Tervetuloa HP:n verkkosivustolle

Tervetuloa HP-yhtiön ("HP" tai "meidän" tai "me") verkkosivustolle ja kiitos vierailustasi. Toivomme, että nautit vierailustasi!

 

Nämä ehdot ("nämä ehdot") muodostavat laillisen sopimuksen sinun ja HP:n (yhteisesti "kaikki") välille ja hallitsevat tämän verkkosivuston sekä muiden mahdollisesti HP:n hallitsemien verkkosivustojen käyttöä sekä kaikkea tekstiä, dataa, tietoja, ohjelmistoa, grafiikkaa, valokuvia ja muita kohteita (kaikkea mihin viittaamme nimellä "materiaalit"), joita HP ja sen tytäryhtiöt saattavat tarjota sinulle sekä kaikkia palveluja joita saatamme tarjota sinulle minkä tahansa verkkosivustomme kautta (kaikkiin näihin viitataan tässä sopimuksessa nimellä "tämä verkkosivusto").

 

LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÄMISTÄ. TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÄMINEN TARKOITTAA, ETTÄ OLET LUKENUT JA HYVÄKSYNYT NÄMÄ EHDOT. ET VOI KÄYTTÄÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA, JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA.

Tämän verkkosivuston käyttäminen

Käyttämällä tätä verkkosivustoa olet vastuussa näiden ehtojen noudattamisesta sekä kaikesta tämän verkkosivuston käyttämiseen liittyvästä minkä tahansa tämän verkkosivuston kautta asettamasi tilin kautta; eräät materiaalit ovat käytettävissäsi vain, jos sinulla on tili. Suostut tarjoamaan oikeita, tarkkoja ajan tasalla olevia ja täydellisiä tietoja koko verkkosivuston käyttämisen ajan. Koska kyseessä on sinun tilisi, vastuullasi on hankkia kaikki tämän verkkosivuston käyttämiseen vaadittavat laitteistot, palvelut ja ohjelmistot sekä ylläpitää niitä ja huolehtia niihin liittyvistä maksuista. Vastuullasi on myös ylläpitää salasanojesi luottamuksellisuus. Jos uskot, että salasanasi tai muut tähän verkkosivustoon liittyvät tietoturvatiedot ovat vaarantuneet, sinun on ilmoitettava tästä meille välittömästi.

 

Keräämme ajoittain sinusta henkilökohtaisia tietoja ainoastaan tämän verkkosivuston käyttämiseen liittyen. HP käyttää näitä tietoja  HP:n Online-yksityisyydensuojan säädösten mukaisesti..

 

Pidätämme oikeuden vaatia, että muutat salasanasi tai rajoitat pääsyäsi tälle verkkosivustolle meidän kohtuullisesti vaatimallamme tavalla.

Tämän verkkosivuston sallittu käyttö

Kutsumme sinut käyttämään tätä verkkosivustoa henkilökohtaisiin ja yritystarkoituksiin, kun hankit HP:n tuotteita ja palveluita yrityksesi käyttöön ("sallittu käyttö").

 

Myönnämme sinulle täten rajoitetun, henkilökohtaisen, ei poissulkevan ja ei siirrettävän lisenssin materiaalien käyttämiseen ja näyttämiseen. Materiaalien käyttämisen ehtona on näiden ehtojen noudattaminen. Sinulla ei ole muita oikeuksia tähän verkkosivustoon tai materiaaleihin liittyen, etkä voi muuttaa, muokata, kopioida, tuottaa uudelleen, luoda johdannaistöitä tai takaisinmallintaa, muuttaa, parantaa tai hyödyntää millään tavalla mitään tämän verkkosivuston tai materiaalien osaa millään tavalla.

Tämän verkkosivuston luvaton käyttö, hyväksyttävän käytön käytäntö

Valtuutamme tämän verkkosivuston rajoitetun käytön. Kaikki tämän verkkosivuston sallitun käytön ulkopuolella oleva käyttö on kiellettyä käsittäen tämän vuoksi tämän verkkosivuston luvattoman käytön. Tämä sen vuoksi, että tämä verkkosivusto pysyy HP:n omaisuutena.

 

Tämän verkkosivuston luvaton käyttö saattaa rikkoa erilaisia Yhdysvaltojen ja kansainvälisiä tekijänoikeuslakeja. Emme halua tämän tapahtuvan, ja annamme tämän vuoksi hyväksyttävän käytön käytännössä esimerkkejä vältettävistä asioista  HP:n hyväksyttävän käytön käytäntö . Sinun on noudatettava HP:n hyväksyttävän käytön käytäntöä aina, kun käytät tätä verkkosivustoa tai mitä tahansa tältä verkkosivulta tarjottuja palveluita.

Verkkosivuston käytön lopettaminen

Sinä voit tai me voimme päättää verkkosivuston käyttämisen milloin tahansa. Verkkosivuston käyttösi päätetään, jos rikot mitään näistä ehdoista. Selvennykseksi:

 

 • Ellemme muulla tavalla sovi kanssasi kirjallisesti, saatamme päättää, keskeyttää tai muuttaa rekisteröitymistäsi tai käyttöäsi koko tähän verkkosivustoon tai sen osaan liittyen ilman ilmoitusta, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.
 • Voit lopettaa tämän verkkosivuston käyttämisen milloin tahansa. Jos rikkomus aiheuttaa automaattisen käytön päättymisen, sinun on välittömästi tuhottava kaikki ladatut tai tulostetut materiaalit (ja näiden kopiot).

Vastuuvapauslausekkeet

TÄMÄ VERKKOSIVUSTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA VIKOINEEN JA SINÄ VASTAAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON LAATUUN JA SUORITUSKYKYYN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ.

 

HP NIMENOMAISESTI KIELTÄÄ KAIKKI TÄHÄN VERKKOSIVUSTOON LIITTYVÄT KAIKEN TYYPPISET TAKUUT (SUORAT, EPÄSUORAT TAI LAKISÄÄTEISET), JOIHIN SISÄLTYY NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KAIKKI JOHDETUT TAI LAKISÄÄTEISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, , SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖÖN TAI TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 

TÄMÄ TARKOITTAA, ETTÄ HP EI LUPAA SINULLE, ETTÄ VERKKOSIVUSTOON EI LIITY ONGELMIA. Rajoittamatta seuraavassa esitetyn yleisyyttä, HP ei takaa, että tämä verkkosivusto täyttää vaatimuksesi tai että tämä verkkosivusto toimii häiriöittä, ajoissa, turvallisesti tai virheettömästi, tai että tämän verkkosivuston virheet korjataan. HP ei takaa tämän verkkosivuston käytöstä saavutettavia mahdollisia tuloksia tai verkkosivuston kautta saatavien tietojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Mikään tämän verkkosivuston kautta, HP:ltä tai sen tytäryhtiöiltä tai niiden toimittajilta (tai vastaavilta virkailijoilta, johtajilta, työntekijöiltä tai näiden entiteettien edustajilta) (yhdessä "HP-osapuolet") saamasi neuvo tai tieto, suullinen tai kirjallinen, ei muodosta mitään takuuta. HP sanoutuu irti kaikista tasapuolisista korvauksista.

Vastuunrajoitus

HP:N OSAPUOLET EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA (A) MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTUKSELLISISTA TAI VAROITTAVISTA VAHINGOISTA TAI (B) VAHINGOISTA, JOTKA OVAT YHTEENSÄ ENEMMÄN KUIN SATA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (100,00 $) (MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ JOHTUVAT, MENETETYT TUOTOT, LIIKEARVON MENETYS, KÄYTÖN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS TAI MUUT AINEETTOMAT TAPPIOT), JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÄMISESTÄ (MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA: TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ, KÄYTÖN ESTYMINEN TAI KÄYTÖN TULOKSET) MYÖS SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ VAHINGOT PERUSTUVAT TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN, LAKIIN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN OIKEUDELLISEEN TEORIAAN, JA JOPA SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ MILLE TAHANSA HP:N OSAPUOLELLE ON ILMOITETTU (TAI OSAPUOLTEN OLISI PITÄNYT TIEDOSTAA TÄMÄ) NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

 

RAJOITUKSET: Eräät lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden rajoittamista tai tiettyjen vahinkojen takuiden pois sulkemista tai rajoittamista. Tämän vuoksi eräät yllä mainitut vastuuvapaudet tai vastuiden rajoitukset eivät mahdollisesti koske sinua. Jos HP-osapuolet eivät voi sovellettavan lain puitteissa luopua mistä tahansa johdetusta takuusta tai rajoituksesta, takuu ja HP-osapuolen vastuu rajoitetaan vähimmäismäärään kyseisen sovellettavissa olevan lain sallimalla tavalla.

Rajoitukset

Eräät lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden rajoittamista tai tiettyjen vahinkojen takuiden pois sulkemista tai rajoittamista. Tämän vuoksi eräät yllä mainitut vastuuvapaudet tai vastuiden rajoitukset eivät mahdollisesti koske sinua. Jos HP-osapuoli ei voi sovellettavan lain puitteissa luopua mistä tahansa johdetusta takuusta tai rajoituksesta, takuu ja HP-osapuolen vastuu rajoitetaan kyseisen sovellettavan lain vähimmäismäärän mukaan.

Muut sopimukset; Ohjelmisto, palvelut tai käyttö

HP voi toimittaa tuotteita (kuten laitteistoja ja ohjelmistoja), palveluita (kuten ohjelmiston tilauspalveluita, laitteiston kunnossapitoa tai korjausta tai ohjelmiston kunnossapitoa, asennusta tai koulutusta) tai käyttöä tämän verkkosivuston kautta sinun ja HP:n erillisen sopimuksen kautta, kuten lisenssisopimus tai erilliset myynti- ja takuuehdot (jokaista kutsutaan nimellä "muu sopimus"). HP:n velvollisuuksia liittyen mihin tahansa tuotteeseen, palveluun tai käyttöön, joka tarjotaan käytettäväksi minkä tahansa muun sopimuksen perusteella, hallitaan yksinomaan muun sopimuksen avulla, jonka perusteella kyseinen tuote, palvelu tai käyttö toimitetaan ja nämä ehdot eivät voi muuttaa mitään kyseisen muun sopimuksen ehtoja. Jos näiden ehtojen ja minkä tahansa muun sopimuksen välillä on ristiriitoja, tällöin sovelletaan muuta sopimusta.

 

Esimerkiksi minkä tahansa ohjelmiston käyttöä, joka on annettu ladattavaksi HP-verkkosivustojen kautta ("ohjelmisto"), hallitaan mahdollisen mukana toimitetun loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehtojen perusteella ("käyttöoikeussopimus"). Et voi asentaa mitään käyttöoikeussopimuksen sisältävää ohjelmistoa, ellet ole ensin hyväksynyt käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Jos mukana ei ole toimitettu käyttöoikeussopimusta, nämä ehdot määräävät tämän ohjelmiston käytön.

HP voi muuttaa tätä verkkosivustoa

HP pidättää oikeuden muuttaa tämän verkkosivuston toimintaa tai keskeyttää tai lopettaa verkkosivuston ilmoittamatta tästä sinulle. Haluamme kuitenkin, että olet tietoinen seuraavasta:

 

 • HP voi muuttaa tätä verkkosivustoa tai muita tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita, palveluita ja hintoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
 • Tämä verkkosivusto saattaa olla vanhentunut, eikä HP:llä ole velvollisuutta päivittää tätä verkkosivustoa.
 • Tällä verkkosivustolla julkaistut tiedot saattavat viitata tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin, jotka eivät ole saatavilla maassasi.

 

 

Ehdotamme, että keskustelet paikallisen yritysten HP-yhteyshenkilön kanssa tämän verkkosivuston kautta mahdollisesti käytettävissä oleviin tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin liittyvistä tiedoista.

Lähetyksesi tälle verkkosivustolle

Eräät tämän verkkosivuston alueet (esim. keskusteluhuoneet, asiakasarvostelut, arvostelualueet, yhteisön ja tuen keskustelualueet) saattavat mahdollistaa palautteen, tietojen, datan, tekstin, ohjelmistojen, musiikin, äänen, valokuvien, grafiikan, videon, viestien tai muiden materiaalien ("käyttäjälähetys") lähettämisen. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa kaikista käyttäjälähetyksistäsi, ja että nämä käyttäjälähetykset eivät ole luottamuksellisia, eivätkä ne sisällä omistusoikeuksia. Lisäksi HP ei takaa, että sinulla olisi keinoa muokata tai poistaa HP:n tai minkään kolmannen osapuolen kautta mitään lähettämääsi käyttäjälähetystä.

 

 

 

Lähettämällä minkä tahansa käyttäjälähetyksen, ilmoitat ja takaat, että:

 

 • Olet vähintään 13 vuotta vanha;
 • Omistat kaikki käyttäjälähetyksen oikeudet (mukaan lukien, ilman rajoituksia, kaikki oikeudet käyttäjälähetyksissäsi olevaan ääneen, videoon tai digitaaliseen tallenteeseen tai vaihtoehtoisesti, olet hankkinut kaikki käyttäjälähetyksesi vaatimat oikeudet, jotta voit myöntää HP:lle käyttäjälähetystesi oikeudet näissä ehdoissa kuvatulla tavalla;
 • Olet maksanut ja tulet maksamaan täydellisinä kaikki käyttöoikeusmaksut, lupamaksut ja muut kaiken tyyppiset taloudelliset velvoitteet, jotka aiheutuvat käyttäjälähetystesi käytöstä tai kaupallisesta hyödyntämisestä;
 • Olet henkilö, joka kuvataan ja/tai henkilö, jonka ääni kuuluu käyttäjälähetyksissäsi tai vaihtoehtoisesti, olet hankkinut oikeuden jokaiselta henkilöltä (mukaan lukien suostumus mahdollisten alle kahdeksantoista (18) vuotiaiden henkilöiden huoltajilta tai vanhemmilta), jotka näkyvät tai joiden ääni kuuluu käyttäjälähetyksessäsi, jotta voit myöntää oikeudet HP:lle näiden ehtojen kuvaamalla tavalla;
 • Käyttäjälähetyskesi eivät riko minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia, kauppasalaisuutta tai muita immateriaalioikeuksia, yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia tai mitään muita laillisia tai moraalisia oikeuksia;
 • Suostut vapaaehtoisesti luopumaan kaikista käyttäjälähetykseen liittyvistä moraalisista oikeuksista;
 • Käyttäjälähetyksessäsi olevat tiedot eivät ole tietojesi mukaan virheellisiä, epätarkkoja tai harhaanjohtavia;
 • Käyttäjälähetyksesi ei riko mitään lakia (mukaan lukien mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta: vientivalvonta, kuluttajansuoja, vilpillinen kilpailu, syrjinnän vastaisuus tai virheellinen mainostus);
 • Käyttäjälähetyksesi ei ole, eikä sen voida kohtuullisesti katsoen olevan halventava, herjaava, vihamielinen tai rodullisesti, etnisesti, uskonnollisesti tai muutoin puolueellinen tai loukkaava, lainvastaisesti uhkaava kenellekään henkilölle, kumppanuudelle tai yhtiölle, mauton, pornografinen, säädytön tai toisen yksityisyyttä häiritsevä;
 • Et saanut hyvitystä, etkä tule saamaan hyvitystä miltään kolmannelta osapuolelta käyttäjälähetyksesi lähettämisestä;
 • Käyttäjälähetykseesi ei sisälly materiaaleja kolmannen osapuolen verkkosivustolta tai osoitteita, sähköpostiosoitteita, materiaaleja tai puhelinnumeroita (muita kuin omasi);
 • Käyttäjälähetyksesi ei sisällä mitään viruksia, matoja, vakoiluohjelmia, mainosohjelmia tai muita mahdollisesti vahingollisia ohjelmia tai tiedostoja;
 • Käyttäjälähetyksesi ei sisällä mitään tietoja, joiden voidaan katsoa olevan luottamuksellisia, omistusoikeudellisia tai henkilökohtaisia; ja
 • Käyttäjälähetyksesi ei sisällä mitään ei-pyydettyä tai valtuuttamatonta mainontaa, mainosmateriaaleja, roskapostia, ketjukirjeitä, pyramidihuijauksia tai minkään muun tyyppisiä pyyntöjä.

 

 

 

Kun lähetät käyttäjälähetyksen, myönnät HP:lle peruuttamattoman, ikuisen, siirrettävän, ei-yksinomaisen, täysin maksetun, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan lisenssin (alilisensoitavissa useiden tasojen kautta) seuraavasti:

 

 • Käyttäjälähetyksesi (tai minkä tahansa sen muunnoksen) käyttäminen, jakaminen, uudelleen tuottaminen, muokkaaminen, mukauttaminen, julkaiseminen, kääntäminen, julkisesti esittäminen ja näyttäminen kokonaisuudessaan tai osittain missä tahansa muodossa tai millä tahansa tuntemattomalla välineellä tai joka kehitetään myöhemmin;
 • Käyttäjälähetyksesi käyttäminen (ja oikeus muille käyttää) millä tahansa tavalla ja mihin tahansa tarkoitukseen (mukaan lukien rajoituksetta kaupalliset tarkoitukset), jotka HP katsoo sopiviksi oman harkintansa mukaan (mukaan lukien ilman rajoituksia käyttäjälähetyksesi sisällyttäminen tai minkä tahansa sen muunnoksen sisällyttäminen kokonaisuudessaan tai osittain mihin tahansa teknologiaan, tuotteeseen tai palveluun);
 • Mainosten näyttäminen käyttäjälähetyksesi yhteydessä ja käyttäjälähetyksesi käyttäminen mainonta- ja markkinointitarkoituksiin.

