Yêu cầu gọi lại

Hỗ trợ

VR Learning Hub

LOẠI NỘI DUNG

NGÀNH

SẮP XẾP

Xóa tất cả bộ lọc

LOẠI NỘI DUNG

NGÀNH

SẮP XẾP

Apply

Xóa tất cả
• Bài viết về xu hướng
Cách xin ngân sách đầu tư cho công nghệ?

Đọc thêm

• Bài viết về xu hướng
VR trong định hướng thiết kế và kết nối đội nhóm

Đọc thêm

• Tài liệu quảng cáo ISV của các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV)
Z của HP và SOLIDWORKS

Đọc thêm

• Sách trắng Kỹ thuật
Phương pháp minh họa Thực tế ảo tốt nhất

Đọc thêm

• Hướng dẫn sử dụng
HP VR - Giúp bạn thích ứng

Đọc thêm

• Hướng dẫn sử dụng
Giải pháp HP Omnicept: Kiến thức chuyên môn giúp bạn thực hiện cách mạng Thực tế ảo

Đọc thêm

• Câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm: Reverb G2 + Nền tảng thực tế ảo hỗn hợp của Windows + SteamVR

Đọc thêm

• Video
Jeremy Bailenson, Nhà sáng lập Phòng thí nghiệm tương tác Con người Ảo Stanford

Xem video

• Nghiên cứu tình huống | PIXO
HP Omnicept trang bị PIXO

Xem video

• Bài viết về xu hướng
Thiết kế thực tại mới cho môi trường có sẵn

Đọc thêm

• Nghiên cứu tình huống | Arup
Arup và HP VR

Xem video

• Sách trắng kỹ thuật
Hướng dẫn thiết lập Kính VR HP Reverb G2

Đọc thêm

• Hướng dẫn sử dụng
Kính VR HP Reverb, nền tảng thực tế ảo hỗn hợp của Windows + SteamVR

Đọc thêm

• Video
Tiềm năng của Thực tế ảo: Giảm đau không cần thuốc

Xem video

• Câu hỏi thường gặp
HP Reverb G2 phiên bản Omnicept

Đọc thêm

• Nghiên cứu tình huống
Trường cao đẳng cộng đồng Nash thúc đẩy công nghệ thực tế ảo để nâng cao trải nghiệm học tập
 

Đọc thêm

• Bài viết về xu hướng
Trải nghiệm tốt nhất với cả hai hệ điều hành là Windows và Ubuntu

Đọc thêm

• Nghiên cứu tình huống | Ovation
HP Omnicept trang bị Ovation

Xem video

• Bài viết về xu hướng
Thực tế ảo và bước đi tiên phong trong ngành sản xuất

Đọc thêm

• Video
Đồng sáng tạo: Câu chuyện về sự hợp tác tạo nên thiết kế đột phá
• Sách trắng kỹ thuật
Kết xuất đa khung hình trong phần mềm Adobe After Effects và chọn nền tảng Z của HP phù hợp

Đọc thêm

• Nghiên cứu tình huống | Mimbus
HP Omnicept trang bị MIMBUS

Xem video

• Podcast
Những người thuận não phải: Podcast gốc cho dòng Z

Đọc thêm

• Bài viết về xu hướng
Liệu VR có thể đem lại cho đội ngũ của bạn một lợi thế?

Đọc thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa, màu sắc và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia.

 

Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các phiếu thông tin bảo hành ngắn gọn đi kèm sản phẩm và dịch vụ tương ứng. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là cấu thành chế độ bảo hành bổ sung. HP không chịu trách nhiệm đối với lỗi kỹ thuật hoặc biên tập, thiếu sót trong tài liệu này.

 

Intel, lô-gô của Intel, Core và Xeon là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Intel hoặc các công ty con của Intel tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Microsoft và Windows là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. NVIDIA và Quadro là nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn NVIDIA tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Linux® là nhãn hiệu đã đăng ký của Linus Torvalds tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. AMD là nhãn hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. USB Type-C® và USB-C® là các nhãn hiệu của USB Implementers Forum. Thunderbolt và logo Thunderbolt là các nhãn hiệu của Tập đoàn Intel hoặc công ty con của tập đoàn này tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.