Rozwiązania
druku mobilnego HP

Rozwiązania
druku mobilnego HP

Wielkoformatowe drukarki i plotery HP DesignJet pozwalają pracować mądrzej, szybciej i z większą swobodą.

Aplikacja HP Smart

Wszystko w jednym miejscu

Szybki dostęp do dokumentów i obrazów oraz ich drukowanie z ulubionych aplikacji i repozytoriów w chmurze.

Praca mobilna

Drukowanie i udostępnianie w każdym miejscu i czasie⁴ oraz automatyzacja zadań w codziennej pracy.

Pełna kontrola w jednym małym urządzeniu

Monitorowanie wszystkich podłączonych drukarek i zarządzanie dostępem do nich.

app

App_store_logo

play

Google_play_logo

mic

Microsoft_store_logo

Mac

Mac_app_store_logo

Zgodne drukarki

Druk bezpośredni

Aplikacja HP Print Service Plugin umożliwia drukowanie z urządzeń z systemem Android™️ i Chrome OS.

  • Pobierz aplikację (plugin) ze sklepu Google Play2 i rozszerzenie HP Print for Chrome.
  • W przypadku urządzeń z systemem iOS do rozpoczęcia drukowania nie jest potrzebna żadna instalacja.

play

Google_play_logo

Zgodne drukarki

ePrint

Jeśli plik można przesłać pocztą elektroniczną, można go również wydrukować.

Projekty można drukować zdalnie, wysyłając je pocztą elektroniczną do wielkoformatowej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP DesignJet z obsługą funkcji ePrint³. Wystarczy załączyć dokument do wiadomości e-mail i wysłać bezpośrednio do drukarki.

Zgodne drukarki

Jak zacząć korzystać z funkcji drukowania bezpośredniego i ePrint

Podłącz urządzenie mobilne do drukarki.

Drukowanie z urządzenia mobilnego Apple lub Android™³.

Drukowanie zdalne przez pocztę elektroniczną¹.

Często zadawane pytania

Nowości

Jakie nowe funkcje obejmują rozwiązania druku mobilnego HP?

Rozwiązania druku mobilnego HP obejmują następujące funkcje:
Łatwe łączenie urządzenia mobilnego z drukarką.
Wystarczy połączyć urządzenie mobilne z tą samą siecią LAN lub bezprzewodową, z którą jest połączona drukarka².
Przy braku sieci bezprzewodowej można nawiązać połączenie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct⁵.
Bezpośrednie drukowanie na drukarce wielkoformatowej z urządzenia z systemem operacyjnym iOS lub Android™³.
Drukowanie zdalne przez pocztę elektroniczną².
Skanowanie i udostępnianie do różnych repozytoriów, takich jak Dropbox, Box, Dysk Google i innych, za pomocą aplikacji HP Smart⁴.
Taki sam sposób obsługi jak w przypadku małoformatowej drukarki HP.

 

Nawiązywanie połączenia

Czy z funkcji druku mobilnego HP można korzystać, gdy drukarka jest połączona z siecią LAN?

Tak, o ile drukarka przewodowa i urządzenie mobilne są połączone z tą samą siecią².

 

Jaka jest różnica między siecią bezprzewodową a funkcją Wi-Fi Direct?

Sieć bezprzewodowa to każda sieć komputerowa, w której nie ma fizycznego, przewodowego połączenia między urządzeniem nadawczym i odbiorczym. W przypadku funkcji Wi-Fi Direct połączenie pozwalające utrzymać komunikację jest realizowane za pomocą fal radiowych i/lub mikrofal⁵.

 

Drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych

Jak drukować za pomocą rozwiązań druku mobilnego HP?

Istnieją 3 sposoby drukowania, w zależności od potrzeb:
Drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych z systemami iOS, Android™ i Windows.
Otwórz dokument.
Wybierz drukarkę i liczbę kopii.
Rozpocznij drukowanie.
UWAGA: Użytkownicy systemu Android™ muszą najpierw pobrać ze sklepu Google Play, zainstalować i włączyć aplikację HP Print Service Plugin³.

