VI PRESENTERAR

HP Latex 800-serien med skrivare

Titta

Utforska HP Latex 800-serien med skrivare

Automatisk återcirkulation och rengöring av skrivhuvuden minskar behovet av manuell rensning.

Leverera starka färger vid höga hastigheter, få slående kontraster med mörk svärta och förvänta dig skarp fyrpunktstext.

Inkluderar ett brett utbud av miljömedvetna medier.2

Bearbeta snabbt återutskrifter och flera kopior och lagra upp till 100 jobb.

Luktfria utskrifter2 möjliggör en smidig användning.

Kontrollera utskrifter vart du än befinner dig och utvecklas med utbildningar från HP Learn.

Automatisk återcirkulation och rengöring av skrivhuvuden minskar behovet av manuell rensning.

Leverera starka färger vid höga hastigheter, få slående kontraster med mörk svärta och förvänta dig skarp fyrpunktstext.

Inkluderar ett brett utbud av miljömedvetna medier.2

Bearbeta snabbt återutskrifter och flera kopior och lagra upp till 100 jobb.

Luktfria utskrifter2 möjliggör en smidig användning.

Kontrollera utskrifter vart du än befinner dig och utvecklas med utbildningar från HP Learn.

Utforska HP Latex 800-serien med skrivare

HP Latex 800 Printer

Smarta och produktiva utskrifter

 

 • 1,63 m (64 tum) maximal mediebredd
 • 1-liters patron
 • Max. vals 55 kg (121 lb)
 • Hastigheter på upp till 36 m²/timme (388 fot2/timme) utomhus5

Datasheet

Book a demo

HP Latex 800 W Printer

Vitt bläck och smarta, produktiva utskrifter

 

 • 1,63 m (64 tum) maximal mediebredd
 • 1-liters patron
 • Max. vals 55 kg (121 lb)
 • Vitt bläck
 • Hastigheter på upp till 36 m²/timme (388 fot2/timme) utomhus5

Datasheet

Book a demo

Den här skrivaren är avsedd att endast fungera med patroner som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den använder dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera patroner som använder ett icke-HP-chip. Regelbundna firmwareuppdateringar kommer att bibehålla effektiviteten för dessa åtgärder och blockera patroner som tidigare fungerade. Ett återanvänt HP-chip möjliggör användning av återanvända, omtillverkade och återfyllda patroner.7

Vattenbaserade HP Latex-bläck

Utformad för att undvika farorna som förknippas med lösningsmedel och UV utan att tumma på prestandan.

Läs mer

Upptäck mer om HP Latex-tekniken

Arbetsflödeslösningar och -tjänster

HP samarbetar med branschledande leverantörer för att leverera en portfölj av helomfattande arbetsflödeslösningar.

Learn

Tillämpningar

Från fordonsdekaler till vacker utomhusreklam, textilier och mycket mer. HP Latex-lösningar ger ett stort utbud av tillämpningar så att du kan särskilja dig från mängden.

Learn

Bläck och media

Leverera en enastående bildkvalitet på ett brett utbud av medier och ge ett extra värde till ditt affärserbjudande med innovativa vattenbaserade HP Latex-bläck.

Learn

Kontakta en HP Latex-expert

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

Ansvarsfriskrivningar

 1. Producera arbeten med ett högt värde med HP Latex 800 W-skrivaren och vitt bläck. Vitaste vitt baseras på ISO/DIS 23498 jämfört med konkurrenskraftiga alternativ som använder lösningsmedel och UV-tekniker under 50,000 USD i maj 2020. Testet har utförts på svart täckande vinyl (L*:4,16 – a:0,48–b:2,34) med 160 % UF-utskriftsläge med HP 836 White Latex-bläckpatron. Visuell opacitet = 91 %.
 2. Se hp.com/go/mediasolutionslocator.
 3. Utomhusläge (banderoll) 4-pass, 100 %. Baserat på interna HP-tester i september 2020 på Avery 3001. Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen för att undvika defekter i bildkvaliteten.
 4. HP Latex-bläck har testats med avseende på farliga luftförorenare enligt definitionen i Clean Air Act med hjälp av amerikanska EPA:s metod 311 (testet utfördes 2013) och inga sådana ämnen upptäcktes.
 5. Det finns ett brett sortiment av medier som ger olika grader av lukt. Vissa medier kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.
 6. Bläckpatronens ytterkartong består av 100 % återvinningsbart material genom lokala kartong-/pappersprogram. Kunder ska kontakta de lokala avfallsmyndigheterna för information om lämplig kassering. Besök https://www.hp.com/recycle för återvinning av skrivhuvuden och läs om hur du deltar och tillgängligheten för HP Planet Partners-programmet. Programmet kanske inte är tillgängligt i ditt område. Kontakta den lokala myndighet som ansvarar för avfallsfrågor för information om avfallshantering i områden där programmet inte är tillgängligt samt för information om andra förbrukningsartiklar.
 7. Läs mer på https://www.hp.com/learn/ds.