LATAA RAPORTTI

IHMISET

Puolustamme ihmisten arvokkuutta, kannatamme keskinäistä kunnioitusta ja edesautamme voimaantumista kaikkien niiden hyväksi, joiden kanssa työskentelemme. 

Päämäärämme ja edistymisemme vuonna 2019

Päämäärä

Parannamme 500 000 tehdastyöntekijän osaamista ja hyvinvointia vuoteen 2025 mennessä – tämä työ alkoi jo vuonna 2015.

Edistyminen

Vuonna 2019 jo 266 000 toimittajiemme tehdastyöläistä oli osallistunut ohjelmiin siitä lähtien, kun ja olemme ylittäneet jo puolivälin matkalla kohti tavoitettamme.

Päämäärä

Kaksinkertaistamme tehdastyöntekijöiden osallistumisen1  toimitusketjuamme koskeviin vastuullisuusohjelmiin vuoteen 2025 mennessä (vuoteen 2015 verrattuna).

Edistyminen

53 %:n lisäys vuoteen 2015 verrattuna

Päämäärä

Huolehdimme siitä, että yli 99 % aktiivisista HP:n työntekijöistä ja hallituksen jäsenistä suorittaa vuosittaisen Integrity at HP -koulutuksen.

Edistyminen

99,4 % työntekijöistä sekä kaikki hallituksen jäsenet ovat suorittaneet Integrity at HP -koulutuksen. Ylin johto lasketaan myös työntekijöihin.

Tavoite

Kaksinkertaistamme tummaihoisten ja afroamerikkalaisten johtajiemme määrän vuoteen 2025 mennessä.

Edistyminen

Esitetään vuoden 2020 vastuullisuusraportissa

Eettinen ja ekologisesti vastuullinen toimitusketju

Keskitymme toimittajiemme kanssa parantamaan tehdastyöntekijöiden ja yhteisöjen oloja sekä vaikuttamaan myönteisesti ympäristöön.

Lue lisätietoja HP:n vuoden 2019 Sustainable Impact Report -raportista.

Missä HP:n tuotteet valmistetaan?

HP:n ainutlaatuiset tuotteet edellyttävät laajaa toimittajaverkostoa, joka toimii kuudella eri mantereella. Kerromme avoimesti noin 95 % valmistuskustannuksistamme kattavien tuotannon toimittajien nimet ja sijainnit.

Yhdysvallat 164, Kanada 4, Meksiko 12

Brasilia 20, Costa Rica 1

Tanska 4, Irlanti 7, Ruotsi 2, Yhdistynyt kuningaskunta 11

Belgia 9, Ranska 4, Saksa 35, Alankomaat 6, Sveitsi 10

Tšekki 8, Puola 1, Romania 1

Turkki 3, Arabiemiirikunnat 1, Israel 61

Kiina 213, Indonesia 2, Japani 41, Malesia 19, Filippiinit 9, Singapore 54, Etelä-Korea 14, Taiwan 50, Thaimaa 6, Vietnam 4

Yhdysvallat 164, Kanada 4, Meksiko 12

Brasilia 20, Costa Rica 1

Tanska 4, Irlanti 7, Ruotsi 2, Yhdistynyt kuningaskunta 11

Belgia 9, Ranska 4, Saksa 35, Alankomaat 6, Sveitsi 10

Tšekki 8, Puola 1, Romania 1

Turkki 3, Arabiemiirikunnat 1, Israel 61

Kiina 213, Indonesia 2, Japani 41, Malesia 19, Filippiinit 9, Singapore 54, Etelä-Korea 14, Taiwan 50, Thaimaa 6, Vietnam 4

Vastuullinen mineraalien hankinta

 HP:n tuotteissa käytettävillä materiaaleilla ei saa olla minkäänlaisia yhteyksiä aseelliseen väkivaltaan tai ihmisoikeusrikkomuksiin. 

Konflikteihin liittyvien riskien poistaminen toimitusketjustamme

 • Edistyminen ja tulokset

  Vuonna 2019 HP pyysi toimittajia käyttämään RMI-aloitteeseen (Responsible Minerals Initiative) sisältyvää Conflict Minerals Reporting Template -raportointimallia ja sai hyväksyttävät vastaukset joukolta, joka kattaa 98 % 3TG-hankintamenoistamme.

 • Muiden alueiden ja mineraalien valvonta

  Laajennamme konfliktialueilta hankittavia mineraaleja koskevia toimenpiteitämme Kongon demokraattisen tasavallan ja sitä ympäröivien maiden ulkopuolelle, tuemme RMI-aloitteita ja pyrimme vastaamaan uudistuviin odotuksiin yhteistyössä toimitusketjumme kanssa.

 • Useiden sidosryhmien yhteiset aloitteet

  Edistämme vastuullisesti hankittujen mineraalien käyttöä 

  osallistumalla maailmanlaajuisiin toimenpiteisiin eri sektoreilla ja teollisuudenaloilla.

Työnteko

Kaikki ansaitsevat reilun kohtelun, turvallisen työpaikan ja vapauden päättää omasta työnteostaan, eivätkä toimitusketjumme työntekijät ole tästä poikkeus. Lue lisätietoja vuoden 2019 Sustainable Impact Report -raportista.

Työntekijöiden voimaannuttaminen ja tukeminen

 • Pakkotyön eliminoiminen

  HP kieltää pakkotyön, velkaorjuuden, työntekijöiden riiston, vankiloissa teetettävän pakkotyön, orjuuden ja ihmiskaupan, ja torjumme näihin liittyviä riskejä yhdessä toimittajiemme ja kumppaniemme kanssa.

 • Työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen

  Keskitymme työntekijöiden hyvinvointiin ja naisten johtajuustaitoihin osana toimittajiemme osaamisen kehittämisohjelmia. 

 • Työntekijöiden oikeuksien suojeleminen

  Olemme sitoutuneet toimimaan ihmisoikeuksien, työntekijöiden kuuntelemisen ja epäkohtien korjaamismekanismien hyväksi, ja tutkimme ja korjaamme mahdollisesti esiintyvät haitalliset vaikutukset.

 • Terveys ja turvallisuus

  Teemme jatkossakin yhteistyötä toimittajiemme kanssa ympäri maailman, jotta voimme kehittää tietotasoa ja parhaita käytäntöjä työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

 • Prosessikemikaalit

  HP:n toimittajien on noudatettava tiukkoja prosessikemikaalien käyttöä koskevia rajoituksia, jotka määritellään säännöissämme ja standardeissamme.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien puolustaminen on tärkeä osa kaikkea HP:n toimintaa, ja käytämme kokoamme ja vaikutusvaltaamme positiivisen muutoksen aikaansaamiseen.

SUSTAINABLE IMPACT REPORT -RAPORTTI

SUSTAINABLE IMPACT REPORT -RAPORTTI

Käytännöt ja standardit

Käytäntömme seuraavat kansainvälisiä standardeja ja ohjaavat tapoja, joilla nivomme ihmisoikeudet osaksi liiketoimintaamme ja yhteistyötämme toimittajien ja kumppanien kanssa.

Ennakoiva toiminnan tarkasteleminen

Arvioimme ihmisoikeusvaikutuksia ja toimintamme asianmukaisuutta eri toiminnoissamme ja toimitusketjussamme, jotta voimme tunnistaa ja torjua kaikki keskeiset riskit.

Ihmisoikeusasioiden parantaminen yhteistyötä tekemällä

HP vie asioita eteenpäin olemalla mukana julkisessa keskustelussa ja useiden sidosryhmien välisissä yhteistyöhankkeissa, kuten Leadership Group for Responsible Recruitment.

Etiikka ja korruption torjunta

Odotamme kaikkien HP:n työntekijöiden noudattavan korkeimpia mahdollisia eettisiä standardeja ja kohtelevan muita rehellisesti, kunnioittavasti ja reilusti. 

Tietosuoja ja kyberturvallisuus

HP ymmärtää, miten keskeinen merkitys yksityisyydellä, turvallisuudella ja tietosuojalla on työntekijöillemme, asiakkaillemme ja kumppaneillemme eri puolilla maailmaa. 

Suhteet viranomaisiin

HP kannattaa julkisia käytäntöjä, jotka auttavat yritystämme kasvamaan ja asiakkaitamme hyödyntämään uusimpia innovatiivisia teknologioitamme.

Monimuotoisuus innovaatioiden moottorina

Monimuotoiset tiimit luovat mullistavia ratkaisuja, joista on enemmän hyötyä asiakkaillemme ja jotka parantavat työnteon ja elämän laatua ympäri maailman.

Artikkelit

Toimittajia koskevat vastuullisuusvaatimukset

HP:n kanssa yhteistyötä tekevien toimittajien on noudatettava toiminnan vastuullisuutta koskevia vaatimuksiamme, mukaan lukien toimittajien toimintasäännöt.

Toimittajien monimuotoisuusilmoitukset

HP:n sitoumus monimuotoisuuden tukemiseen koskee myös ostopäätöksiä ja suhteita liikekumppaneihin ja toimittajiin.

Toimitusketjua koskevat saavutukset

HP:llä on toimitusketjussaan pitkä johtajuuden ja saavutusten historia.

STRATEGIA

HP:n toimitusketjun vastuullisuus: Lähestymistapamme

Odotamme toimittajiltamme, kumppaneiltamme ja työntekijöiltämme tinkimättömän eettistä toimintaa.

STANDARDIT

HP:n kierrätysresurssit

Käytännöissämme ja standardeissamme ilmoitetaan, mitä odotamme kanssamme liiketoimintaa harjoittavilta toimittajilta.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

HP:n kanssa toimivat elektroniikan kierrätysyritykset

HP:n julkaisema kierrätysyritysten luettelo edistää avoimuutta ja sisältää standardit laitteiden kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja purkamista varten.

ILMOITUKSET

HP:n modernia orjuutta koskeva avoimuuslausunto

Modernin orjuuden torjunta edellyttää sinnikkyyttä, jatkuvaa huolellisuutta ja toiminnan keskeytyksetöntä kehittämistä.

Palkintomme puhuvat puolestaan.

Olemme sitoutuneet toimimaan kestävästi jo 80 vuoden ajan – ja työmme on vasta alussa.

Vastuuvapauslausekkeet

 1. Tämä data ei sisällä osallistumista RBA-tarkastuksiin. ”Osallistuminen toimitusketjuamme koskeviin kestävyysohjelmiin” lasketaan niiden ohjelmien perusteella, jotka tarkistusten lisäksi kehittävät toimittajien mahdollisuuksia täyttää standardimme. Tähän sisältyvät kattavat arvioinnit, viikoittaiset työmittariraportit, Sustainability Scorecard -tuloskortin käyttö hankintaketjussamme sekä toimittajiin kohdistuvien riskien mukaan räätälöidyt syväluotaavat valmennukset ja työpajat.
 2. Tämä ei sisällä uusia työntekijöitä, jotka ovat tulleet HP:lle 1.2.2019 jälkeen (joskin kaikilla uusilla työntekijöillä on 30 päivää aikaa suorittaa Integrity at HP New Hire -koulutus osana pakollista perehdytystä).