HP saattaa tarkastaa, mutta ei ole velvoitettu tarkastamaan, käyttäjälähetyksiä tai saattaa valvoa tätä verkkosivustoa, jonka kautta käyttäjälähetykset saatetaan lähettää. HP:n ei ole pakko isännöidä, näyttää tai jakaa mitään käyttäjälähetyksiä tällä verkkosivustolla tai sen kautta ja HP voi poistaa tai hylätä minkä tahansa käyttäjälähetyksen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. HP ei ole vastuussa mistään menetyksestä, varkaudesta tai minkään tyyppisestä vauriosta millekään käyttäjälähetykselle. Lisäksi myönnät, että HP voi vapaasti paljastaa käyttäjälähetyksesi mille tahansa kolmannelle osapuolelle ilman salassapitovelvollisuutta vastaanottajan osalta

Immateriaalioikeudet

HP kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyydämme myös sinua tekemään näin. HP saattaa soveltuvissa olosuhteissa ja oman harkintansa mukaan päättää palvelun ja/tai tämän verkkosivuston käytön niiden käyttäjien kohdalla, jotka rikkovat muiden immateriaalioikeuksia. Jos uskot, että työhösi liittyy tällä verkkosivustolla näkyvä tekijänoikeus- ja/tai tuotemerkkirikkomus, ilmoita meille seuraavan toimenpiteen avulla  Rikkomuksiin liittyvät vaateet HP-verkkosivustoilla.

Tavaramerkit

HP Inc. omistaa oikeudet rekisteröityihin tavaramerkkeihin, HP:hen ja HP-logoon (kuva alla), sekä muihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin.

HP:n tavaramerkkejä saa käyttää tekstissä seuraavien ohjeiden mukaisesti, kun viitataan puolueettomasti ja paikkansapitävästi HP:hen, sen tuotteisiin tai sen palveluihin.

 

 

HP-logon käyttö on rajattu HP:lle ja niille HP:n kumppaneille ja lisenssinhaltijoille, jotka ovat solmineet HP:n kanssa logon käyttöön oikeuttavan kirjallisen sopimuksen.  Muu HP-logojen käyttö ei ole sallittua.

 

 

HP:n tavaramerkkejä ei saa käyttää tavalla, joka todennäköisesti antaa kuluttajalle väärän kuvan tavaramerkin käyttäjän ja HP:n suhteesta, antaa ymmärtää HP:n sponsoroivan tai suosittelevan käyttäjän yritystä tai sen tuotteita tai palveluita taikka antaa harhaanjohtavaa tietoa käyttäjän yrityksen tuotteiden tai palveluiden alkuperästä.  Kaikenlainen HP:n tavaramerkkien sekaannusta aiheuttava tai harhauttava käyttö on lainvastaista ja nimenomaisesti kielletty.

Tavaramerkkien käyttö HP:n valtuutettujen kumppaneiden ja lisenssinhaltijoiden viestinnässä

Jos yritykselläsi on suhde HP:hen, noudata kirjallisessa sopimuksessa määritettyjä tavaramerkkien käyttöä koskevia ohjeita ja ehtoja.

 

 

 

Jos yrityksesi on HP Partner First -kumppani, saat seuraavista linkeistä lisätietoja, mukaan luettuna HP Partner First -ohjelmaasi koskevat tavaramerkkiohjeet:

 

 

 

HP Partner First -ohjelma: http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

Jos yrityksesi tekemä sopimus HP:n kanssa oikeuttaa yrityksesi käyttämään HP:n tavaramerkkejä, mutta ei sisällä erityisiä tavaramerkkien käyttöä koskevia ohjeita, yrityksen tulee noudattaa tällä sivulla annettuja tavaramerkkien käyttöohjeita.

 

 

 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tilivastaavaasi tai muuhun HP-yhteyshenkilöösi.

