0

POLITIK OM RIMELIG BRUG

Denne politik om rimelig brug ("PRB") er en del af de vilkår for anvendelse ("Webstedets vilkår for anvendelse"), der styrer din brug af ethvert websted (et "Websted"), og som styres af HP Inc. og dens datterselskaber og associerede selskaber (fælles betegnet "HP"). Alle ord, der er med store bogstaver i denne PRB, er defineret i Webstedets vilkår for anvendelse, medmindre HP giver dig en definition heri. Denne PRB beskriver måder, hvorpå du ikke er autoriseret til at bruge et Websted, evt. Materialer (som det er defineret i Webstedets vilkår for anvendelse), der vises på disse Websteder, og evt. tjenester eller produkter, der tilbydes fra et evt. Websted ("Tjenesterne").

Medmindre du har skriftlig tilladelse fra HP, der angiver noget andet, er du ikke autoriseret til at bruge et evt. Websted på nogen af følgende måder (disse er kun eksempler, og listen nedenunder er ikke en omfattende liste over alt, som du ikke må gøre):


 • Der overtræder evt. lokale, statslige, nationale, udenlandske eller internationale vedtægter, forskrifter, regler, kendelser, traktater eller andre love (hver kaldt en "Lov");
 • Der er nedsættende, vildledende, pornografisk, obskønt, ærekrænkende, sladderagtig, injurierende eller på anden måde upassende;
 • Der overtræder eller på en anden måde griber ind i andres rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, krænkelse eller uretmæssig misbrug af en andens evt. intellektuelle ejendomsret;
 • Der forfægter eller inducerer ulovlig aktivitet;
 • Der forfølger, plager eller skader nogen;
 • At optræde som en person eller enhed, eller noget, der på en anden måde giver et falsk billede af din tilknytning til en person eller enhed;
 • Der modificerer, ændrer, manipulerer, reparerer eller på en anden måde skaber afledte værker af enhver software, der er inkluderet i Tjenesterne (undtagen i det omfang, som Tjenesterne leveres til Kunden under en særskilt licens, der udtrykkeligt tillader skabelse af afledte værker);
 • Undtagen, som det i henhold til lokal lovgivning er tilladt, at udføre reverse engineering, adskille eller dekompilere de Tjenester eller software, der er inkluderet i Tjenesterne;
 • Der interfererer med eller afbryder et Websted eller enhver Tjeneste eller evt. servere eller netværk, der er forbundet til Tjenesterne;
 • Der anvender evt. automatiske midler til behandling af store mængder (herunder robotter, edderkopper, scripts eller lignende metoder til indsamling eller udtrækning af data) til at tilgå et Websted eller evt. Tjenester eller evt. andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til Tjenesterne (hver kaldt et "System");
 • Der forsøger at få uautoriseret adgang til en del af Tjenesterne eller ethvert System, hvad enten det er via hacking, adgangskode-mining eller evt. andre metoder;
 • Der overtræder et Systems sikkerhed eller integritet.

1

OVERVÅGNING OG HÅNDHÆVELSE

Selv om HP ikke er forpligtet til at udføre undersøgelser, kan den:


 • Undersøge overtrædelser af denne PRB eller misbrug af ethvert Websted eller Tjeneste;
 • Undersøge og hjælpe med at forhindre sikkerhedstrusler, bedrageri eller anden ulovlig, ondsindet eller upassende aktivitet;
 • Fjerne, deaktivere adgangen til eller ændre ethvert indhold eller ressource, som HP mener overtræder denne PRB eller en anden Aftale, som HP har med dig; eller
 • Afbryde eller ophæve levering af Tjenester til dig på grund af anvendelser, der overtræder denne PRB eller enhver anden Aftale, som HP har med dig.

HP kan selv beslutte, om enhver Brugerfremsendelse som følge af din brug af et Websted eller Tjeneste skal forbydes. Du er eneansvarlig for alle Brugerfremsendelser, der leveres til HP, eller handlinger, der udføres via din konti, hvad enten det er leveret eller udført af dig selv eller en anden, der er indblandet i din forretning (som f.eks. dine medarbejdere, konsulenter eller kunder og slutbrugere).

HP kan rapportere enhver aktivitet til passende lovhåndhævelsesmyndigheder, lovgivere eller andre passende tredjeparter, hvis den mistænker, at den overtræder enhver lov eller forskrift. HP's rapportering kan omfatte videregivelse af passende oplysninger, som du måtte have opgivet. HP kan også samarbejde med passende lovhåndhævelsesorganer, lovgivere eller andre passende tredjeparter for at hjælpe med undersøgelsen og retsforfølgningen af ulovlig adfærd ved at give oplysninger om netværk og systemer i forbindelse med påståede overtrædelser af denne PRB.

RAPPORTERING AF OVERTRÆDELSER

Kunde kan rapportere misbrug af denne PRB til cloudsupport@hp.com.

KONTAKT OS

Hvis du som Kunde har spørgsmål eller forslag vedrørende denne PRB, kan du kontakte HP på cloudsupport@hp.com.

Tilbage til starten
21

Related links: