Download 2021 Report

Digital equity

transforms lives

ความเท่าเทียมทางดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความเท่าเทียมนี้หมายถึงการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกคนมีเครื่องมือและความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจทางระบบดิจิทัลนี้ได้

การติดตามความคืบหน้าของเรา

เป้าหมาย:

ความก้าวหน้าทางการศึกษา

ช่วยให้ผู้คน 100 ล้านคนได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น1 ภายในปี 2025

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

74+ ล้านคน

นักเรียนและผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่มากกว่า 74 ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการด้านการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก HP ตั้งแต่ปี 2015

เป้าหมาย:

เร่งสร้างความเท่าเทียม

เร่งสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัล2 ให้ผู้คน 150 ล้านคนภายในปี 2030

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

4.3 ล้านคน

จากโครงการที่ครอบคลุมด้านการศึกษาและความเท่าเทียมทางดิจิทัลต่างๆ HP ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับผู้คน 4.3 ล้านคนในปี 2021

เป้าหมาย:

เสริมสร้างทักษะ

มีผู้ใช้ 1.5 ล้านคนลงทะเบียนกับ HP LIFE ระหว่างปี 2016 และปี 2030

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

533,000

ราย คือจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะด้านธุรกิจและไอทีกับ HP LIFE ตั้งแต่ปี 2016

เป้าหมาย:

การลงทุนร่วมกัน

HP Foundation และพนักงานร่วมกันระดมทุนอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ3 ภายในปี 2025

โดยขณะนี้เราอยู่ที่:

73.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คือยอดการบริจาคจาก HP Foundation และการร่วมบริจาคของพนักงาน ตั้งแต่ปี 2016

โปรแกรมการศึกษาและโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านดิจิทัลของ HP รวมถึง Digital Equity Accelerator ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้คนทั่วโลกโดยมุ่งสร้างโอกาสให้แก่สตรีและเด็กหญิง ผู้สูงวัย ผู้ทุพพลภาพ นักการศึกษา และผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติมาแต่อดีต

การศึกษา

100 ล้าน

เรามีเป้าหมายสำคัญที่จะเข้าถึงผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่และนักเรียน 100 ล้านคนผ่านโปรแกรมการศึกษา

ด้วยโปรแกรมที่หลากหลายและโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านดิจิทัล HP ช่วยให้ผู้คนรอบโลกได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น

ดูเพิ่มเติม

การสร้าง กำลังคนให้กับอนาคต

HP LIFE
 

โปรแกรมการฝึกอบรมทักษะฟรีจาก HP Foundation สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วโลก

ดูเพิ่มเติม

HP Innovation & Digital Education Academy

เครือข่ายผู้สอนนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนประมาณ 5 แสนคนในโรงเรียน 400 แห่งทั่วโลกไปจนถึงเดือนธันวาคม 2021

ดูเพิ่มเติม

HP Classeasy
 

ระบบบริหารการเรียนรู้ที่ทรงพลัง รวมถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านเกมที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้ในทุกระดับชั้น

ดูเพิ่มเติม

HP School Coach
 

ให้บริการนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุม และโปรแกรมการพัฒนาเป็นระบบดิจิทัล

ดูเพิ่มเติม

สร้างสถานศึกษาแห่งอนาคต

สถานศึกษาแห่งอนาคตของ HP คือความร่วมมือระหว่างเรากับ EDUCAUSE รวมถึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่ายี่สิบสี่แห่ง นับตั้งแต่สถาบันวิจัยชั้นนำ R1 ไปจนถึงวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสำหรับคนผิวสีในอดีต โดยมอบเทคโนโลยีล้ำยุคควบคู่ไปกับการสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิค เพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นกีฬา E-sport การพิมพ์งาน 3 มิติ extended reality วิทยาศาสตร์ข้อมูล และ machine learning

ดูเพิ่มเติม

การสร้างความเท่าเทียมด้วยการรู้หนังสือ

HP กำลังร่วมมือกับ NABU องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ทำงานเพื่อทำลายวงจรความยากจน ด้วยแอปการอ่านที่ใช้แบนด์วิดท์ต่ำ เพื่อให้สามารถเผยแพร่หนังสือในภาษาแม่ของเด็กๆ ได้

ชมวิดีโอ

ปลดล็อกศักยภาพของนักเรียนหญิง

ด้วยการร่วมมือกับ Girl Rising เรามีเป้าหมายที่จะจัดหา โซลูชันเทคโนโลยี และหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าถึงได้ ให้กับนักเรียนและครู 10 ล้านคนในสหรัฐฯ อินเดีย และไนจีเรีย

ดูเพิ่มเติม

วิธีที่เราดำเนินการ

1.9 ล้าน

คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวจากไนจีเรีย อินเดีย และในสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จาก Girl Rising จนถึงปี 2021