HP:n yleiset tavaramerkkiohjeet

Seuraavat yleiset tavaramerkkiohjeet ovat on tarkoitettu sellaisten yritysten käyttöön, joilla on lupa käyttää HP:n tavaramerkkejä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi HP:n kumppanit, lisenssinhaltijat, allianssikumppanit ja HP:n kanssa sopimuksen tehneet valtuutetut jälleenmyyjät.

 

 

 • HP ei käytä tavaramerkkisymboleja, -tekstejä tai -selityksiä eikä vaadi niiden käyttöä HP:n tavaramerkkien yhteydessä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.
 • HP:n tavaramerkit tulee esittää yleisiä substantiiveja määrittävinä adjektiiveina. Esimerkkejä: HP-tietokoneet, HP-tukipalvelut, LASERJET-tulostimet.
 • HP:n tavaramerkeistä ei tule käyttää muunnelmia, monikkomuotoja tai genetiivimuotoja.
 • HP:n tavaramerkkejä ei saa käyttää tavalla, joka todennäköisesti antaa harhaanjohtavaa tietoa joidenkin tuotteiden tai palveluiden alkuperästä tai antaa ymmärtää HP:n sponsoroivan tai suosittelevan jotakin yritystä.
 • HP:n tavaramerkkejä ei saa käyttää HP:ta tai sen tuotteita tai palveluita koskevien perättömien lausumien antamiseen.
 • HP:n tavaramerkkejä ei saa käyttää kauppanimissä, yritysten nimissä, tuotenimissä, palveluiden nimissä, verkkoyhteisöjen käyttäjänimissä tai toimialueiden nimissä.
 • HP:n erottuvaa tuotemuotoilua, tuotepakkausten suunnittelua, visuaalista ilmettä, mainosmateriaalia, iskulauseita, tunnuslauseita tai verkkosivujen asettelua ei saa omaksua käyttöön tai jäljitellä.
 • Kun HP:hen viitataan virallisissa julkaisuissa (toisin sanoen toiminta- tai vuosikertomuksissa), on suositeltavaa käyttää koko nimeä HP Inc. Muissa yhteyksissä suositellaan nimeä HP.

Lisäohjeita HP-logon valtuutetuille käyttäjille

TÄRKEÄÄ:  TÄMÄ ASIAKIRJA EI ANNA LUPAA LOGON KÄYTTÖÖN.  HP-LOGON KÄYTTÖ EDELLYTTÄÄ HP:N KANSSA TEHTYÄ ERILLISTÄ, KIRJALLISTA SOPIMUSTA, JOSSA LOGON KÄYTTÖÖN ANNETAAN NIMENOMAINEN LUPA.  TÄLLAISTA SOPIMUSTA TARJOTAAN VAIN VALIKOIDUILLE KUMPPANEILLE JA LISENSSINHALTIJOILLE.

 

 

 

Valkoisella pohjalla Suosimme HP-logo on:

Väri-tai tumma tausta, ensisijainen HP-logo on:

Kun täysväritulostaminen ei ole mahdollista, tulee käyttää mustavalkoista logoa:

Logon ympärille on jätettävä tyhjät marginaalit, joiden leveys on vähintään 20 prosenttia logon läpimitasta, jotta logo erottuu muusta tekstistä, kuvista ja grafiikasta:

HP-logon vähimmäiskoko painokäytössä on neliö, jonka sivun pituus on 6,35 mm (0,25 tuumaa):

HP-logon vähimmäiskoko digitaalisessa käytössä on neliö, jonka koko on 20 × 20 pikseliä 72 dpi:n tarkkuudella:

HP-logoa ei saa muuttaa millään tavalla.

Kiellettyä on

 • HP-logon käyttö muutoin kuin HP:n antamassa nimenomaisessa, kirjallisessa luvassa määritellyllä tavalla
 • heijastusten tai väriliukujen lisääminen logoon
 • logon käsittely ulottuvuuksia omaavana objektina
 • logon muodon muuttaminen
 • logon vääristäminen tai kiertäminen
 • värejä erottavan viivan lisääminen logoon
 • HP-kirjainten erottaminen logon ympyräosasta
 • logon HP-kirjainten värittäminen
 • ääriviivan lisääminen logoon
 • logon värien muuttaminen
 • logon animoiminen
 • tekstin asettaminen logon sisäpuolelle tai sen tyhjään tilaan tai
 • kuvan asettaminen logon sisäpuolelle.

