HÄMTA RAPPORTEN 2021

Digital rättvisa

förändrar liv

Digital rättvisa är mycket mer än bara internetåtkomst. Målsättningen är att alla har verktyg och digital kunskap för att kunna använda olika teknologier i sin fulla potential, vilket öppnar upp möjligheter att delta i den digitala ekonomin.

Hur går det för oss?

Målsättningen:

Avancerad utbildning

Möjliggöra bättre utbildning1 för 100 miljoner personer till år 2025.

Så här långt har vi kommit:

Över 74 miljoner

Mer än 74 miljoner studenter och vuxenstudenter har dragit nytta av HP-sponsrade utbildningsinitiativ sedan 2015

Målsättningen:

Accelerera rättvisa

Accelerera digital rättvisa2 för 150 miljoner personer innan 2030

Så här långt har vi kommit:

4,3 miljoner

Genom olika utbildningsinitiativ och initiativ för digital rättvisa har HP påverkat 4,3 miljoner personer 2021

Målsättningen:

Förbättra färdigheter

Registrera 1,5 miljoner HP LIFE-användare mellan 2016 och 2030.

Så här långt har vi kommit:

533 000

Användare har registrerat sig i utbildningskurser för HP LIFE-verksamhet och IT-färdigheter sedan 2016.

Målsättningen:

Investera som ett samhälle

Investera minst 100 miljoner USD från HP Foundation och donationer från anställda3 innan 2025

Så här långt har vi kommit:

73,4 miljoner USD

Totala donationer från HP Foundation och donationer från anställda sedan 2016

HPs utbildningsprogram och digitala utbildningsinitiativ, inklusive Digital Equity Accelerator siktar på att öppna upp för åtkomst för personer över hela världen – med fokus på att skapa möjligheter för kvinnor och flickor, äldre, personer med funktionsnedsättning, lärare och historiskt marginaliserade grupper.

Utbildning

100 miljoner

Vi siktar på att nå en milstolpe på 100 miljoner vuxenstudenter och studenter via utbildningsprogram

Genom ett brett utbud av program och digitala initiativ möjliggör HP bättre utbildning för personer runt om i världen.

Läs mer

Bygger morgondagens arbetsstyrka

HP LIFE
 

Ett gratis färdighetsutvecklande program, från HP Foundation, för entreprenörer, affärsägare och studenter över hela världen.

Läs mer

HP Innovation & Digital Education Academy

Nätverk av innovativa lärare som använder teknologi för att påverka ca 500 000 studenter i runt 400 skolor världen över, per december 2021.

Läs mer

HP Classeasy
 

Kraftfullt utbildningshanteringssystem, inklusive en spelifierad utbildningsplattform, som engagerar studenter på alla nivåer.

Läs mer

HP School Coach
 

En omfattande, innovativ utbildningstjänst och digitaliseringsprogram.

Läs mer

Bygger framtidens campus

HPs Campus of the Future är vårt samarbete med EDUCAUSE och mer än två dussin universitet och högskolor, från R1 elitforskningsinstitutioner till tekniska universitet och historiskt svarta högskolor och universitet. Projektet erbjuder spjutspetsteknologi tillsammans med finansiell och teknisk support för att utforska e-sporter, 3D-utskrift, utökad verklighet, datavetenskap och maskininlärning.

Läs mer

Skapa rättvisa genom läskunnighet

HP har ingått partnerskap med NABU, en ideell organisation som arbetar för att få slut på fattigdomscykeln med en läsapp med låg bandbredd, för att publicera böcker på barns modersmål.

Se videon

Möjliggör för kvinnliga studenters potential

Genom vårt samarbete med Girl Rising siktar vi på att utrusta 10 miljoner studenter och lärare med nya, inkluderande läroplaner och tekniklösningar i USA, Indien och Nigeria.

Läs mer

Så går det för oss

1,9 miljoner

Unga personer i Nigeria, Indien och USA har dragit nytta av Girl Rising under 2021

674 000

Barn har dragit nytta av läskunnighetsprogram i samarbete med NABU under 2021

Över 593 000

Personer har dragit nytta av Mentor a Teacher Program, vårt samarbete med 1 Million Teachers och Girl Rising för att ge lärare möjligheten att stötta flickor och deras rätt till en kvalitetsutbildning fram till februari 2022

Ekonomisk investering

17,4 miljoner USD

Företags och HP Foundations kontantbidrag under 2021⁴ 

Genom både ekonomisk investering och köp av HP-teknik och -produkter använder vi ekonomiska investeringar för att bredda ekonomiska möjligheter och hjälpa unga och missgynnade att skaffa mer färdigheter.

Läs mer

Ger tillbaka med HP Foundation

I slutet av 2021 passerade totala donationer 60 miljoner USD5 från HP Foundation och donationer från anställda.

Läs mer

40 Days of Doing Good

Nästan 3 700 anställda över hela världen deltog i HPs 40 Days of Doing Good och utförde mer än 26 000 timmar av frivilligarbete i 171 samhällsprojekt.

Läs mer

Återhämtning och motståndskraft efter katastrofer

Vi har stöttat insatser efter jordbävningen i Haiti, skogsbränder i USA, Tunisien, Grekland och Turkiet, översvämningar i Belgien, Nederländerna och Tyskland och orkanen Ida, bland andra naturkatastrofer.

Läs mer

Så går det för oss

692 000

Frivilligtimmar av HP-anställda sedan 2016, av målsättningen på 1,5 miljoner innan 2025

389 000 USD

Bidrag från HP Foundation i samband med COVID-19 under 2021

494 000 USD

Har donerats av HP Foundation under HPs 40 Days of Doing Good för att stötta utbildningsvälgörenhets som valts av anställda under 2021

R&D-investering

1,9 miljarder USD

Investerat i forskning och produktutveckling under 2021, för att förbättra liv genom tillgång till innovativ teknik

Från datorer till 3D-utskrivna proteser innoverar HP inom sjukvården genom att sätta läkares och patienters behov först och bredda tillgången till avancerad medicinsk teknik.

Läs mer

Drar fördel av kraften hos 3D-skrivare

Vi utökar potential inom 3D-utskrift genom att tillverka allt från ansiktsskydd och respiratordelar till proteser.

Läs mer

En revolution inom cancercellsisolering

HPs Microfluidics Lab-team arbetar på att utveckla en ny metod för forskningsändamål för att isolera sällsynta cancerceller.

Läs mer

Inkluderande design som det nya normala

En av sju personer i hela världen har någon typ av funktionsnedsättning. HPs tillgänglighetsprodukttestning öppnar upp en dialog om bästa praxis och förändringar som påverkar hela branschen.

Läs mer

Se videon

Vår världsvida patentsortiment inkluderar över 28 000 patent, per 31 oktober 2021.

Fotnoter och friskrivningsklausuler

  1. Vi möjliggör en bättre utbildning genom att stötta skolor genom tillhandahållande av program och lösningar för utbildning och digital kunskap.
  2. Våra program syftar till att accelerera digital rättvisa genom att ge tillgång till minst ett av följande: hårdvara, anslutning, innehåll eller digital kunskap.
  3. Det inkluderar utvärdering av anställdas frivilligtimmar, anställdas donationer, HP Foundation-matchningar och HP Foundation-bidrag.
  4. Data inkluderar HPs matchande bidrag och bidrag från HP Foundation till andra organisationer.
  5. Produktdonationer värderas enligt internetlistade priser. Det vill säga priset en kund skulle ha betalat för att köpa utrustningen genom HPs direktförsäljningskanaler på internet när donationen skedde. Värderingspriser av anställdas frivilligtimmar baseras på CECP-standarder.