674,000

คน คือเด็กที่ได้รับประโยชน์จากโปรแกรมเพื่อการรู้หนังสือร่วมกับ NABU จนถึงปี 2021

593,000

คนคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโปรแกรม Mentor a Teacher  ในไนจีเรีย ด้วยการประสานงานของเรากับครูจำนวน 1 ล้านคนและ Girl Rising ทำให้ครูสามารถสนับสนุนเด็กผู้หญิงและสิทธิที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ของพวกเธอ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022

การลงทุนทางเศรษฐกิจ

17.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินสมทบจากบริษัทและ HP Foundation ในปี 2021⁴ 

จากทั้งการลงทุนทางการเงินและการจัดซื้อเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ HP เราใช้การลงทุนทางเศรษฐกิจเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ และช่วยพัฒนาทักษะให้แก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

ดูเพิ่มเติม

ตอบแทนสังคมไปกับ HP Foundation

ภายในสิ้นปี 2021 HP Foundation และพนักงานได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคมากกว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ5

ดูเพิ่มเติม

ร่วมกันทำความดี 40 วัน

พนักงานจากทั่วโลกเกือบ 3,700 คนได้มีส่วนในการร่วมกันทำความดี 40 วันของ HP โดยใช้เวลานานกว่า 26,000 ชั่วโมงเพื่อทำงานอาสาสมัครในโครงการชุมชนต่างๆ 171 แห่ง

ดูเพิ่มเติม

ความสามารถในการรับมือและการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ

เราให้การช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในเฮติ ไฟป่าในสหรัฐฯ ตูนิเซีย กรีซ และตุรกี อุทกภัยในเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี พายุเฮอริเคนไอดา และภัยธรรมชาติอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

วิธีที่เราดำเนินการ

692,000

ชั่วโมง คือเวลาที่พนักงาน HP ร่วมทำงานอาสาสมัคร ตั้งแต่ปี 2016 จากเป้าหมาย 1.5 ล้านชั่วโมง ภายในปี 2025

389,000 ดอลลาร์สหรัฐ

คือเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับ COVID-19 จาก HP Foundation ในปี 2021

494,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ยอดเงินที่ HP Foundation บริจาคในช่วงโครงการร่วมกันทำความดี 40 วันของ HP เพื่อให้การสนับสนุนโครงการการกุศลด้านการศึกษา ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพนักงานในปี 2021

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา

1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่ได้ลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2021 เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่านการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่พีซีไปจนถึงการพิมพ์อวัยวะเทียม 3 มิติ โดย HP กำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับแพทย์และผู้ป่วยเป็นอันดับแรก และขยายช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับที่สูงขึ้นด้วย

ดูเพิ่มเติม

ควบคุมพลังการพิมพ์ด้วยระบบ 3 มิติ

เรากำลังขยายศักยภาพการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถพิมพ์ได้ทุกอย่าง ตั้งแต่หน้ากากป้องกันใบหน้า ชิ้นส่วนของเครื่องช่วยหายใจ ไปจนถึงแขนขาเทียม

ดูเพิ่มเติม

ปฏิวัติวิธีการจำแนกเซลล์มะเร็ง

ทีมห้องปฏิบัติการไมโครฟลูอิดิกส์ของ HP ทำงานเพื่อพัฒนาวิธีใหม่สำหรับการวิจัยเพื่อจำแนกเซลล์มะเร็งที่หาตรวจหาได้ยาก

ดูเพิ่มเติม

การออกแบบสำหรับทุกคนคือความปกติใหม่

หนึ่งในเจ็ดของผู้คนทั่วโลกมีความทุพพลภาพ การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยให้เข้าถึงได้ของ HP ได้เปิดบทสนทนาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอุตสาหกรรม

ดูเพิ่มเติม

สิทธิบัตรทั่วโลกของเรามีมากกว่า 28,000 ฉบับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2021

เชิงอรรถและคำสงวนสิทธิ์

  1. เราช่วยให้การศึกษาที่ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านการจัดหาโปรแกรมและโซลูชันการเรียนรู้และความรู้ด้านดิจิทัล
  2. โปรแกรมของเรามีเป้าหมายที่จะช่วยเร่งเสริมสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัล ผ่านการให้การเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ เช่น ฮาร์ดแวร์ การเชื่อมต่อ เนื้อหา หรือความรู้ด้านดิจิทัล
  3. รวมถึงการประเมินชั่วโมงการทำงานอาสาสมัครของพนักงาน การบริจาคของพนักงาน การจับคู่กับ HP Foundation และให้ทุนจาก HP Foundation
  4. ข้อมูลนี้ประกอบด้วยการบริจาคที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ HP และการให้เงินช่วยเหลือจาก HP Foundation แก่องค์กรต่าง ๆ
  5. การบริจาคผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีมูลค่าตามราคาที่ปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ต ราคานี้คือราคาที่ลูกค้าต้องชำระเพื่อซื้อผ่านช่องทางการขายตรงบนอินเทอร์เน็ตของ HP ในขณะที่ดำเนินการให้เงินช่วยเหลือ การประเมินชั่วโมงการทำงานอาสาสมัครของพนักงาน จะเป็นไปตามมาตรฐาน CECP.