 

 

NÄITÄ OHJEITA VOIDAAN MUUTTAA AJOITTAIN ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.  HP:N KUMPPANEIDEN, LISENSSINHALTIJOIDEN, ALLIANSSIKUMPPANEIDEN JA VALTUUTETTUJEN JÄLLEENMYYJIEN ON TARKASTETTAVA TÄMÄN SIVUN TIEDOT SEKÄ TIEDUSTELTAVA MUUTOKSISTA HP-YHTEYSHENKILÖILTÄÄN VARMISTAAKSEEN, ETTÄ NE NOUDATTAVAT EDELLEEN HP:N TAVARAMERKKIEN KÄYTTÖOHJEITA.

Yhdysvaltain hallituksen rajoittamat oikeudet

Kaikkia Yhdysvaltojen tai sen puolesta, sen edustajien ja/tai apuvälineiden (Yhdysvaltain hallitus) lataamia materiaaleja koskee säännökset FAR 12.211 – Tekniset tiedot ja FAR 12.212 – Tietokoneohjelmisto tai lauseet, jotka tarjoavat HP:lle vastaavan suojan DFARS- tai muissa edustajakohtaisissa säännöksissä.

 

 

Kansainväliset ja vientiasiat

[HP ylläpitää tätä verkkosivustoa Kalifornian Palo Altossa sijaitsevista toimistoistaan. HP ei esitä, että tämä verkkosivusto sopii käytettäväksi tai on käytettävissä Yhdysvaltojen ulkopuolella, ja tämän verkkosivuston käyttö on kiellettyä alueilta, joissa sivuston sisältö on laitonta tai rajoitettua.]

 

Tämän verkkosivuston käyttö Yhdysvaltojen ulkopuolelta tapahtuu omasta aloitteestasi, ja olet vastuussa soveltuvien lakien noudattamisesta.

 

Hyväksyt noudattavasi kaikkia kauppaministeriön ja kaikkien muiden Yhdysvaltojen tai ulkomaisten virastojen ja viranomaisten viennin ja jälleenviennin rajoituksia liittyen HP-verkkosivustojen käyttämiseen, ja että et riko mitään lakeja ja siirrä materiaaleja tai valtuuta materiaalien siirtoa kiellettyyn maahan tai muiden lakien vastaisesti. Erityisesti, mutta näihin rajoittumatta, materiaaleja ei saa lakien vastaisesti viedä tai jälleenviedä:

 

 

 

Käyttämällä mitä tahansa materiaalia, joka liittyy näihin rajoituksiin ja säädöksiin, esität ja takaat, että et ole näissä luetteloissa olevassa maassa, näiden maiden hallinnassa tai näiden maiden kansalainen tai asukas.

Korvausvelvollisuus

Sitoudut turvaamaan, puolustamaan ja suojaamaan HP-osapuolia mitä tahansa ja kaikkia vaateita, velkoja, vahinkoja, menetyksiä, kuluja tai maksuja tai palkkioita (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut) joita nämä osapuolet saattavat vaatia johtuen siitä, että sinä (tai kuka tahansa tiliäsi käyttänyt) on rikkonut näitä ehtoja. HP pidättää oikeuden yksinomaiseen puolustamiseen ja mihin tahansa asiaan, joka liittyy korvausvelvollisuuteesi, ja tässä tapauksessa, sitoudut toimimaan yhteistyössä HP:n puolustuksen kanssa kyseiseen vaateeseen liittyen.

Sähköinen tietoliikenne

Kun vierailet tällä verkkosivustolla tai lähetät sähköpostiviestejä HP:lle, kommunikoit HP:n kanssa sähköisesti. Saatamme vastata sinulle sähköpostilla tai lähettämällä viestejä tällä verkkosivustolla. Sitoudut siihen, että kaikki nämä ilmoitukset, paljastukset ja muut HP:n sinulle tarjoamat viestit vastaavat kaikkia laillisia vaatimuksia kirjallisesta viestinnästä.

Omistusoikeus

Ellei näissä ehdoissa erikseen mainita, kaikki materiaalit, sekä niiden järjestely tällä verkkosivustolla, ovat yksinomaan meidän omaisuuttamme, tekijänoikeus © [luontipäivämäärä] HP Development Company, L.P.. Kaikki oikeudet, joita ei erikseen myönnetä, pidätetään. Ellei sovellettavissa oleva laki erikseen vaadi tai rajoita, kaikkien tekijänoikeuksilla suojattujen materiaalien uudelleen tuottaminen, jakelu, muuttaminen, uudelleen lähettäminen tai julkaiseminen on ankarasti kiellettyä ilman erillistä tekijänoikeuden tai lisenssin omistajan kirjallista lupaa.

Kaikkia koskeva koko sopimus

Nämä ehdot yhdessä niiden kaikkien lisäehtojen kanssa, joihin sitoudut tämän verkkosivuston tiettyjä osia käyttäessäsi, muodostavat kokonaisen ja pois sulkevan ja lopullisen aiheeseen liittyen sopimuksen kaikkien välillä syrjäyttäen kaikki aiemmat samaan asiaan liittyvät sinun ja HP:n väliset sopimukset tai neuvottelut. HP-osapuolet ovat kolmannen osapuolen edunsaajia suhteessa näihin ehtoihin, jotka viittaavat heihin.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin tulee soveltaa Kalifornian osavaltion lakeja vastaavalla tavalla kuin Kalifornian asukkaisiin liittyviin sopimuksiin riippumatta todellisesta asuinpaikastasi tai yrityksesi sijaintipaikasta. Näihin ehtoihin ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kaupasta ja Yhtenäisistä tietokonetietojen tapahtumista. Kaikkiin oikeudenkäynnit näihin ehtoihin liittyen tulee suorittaa liittovaltion tai valtion tuomioistuimissa Kalifornian Santa Claran osavaltiossa ja myönnät täten toimivallan näille tuomioistuimille tätä tarkoitusta varten.

Muita tietoja

Jos HP epäonnistuu näiden ehtojen harjoittamisessa tai täytäntöönpanossa, tämä ei tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta tai säädöksestä. Jos toimivaltainen tuomioistuin havaitsee jonkin näistä ehdoista kelvottomaksi, sitoudut siihen, että tuomioistuin pyrkii toteuttamaan HP:n ja sinun pyrkimyksen säädöstä vastaavalla tavalla, ja että muut ehtojen säädökset pysyvät täysin voimassa. Näiden ehtojen otsikot ovat tarkoitettu vain avuksi, eikä niillä ole laillista tai sopimusoikeudellista merkitystä. Nämä ehdot pysyvät täysin voimassa riippumatta siitä, että lopetat tämän verkkosivuston käyttämisen. Näitä ehtoja tulkitaan soveltamatta mitään ankaria säädöksiä sinun tai HP:n eduksi tai vastaan. Et voi siirtää tai määrittää mitään näitä ehtoja ja mitä tahansa tässä myönnettyjä oikeuksia ja lisenssejä, mutta HP voi määrittää nämä rajoituksetta.

Kalifornian kuluttajailmoitus

Kalifornian siviililain osion 1789.3 mukaisesti Kalifornian käyttäjät ovat oikeutettuja seuraavaan kuluttajan oikeuksiin liittyvään ilmoitukseen: Tämän verkkosivuston toimittaa HP. Jos sinulla on valituksia liittyen tähän verkkosivustoon, ota yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. Voit myös ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. Kalifornian asukkaat voivat käyttää Kalifornian kuluttajaosaston kuluttajapalveluja postitse osoitteessa 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 tai puhelimitse numerossa (916) 445-1254 or (800) 952-5210 tai kuulorajoitteiset: (800) 326-2297 tai (916) 322-1700.

HP voi muuttaa näitä käyttöehtoja

HP saattaa oman harkintansa mukaisesti muuttaa näitä ehtoja (mukaan lukien muita näihin ehtoihin liittyviä asiakirjoja) ajoittain. HP lähettää ilmoituksen näistä muutoksista tälle verkkosivustolle sopivalla tavalla. Jos vastustat muutoksia, ainoa ratkaisu on tämän verkkosivuston käyttämisen lopettaminen. Tämän verkkosivuston käyttämisen jatkaminen näiden muutosten ilmoittamisen jälkeen ilmaisee, että hyväksyt nämä muutokset, ja että sitoudut noudattamaan näiden muutosten ehtoja. Eräät näiden ehtojen säädökset saatetaan korvata erikseen viitatuilla oikeudellisilla huomautuksilla tämän verkkosivuston tietyillä sivuilla, ja näissä tilanteissa näihin ehtoihin sisällytetään erikseen viitattu oikeudellinen huomautus tai ehto näiden ehtojen korvattavista säädöksistä.

 

 

 

Tarkistettu maaliskuussa 2015

 

 

Takaisin alkuun