0

Krav om krænkelse på HP-websteder

HP respektere andres intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi opmuntrer andre til at gøre det samme. Som følge deraf har HP en politik, der omfatter fjernelse af Brugerfremsendelser, der overtræder andres intellektuelle ejendomsrettigheder, afbrydelse af adgang til dette Websted (eller enhver del deraf) for enhver bruger, der anvender dette Websted i overtrædelser af nogens intellektuelle ejendomsrettigheder, og/eller under passende omstændigheder ophævelse af konto for enhver bruger, der anvender dette Websted i overtrædelse af nogens intellektuelle ejendomsrettigheder.

HP har i overensstemmelse med titel 17 i den amerikanske lovbog, afsnit 512, implementeret procedurer til modtagelse af skriftlig meddelelse om påstået krænkelse af ophavsret og til behandling af sådanne krav i overensstemmelse med denne lov. Hvis du mener, at din ophavsret eller en anden intellektuel ejendomsrettighed bliver krænket af en bruger af dette Websted, bedes du sende skriftlig meddelelse herom til følgende HP-repræsentant for meddelelse af krav om krænkelse:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Med henblik på at sikre, at sagen behandles med det samen, skal din skriftlige meddelelse:


 • Indeholde din fysiske eller elektroniske signatur;
 • Identificere det ophavsretligt beskyttede værk eller anden intellektuel ejendom, som påstås krænket;
 • Identificere det materiale, der påstås ligger til grund for krænkelse, på en tilstrækkelig og nøjagtig måde, så HP kan finde et sådant materiale;
 • Indeholde passende oplysninger, hvormed HP kan kontakte dig (herunder postadresse, telefonnummer og e-mailadresse);
 • Indeholde en erklæring om, at du i god tro mener, at brugen af det ophavsretligt beskyttede materiale eller anden intellektuel ejendom ikke er autoriseret af ejeren, ejerens repræsentant eller lovgivningen;
 • Indeholde en erklæring om, at oplysningerne i den skriftlige meddelelse er nøjagtige; og
 • Under bødestraf for falsk anmeldelse indeholde en erklæring om, at du er autoriseret til at handle på vegne af ophavsrettens eller en anden intellektuel ejendomsrets ejer.

Medmindre meddelelsen vedrører krænkelse af ophavsret eller en anden intellektuel rettighed kan repræsentanten ikke behandle den anførte bekymring.

Indsendelse af en DMCA Counter-meddelelse

Vi vil informere dig om, at vi har fjernet eller deaktiveret adgang til det ophavsretligt beskyttet materiale, som du har leveret, hvis sådan fjernelse er i overensstemmelse med en gyldig DMCA-takedown-meddelelse, som vi har modtaget. Hvis du modtager en sådan meddelelse fra os, kan du sende en skriftlig meddelelse til vores udpegede repræsentant, som omfatter alle af følgende oplysninger:


 • Din fysiske eller elektroniske signatur;
 • Identifikation af det materiale, der er blevet fjernet, eller hvis adgang er blevet deaktiveret, og det sted, hvor materialet var vist, før det blev fjernet eller adgang til samme blev deaktiveret;
 • En erklæring af dig under bødestraf for falsk erklæring om, at du i god tro mener, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller forkert identifikation af det materiale, der skal fjernes eller deaktiveres; og
 • Dit navn, fysiske adresse og telefonnummer, og en erklæring om, at du giver samtykke til en domstoles jurisdiktion i den retskreds, hvor din fysiske adresse befinder sig, eller hvis din fysiske adresse er uden for USA, så i enhver retskreds, hvor vi måtte befinde os, og at du accepterer procesforkyndelse af den person, som sendte en meddelelse om materiale, der påstås ligger til grund for krænkelse, eller af denne persons repræsentant.

Ophævelse af gentagne krænkere

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at spærre kontoen eller ophæve adgangen for enhver bruger af dette Websted og/eller tjeneste, som er genstand for gentagne DMCA-meddelelser eller andre meddelelser om krænkelse.

Tilbage til starten