PORÓWNANIE ZCENTRAL Z SERWERAMI ZWIRTUALIZOWANYMI

  • DEDYKOWANA WYDAJNOŚĆ

    Serwery dzielą moc obliczeniową na wielu użytkowników. Nasze rozwiązanie zapewnia dostęp 1:1 do stacji roboczej, dzięki czemu użytkownicy uzyskują 100-procentową wydajność maszyny. Jest także zoptymalizowane pod kątem wszystkich głównych aplikacji. 

  • OPŁACALNY WYBÓR

    Uzyskaj wyższą wydajność mniejszym kosztem8. Do wirtualizacji nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt ani żadne oprogramowanie. Ponadto do obsługi i utrzymania zdalnego rozwiązania nie jest potrzebny specjalistyczny dział IT.

  • ŁATWE UTRZYMANIE

    Zarządzanie zwirtualizowanym serwerem jest skomplikowane ze względu na wielu zewnętrznych dostawców, których trzeba angażować w przypadku pojawienia się problemów. Nasze rozwiązanie jest łatwe w zarządzaniu, ponieważ wszystko ma jedno źródło — jesteśmy jedynym dostawcą.