Các tuyên bố Bảo mật của HP về chế độ in, scan và máy tính cá nhân HP Elite dành cho doanh nghiệp

Trang web này cung cấp tài liệu hỗ trợ các tuyên bố bảo mật cho các sản phẩm và dịch vụ của HP. Tham khảo các tập tin pdf ở bên phải của trang này để xem bản tóm tắt của các tuyên bố và sự minh chứng.

 

Tìm hiểu thêm về bảo mật in ấn từ HP

“Ít hơn 2% máy in được bảo mật”

Thông điệp “Ít hơn 2% máy in được bảo mật” dựa trên dữ liệu thị trường toàn cầu nội bộ của HP được tính riêng cho các lô hàng máy in và Máy in đa chức năng cho Doanh nghiệp của HP tính đến tháng 12 năm 2016 có giá là $599 trở lên bao gồm (hoặc có thể được nâng cấp) tổ hợp các tính năng bảo mật độc đáo để kiểm tra tính toàn vẹn cho BIOS với các khả năng tự phục hồi. Xem danh sách các sản phẩm phù hợp hoặc để tìm hiểu thêm, vui lòng chọn liên kết ở bên phải.

 

“chế độ in an toàn nhất trên thế giới”

Tuyên bố về “chế độ in an toàn nhất trên thế giới” được dựa trên đánh giá năm 2017 của HP về các tính năng bảo mật đã phát hành của các máy in cạnh tranh cùng loại. Chỉ HP mới cung cấp một tổ hợp tính năng bảo mật có thể giám sát nhằm phát hiện và tự động ngăn chặn cuộc tấn công, sau đó tự xác thực tính toàn vẹn của phần mềm khi khởi động lại. Tìm hiểu thêm hoặc chọn liên kết ở bên phải.

 

“chế độ scan bảo mật nhất thế giới”

Tuyên bố về “chế độ scan bảo mật nhất thế giới” được dựa trên đánh giá năm 2017 của HP về các tính năng bảo mật đã phát hành của các máy scan cạnh tranh cùng loại. Chỉ HP mới cung cấp một tổ hợp tính năng bảo mật có thể giám sát nhằm phát hiện và tự động ngăn chặn cuộc tấn công, sau đó tự xác thực tính toàn vẹn của phần mềm khi khởi động lại.

 

Các tuyên bố và tài liệu marketing bổ sung

Máy in Doanh nghiệp HP: Máy in bảo mật nhất thế giới

TẢI XUỐNG

Máy in HP PageWide Pro: Bảo mật tốt nhất so với các sản phẩm cùng phân khúc

TẢI XUỐNG

Máy scan Doanh nghiệp HP: Scan bảo mật nhất thế giới

TẢI XUỐNG

Ma trận bảo mật dành cho thiết bị in ấn văn phòng HP

TẢI XUỐNG

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa, màu sắc và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia.