IHMISET

Puolustamme ihmisten arvokkuutta, kunnioittamista ja voimaannuttamista kaikkialla.

LISÄTIETOJA

Päämäärämme ja edistymisemme

Päämäärä

Parannamme 500 000 tehdastyöntekijän osaamista ja hyvinvointia vuoteen 2025 mennessä – tämä työ alkoi jo vuonna 2015.

 

 

 

Varmistamme työhön liittyvien ihmisoikeuksien5 täydellisen kunnioittamisen kaikkien tärkeimpien valmistuksen sopimustoimittajiemme ja korkeamman riskin seuraavan tason toimittajien kohdalla vuoteen 2030 mennessä.

Edistyminen

312 000 toimittajiemme tehdastyöläisistä on osallistunut

ohjelmiin vuoden 20152   alusta lähtien. Se tarkoittaa 62 % tavoitteestamme.

 

 

Ilmoitetaan vuoden 2021 Sustainable Impact Report -raportissa.

Päämäärä

Kaksinkertaistamme tehdastyöntekijöiden osallistumisen1  toimitusketjuamme koskeviin kestävyysohjelmiin vuoteen 2025 mennessä (vuoteen 2015 verrattuna).

 

Saavutamme miljoona työntekijää työntekijöiden voimaannuttamisohjelmilla vuoteen 2030 mennessä.

 

Edistyminen

 13 %:n lisäys vuoteen 2015 verrattuna.

 

 

Ilmoitetaan vuoden 2021 Sustainable Impact Report -raportissa.

Päämäärä

Ylläpidämme yli 99 %:n vuotuisen tason

HP:n rehellisyyskoulutuksessa aktiivisten

HP:n työntekijöiden ja hallituksen kesken.

Edistyminen

99,1 %3 työntekijöistä, mukaan lukien

ylin johto sekä kaikki hallituksen jäsenet,

suoritti HP:n rehellisyyskoulutuksen.

Päämäärä

Kaksinkertaistamme mustien ja afroamerikkalaisten johtajien määrän vuoteen 2025 mennessä.

 

Kaksinkertaistamme mustien ja afroamerikkalaisten teknisten osastojen työntekijämäärän vuoteen 2025 mennessä.


Saavutamme 90 %:n (84 %:sta) osallistamisindeksin mustien ja afroamerikkalaisten työntekijöiden osalta vuoteen 2021 mennessä.

 

 Saavutamme sukupuolten tasa-arvon (50/50) HP:n johdon osalta vuoteen 2030 mennessä.4

 

Saavutamme teknisillä  osastoilla naistyöntekijöiden yli 30 % osuuden vuoteen 2030 mennessä. 

Edistyminen

Ilmoitetaan vuoden 2021 Sustainable Impact Report -raportissa.

 

 

Ilmoitetaan vuoden 2021 Sustainable Impact Report -raportissa.

 

 

Ilmoitetaan vuoden 2021 Sustainable Impact Report -raportissa.

 

 

Ilmoitetaan vuoden 2021 Sustainable Impact Report -raportissa.

 

 

Ilmoitetaan vuoden 2021 Sustainable Impact Report -raportissa.

Eettinen ja ekologisesti kestävä toimitusketju

HP:n toimitusketju on yksi IT-alan suurimmista. Toimittajiemme kanssa pyrimme parantamaan työntekijöiden ja yhteisöjen oloja sekä vaikuttamaan myönteisesti ympäristöön. Lue lisätietoja HP:n vuoden 2020 Sustainable Impact Report -raportista.

LATAA

Missä HP:n tuotteet valmistetaan?

HP:n ainutlaatuiset tuotteet edellyttävät laajaa toimittajaverkostoa, joka toimii kuudella eri mantereella. Kerromme avoimesti noin 95 % valmistuskustannuksistamme kattavien tuotannon toimittajien nimet ja sijainnit.

NÄYTÄ KAIKKI

Yhdysvallat 164, Kanada 4, Meksiko 12

Brasilia 20, Costa Rica 1

Tanska 4, Irlanti 7, Ruotsi 2, Yhdistynyt kuningaskunta 11

Belgia 9, Ranska 4, Saksa 35, Alankomaat 6, Sveitsi 10

Tšekki 8, Puola 1, Romania 1

Turkki 3, Arabiemiirikunnat 1, Israel 61

Kiina 213, Indonesia 2, Japani 41, Malesia 19, Filippiinit 9, Singapore 54, Etelä-Korea 14, Taiwan 50, Thaimaa 6, Vietnam 4

Yhdysvallat 164, Kanada 4, Meksiko 12

Brasilia 20, Costa Rica 1

Tanska 4, Irlanti 7, Ruotsi 2, Yhdistynyt kuningaskunta 11

Belgia 9, Ranska 4, Saksa 35, Alankomaat 6, Sveitsi 10

Tšekki 8, Puola 1, Romania 1

Turkki 3, Arabiemiirikunnat 1, Israel 61

Kiina 213, Indonesia 2, Japani 41, Malesia 19, Filippiinit 9, Singapore 54, Etelä-Korea 14, Taiwan 50, Thaimaa 6, Vietnam 4

Vastuullinen mineraalien hankinta

 HP:n tuotteissa käytettävillä materiaaleilla ei saa olla minkäänlaisia yhteyksiä aseelliseen väkivaltaan tai ihmisoikeusrikkomuksiin. 

