• Logo của chương trình chỉnh sửa video
 • Logo của chương trình chỉnh sửa video
 • Logo của chương trình chỉnh sửa video
 • Logo của chương trình chỉnh sửa video
 • Logo của chương trình chỉnh sửa video
 • Logo của Ansys
 • Logo của Simula
 • Logo của Siemens NX

CHUYÊN GIA CHỈNH SỬA VIDEO

 
 • Logo của chương trình chỉnh sửa video
 • Logo của chương trình chỉnh sửa video
 • Logo của chương trình chỉnh sửa video
 • Logo của chương trình chỉnh sửa video
 • Logo của chương trình chỉnh sửa video

NHÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP MÁY HỌC

 

KỸ SƯ CAE

 
 • Logo của Ansys
 • Logo của Simula
 • Logo của Siemens NX

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, and Intel Optane are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa, tình trạng sẵn có và màu sắc của sản phẩm sẽ thay đổi theo quốc gia.

Intel, logo Intel, Core và Xeon là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Intel Corporation hoặc các công ty con của hãng tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Microsoft và Windows là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. NVIDIA và Quadro là các nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. 

1. Dựa trên các máy trạm kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017. Điện năng dựa trên bộ xử lý, đồ họa, bộ nhớ và nguồn cấp điện. 

2. Dựa trên khả năng bảo mật độc đáo, toàn diện và miễn phí của HP cũng như khả năng quản lý của HP Manageability Integration Kit đối với mọi khía cạnh của máy tính cá nhân, bao gồm quản lý phần mềm, BIOS và phần cứng bằng Microsoft System Center Configuration Manager (trong số các nhà cung cấp máy trạm để bàn kể từ tháng 7 năm 2018) trên Máy trạm để bàn của HP có bộ xử lý Intel® thế hệ 7 trở lên. 

3. Cần có Windows và bộ xử lý Intel® hoặc AMD thế hệ 7 hoặc 8.

4. HP Sure Start Gen4 có sẵn trên các sản phẩm máy trạm HP và HP Elite được trang bị bộ xử lý Intel® hoặc AMD thế hệ 8. 

5. HP Sure Run có sẵn trên các sản phẩm máy trạm HP và HP Elite được trang bị bộ xử lý AMD® hoặc Intel® thế hệ 8. 

6. HP Sure Recover có trên máy trạm HP và HP Elite được trang bị bộ xử lý Intel® hoặc AMD thế hệ 8 và yêu cầu kết nối mạng mở, có dây. Bạn phải sao lưu các tập tin quan trọng, dữ liệu, ảnh, video, v.v. trước khi sử dụng HP Sure Recover để tránh mất dữ liệu.