana na wyższy plan wchodzi w życie natychmiast, a opłaty zostaną naliczone z mocą wsteczną lub w następnym cyklu rozliczeniowym – zależnie od tego, którą opcję wybrał użytkownik. Zmiana na niższy plan i anulowanie usługi wchodzi w życie po upływie ostatniego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie hpinstantink.com/terms.
 9. Pięciogwiazdkowe recenzje: badanie Keypoint Intelligence z kwietnia 2021 r. wykonane na zlecenie HP, na podstawie analizy publicznie dostępnych informacji z dnia 30 kwietnia 2021 r. Recenzje dotyczyły subskrypcji usługi Instant Ink dla konsumentów i firm. Więcej informacji znajduje się na stronie www.keypointintelligence.com/HPInstantInkReviews .
 10. Recykling: dostępność programu może się różnić. Zwrot i recykling oryginalnych wkładów HP jest obecnie możliwy w ponad 60 krajach, terytoriach i regionach Azji, Afryki, Europy i obu Ameryk za pośrednictwem programu HP Planet Partners. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/recycle.
 11. Refer-a-Friend: w miesiącach bezpłatnego korzystania z usługi klient ponosi koszty wszelkich nadwyżek i wymaganych podatków. Oferta ważna w każdym kraju („Kraj uczestniczący”), w którym (i) dostępna jest usługa HP Instant Ink i (ii) działa program Refer-a-Friend (RAF), pod warunkiem, że obecny i polecany klient mieszkają w krajach uczestniczących. Oferta różni się w zależności od kraju i/lub daty. Osoba korzystająca z usługi musi mieć ukończone 18 lat. Po zakończeniu okresu promocji, o ile usługa nie zostanie anulowana na stronie hpinstantink.com, karta kredytowa/debetowa użytkownika będzie obciążana miesięczną opłatą za usługę, na podstawie wybranego planu, wraz z podatkami i ewentualnymi/obowiązującymi opłatami za nadwyżki. W przypadku obecnych klientów programu HP Instant Ink tylko kwalifikujące się osoby polecane (zgodnie z regulaminem usługi HP Instant Ink) są uprawnione do bezpłatnego korzystania z usługi oferowanego w programie RAF, odpowiednio do wybranego w danym momencie planie usługi. Liczba bezpłatnych miesięcy, jaką obecni klienci mogą uzyskać w ramach programu RAF jest nieograniczona. W celu aktywowania rejestracji poleceni klienci muszą skorzystać z łącza lub kodu polecenia. Obowiązuje ograniczenie do jednego kodu/łącza polecenia na drukarkę. Wymaga utworzenia kont w usłudze HP Smart i HP Instant Ink oraz zaakceptowania Regulaminu usługi HP Instant Ink. Oferty nie można wymienić na gotówkę z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Korzyści w programie mogą być połączone z innymi ofertami HP — szczegółowe informacje zawiera pełny regulamin programu RAF. Wymaga kwalifikującej się drukarki, rejestracji online, prawidłowej metody płatności, adresu e-mail i połączenia internetowego z drukarką.