HP MINERAALI RAPORTTI

HP:N KOBOLTTIA KOSKEVA RAPORTTI

Konflikteihin liittyvien riskien poistaminen toimitusketjustamme

 • Edistyminen ja tulokset

  Vuonna 2020 HP pyysi toimittajia käyttämään RMI-aloitteeseen (Responsible Minerals Initiative) sisältyvää Conflict Minerals Reporting Template -raportointimallia ja sai hyväksyttävät vastaukset joukolta, joka kattaa 97 % 3TG-hankintamenoistamme.

 • Muiden alueiden ja mineraalien valvonta

  Laajennamme konfliktialueilta hankittavia mineraaleja koskevia toimenpiteitämme Kongon demokraattisen tasavallan ja sitä ympäröivien maiden ulkopuolelle, tuemme RMI-aloitteita ja pyrimme vastaamaan uudistuviin odotuksiin yhteistyössä toimitusketjumme kanssa.

 • Useiden sidosryhmien yhteiset aloitteet

  Edistämme vastuullisesti hankittujen mineraalien käyttöä 

  osallistumalla maailmanlaajuisiin toimenpiteisiin eri sektoreilla ja teollisuudenaloilla.

Työnteko

Vaadimme, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että heillä on mahdollisuus valita vapaasti työpaikkansa ja tehdä työnsä turvallisissa oloissa. Lue lisätietoja vuoden 2020 Sustainable Impact Report -raportista.

Työntekijöiden voimaannuttaminen ja tukeminen

 • Pakkotyön eliminoiminen

  HP kieltää pakkotyön, velkaorjuuden, työntekijöiden riiston, vankiloissa teetettävän pakkotyön, orjuuden ja ihmiskaupan, ja torjumme näihin liittyviä riskejä yhdessä toimittajiemme ja kumppaniemme kanssa.

 • Työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen

  Keskitymme työntekijöiden hyvinvointiin ja naisten johtajuustaitoihin osana toimittajiemme osaamisen kehittämisohjelmia. 

 • Työntekijöiden oikeuksien suojeleminen

  Olemme sitoutuneet toimimaan ihmisoikeuksien, työntekijöiden kuuntelemisen ja epäkohtien korjaamismekanismien hyväksi, ja tutkimme ja korjaamme mahdollisesti esiintyvät haitalliset vaikutukset.

 • Terveys ja turvallisuus

  Teemme jatkossakin yhteistyötä toimittajiemme kanssa ympäri maailman, jotta voimme kehittää tietotasoa ja parhaita käytäntöjä työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

 • Prosessikemikaalit

  HP:n toimittajien on noudatettava tiukkoja prosessikemikaalien käyttöä koskevia rajoituksia, jotka määritellään säännöissämme ja standardeissamme.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien puolustaminen on tärkeä osa kaikkea HP:n toimintaa, ja käytämme kokoamme ja vaikutusvaltaamme positiivisen muutoksen aikaansaamiseen.

SUSTAINABLE IMPACT REPORT -RAPORTTI

Käytännöt ja standardit

Käytäntömme seuraavat kansainvälisiä standardeja ja ohjaavat tapoja, joilla nivomme ihmisoikeudet osaksi liiketoimintaamme ja yhteistyötämme toimittajien ja kumppanien kanssa.

LISÄTIETOJA

Ennakoiva toiminnan tarkasteleminen

Arvioimme ihmisoikeusvaikutuksia ja toimintamme asianmukaisuutta eri toiminnoissamme ja toimitusketjussamme, jotta voimme tunnistaa ja torjua kaikki keskeiset riskit.

LISÄTIETOJA

Ihmisoikeusasioiden parantaminen yhteistyötä tekemällä

HP vie asioita eteenpäin olemalla mukana julkisessa keskustelussa ja useiden sidosryhmien välisissä yhteistyöhankkeissa, kuten Leadership Group for Responsible Recruitment.

LISÄTIETOJA

Etiikka ja korruption torjunta

Odotamme kaikkien HP:n työntekijöiden noudattavan korkeimpia mahdollisia eettisiä standardeja ja kohtelevan muita rehellisesti, kunnioittavasti ja reilusti. 

LISÄTIETOJA

HUOLENAIHEET

Tietosuoja ja kyberturvallisuus

HP ymmärtää, miten keskeinen merkitys yksityisyydellä, turvallisuudella ja tietosuojalla on työntekijöillemme, asiakkaillemme ja kumppaneillemme eri puolilla maailmaa. 

LISÄTIETOJA

Suhteet viranomaisiin

HP kannattaa julkisia käytäntöjä, jotka auttavat yritystämme kasvamaan ja asiakkaitamme hyödyntämään uusimpia innovatiivisia teknologioitamme.

LISÄTIETOJA

Monimuotoisuus innovaatioiden moottorina

Monimuotoiset tiimit luovat mullistavia ratkaisuja, joista on enemmän hyötyä asiakkaillemme ja jotka parantavat työnteon ja elämän laatua ympäri maailman.

HP sitoutuu kaksinkertaistamaan mustien ja afroamerikkalaisten johtajien määrän vuoteen 2025 mennessä.

LISÄTIETOJA

Autamme kumppaneitamme ja työntekijöitämme luomaan pysyviä muutoksia

HP Amplify Impact 

Kumppaneillamme on kyky auttaa kiertotalouden ja vähähiilisen talouden edistämisessä, monipuolisemman, osallistavamman ja yhdenvertaisemman toimitusketjun kehittämisessä sekä paikallisten yhteisöjen elinvoiman ja kestävyyden parantamisessa.

LISÄTIETOJA

55 000 henkilön vastuullisuustiimi

Jokaista työntekijää kannustetaan asettamaan vastuullisuustavoite osana FY21-tavoitteidenasetusprosessiaan. 

LISÄTIETOJA

Artikkelit

Toimittajia koskevat kestävyysvaatimukset

HP:n kanssa yhteistyötä tekevien toimittajien on noudatettava toiminnan kestävyyttä koskevia vaatimuksiamme, mukaan lukien toimittajien toimintasäännöt.

LISÄTIETOJA

Toimittajien monimuotoisuusilmoitukset

HP:n sitoumus monimuotoisuuden tukemiseen koskee myös ostopäätöksiä ja suhteita liikekumppaneihin ja toimittajiin.

TEE ILMOITUS

LISÄTIETOJA

Toimitusketjua koskevat saavutukset

HP:llä on toimitusketjussaan pitkä johtajuuden ja saavutusten historia.

LISÄTIETOJA

HP:n rotujen yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden työryhmä

Teemme osamme kitkeäksemme systeemisen rasismin ja eriarvoisuuden tunnistamalla suurimmat muutosmahdollisuudet, joita me yrityksenä voimme hyödyntää yhteiskunnallisten muutosten edistämiseksi.

LISÄTIETOJA

STRATEGIA

HP:n toimitusketjun vastuullisuus: Lähestymistapamme

Odotamme toimittajiltamme, kumppaneiltamme ja työntekijöiltämme tinkimättömän eettistä toimintaa.

LISÄTIETOJA

STANDARDIT

HP:n kierrätysresurssit

Käytännöissämme ja standardeissamme ilmoitetaan, mitä odotamme kanssamme liiketoimintaa harjoittavilta toimittajilta.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

HP:n kanssa toimivat elektroniikan kierrätysyritykset

HP:n julkaisema kierrätysyritysten luettelo edistää avoimuutta ja sisältää standardit laitteiden kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja purkamista varten.

LISÄTIETOJA

ILMOITUKSET

HP:n modernia orjuutta koskeva avoimuuslausunto

Modernin orjuuden torjunta edellyttää sinnikkyyttä, jatkuvaa huolellisuutta ja toiminnan keskeytyksetöntä kehittämistä.

LISÄTIETOJA

usein esitetyt kysymykset

Palkintomme puhuvat puolestaan.

Yli 80 vuoden sitoutuminen vastuullisuuteen on vasta alkua.

Vastuuvapauslausekkeet

 1. Tämä data ei sisällä osallistumista RBA-tarkastuksiin. ”Osallistuminen toimitusketjuamme koskeviin kestävyysohjelmiin” lasketaan niiden ohjelmien perusteella, jotka tarkistusten lisäksi kehittävät toimittajien mahdollisuuksia täyttää standardimme. Tähän sisältyvät kattavat arvioinnit, viikoittaiset työmittariraportit, Sustainability Scorecard -tuloskortin käyttö hankintaketjussamme sekä toimittajiin kohdistuvien riskien mukaan räätälöidyt syväluotaavat valmennukset ja työpajat.
 2. Lokakuusta 2020 alkaen.
 3. Tämä ei sisällä uusia työntekijöitä, jotka ovat tulleet HP:lle 1.4.2020 jälkeen (joskin kaikilla uusilla työntekijöillä on 30 päivää aikaa suorittaa Integrity at HP New Hire -koulutus osana pakollista perehdytystä).
 4. ”Johtajuus” määritellään HP:n johtotasoksi ja sitä korkeammiksi tasoiksi. Uskomme, että sukupuoli-identiteetti tulee edelleen olemaan keskeinen aihe monissa paikoissa. Tulevaisuudessa HP saattaa ottaa huomioon enemmän tietoja, ja naiseksi itsensä identifioivat henkilöt lasketaan osaksi sukupuolten tasa-arvon 50/50-tavoitetta.
 5. Työhön liittyvät ihmisoikeudet määritellään moderniksi orjuudeksi, työajaksi, palkaksi ja turvallisuudeksi. Varmistus perustuu keskeisiin suorituskykymittauksiin, jotka perustuvat julkaistujen ilmoitusten, pakollisten tietotoimitusten, sertifiointien, tarkistusten, jne. todisteisiin ja analyyseihin.