Drukowanie z aplikacji HP Smart⁴.
Otwórz aplikację (wcześniej zainstalowaną ze sklepu Apple® App Store lub Google Play).
Wybierz dokument.
Wybierz odpowiednie ustawienia.
Wybierz drukarkę i liczbę kopii.
Rozpocznij drukowanie.

Drukowanie zdalne za pomocą poczty elektronicznej².
Utwórz wiadomość e-mail na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Wprowadź adres e-mail drukarki w polu Do.
Załącz dokument do wydrukowania.
Wyślij wiadomość e-mail.

 

Kiedy drukuje się przez pocztę elektroniczną zamiast z urządzenia mobilnego?

Jeśli urządzenie mobilne i drukarka znajdują się w zasięgu tej samej sieci Wi-Fi, zadania drukowania można wysyłać bezpośrednio⁵. Jeśli jednak użytkownik znajduje się w odległej lokalizacji, może drukować zdalnie przez pocztę elektroniczną².

 

Czym jest aplikacja HP Print Service Plugin dla systemu Android™³?

Jest to aplikacja, która umożliwia drukowanie z urządzeń z systemem Android™. Wystarczy ją pobrać ze sklepu Google Play, zainstalować i włączyć, po czym już można rozpocząć drukowanie³.

 

Drukowanie przez pocztę elektroniczną

Co to jest Web Services?

Web Services to narzędzie, które umożliwia drukowanie przez pocztę elektroniczną, łącząc drukarkę z Internetem².

 

Jak włączyć w drukarce narzędzie Web Services?

Jeśli nie wykonano tego przy instalacji drukarki, można przejść do kreatora połączeń na panelu przednim i wykonać opisane w nim czynności. Otrzymany adres e-mail drukarki można zmienić w serwisie HP Connected².

 

Jakie typy załączników można wysyłać przy użyciu funkcji drukowania przez pocztę elektroniczną?

Obsługiwane są pliki PDF, TIFF i JPEG².

 

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który można wysłać przy korzystaniu z funkcji drukowania przez pocztę elektroniczną?

10 MB².

 

Aplikacja HP Smart

Czym jest aplikacja HP Smart?

Jest to aplikacja HP, która umożliwia skanowanie i udostępnianie z urządzenia mobilnego. Aplikacja HP Smart usprawnia również proces drukowania⁴.

 

Jakie funkcje obejmuje aplikacja HP Smart?

Aplikacja HP Smart obejmuje następujące funkcje⁴:


Drukowanie dokumentów zapisanych na urządzeniu lub w chmurze.
Skanowanie i udostępnianie dokumentów.
Rejestrowanie dokumentów.
Konfigurowanie drukarki (sprawdzanie poziomu atramentu itp.).

 

Czy aplikacja HP Smart pozwala generować wielostronicowe pliki PDF przy skanowaniu?

Tak, podczas skanowania za pomocą aplikacji HP Smart można generować wielostronicowe dokumenty PDF⁴.

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. drukarek HP DesignJet

LinkedIn

LinkedIn

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

YouTube

YouTube

Zastrzeżenia

  1. Porównanie opublikowanych przez producentów specyfikacji wielkoformatowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dostępnych na rynku w lipcu 2015 r. wskazuje, że rozwiązania druku mobilnego HP są bardziej wszechstronne niż zestawy funkcji druku mobilnego dostępne w drukarkach konkurencji.
  2. Aplikacja HP Print Service Plugin jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android™ w wersji 4.4 lub nowszej. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play.
  3. Należy wysłać wiadomość e-mail do drukarki z obsługą funkcji ePrint. Drukowanie lokalne wymaga połączenia urządzenia mobilnego i drukarki z tą samą siecią (zwykle punkty dostępu Wi-Fi umożliwiają korzystanie z połączeń bezprzewodowych i przewodowych) lub ich bezpośredniego połączenia bezprzewodowego. Działanie sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępu. Łączność bezprzewodowa działa wyłącznie w trybie 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Aby korzystać z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń mobilnych, konieczne jest zawarcie oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu sieci bezprzewodowych można uzyskać u lokalnego dostawcy usług. 
  4. Aplikacja HP Smart jest dostępna na urządzenia Apple® iPad, iPhone i iPod Touch z systemem iOS w wersji 7.0 lub nowszej oraz na urządzenia mobilne z systemem Android™ w wersji 4.4 lub nowszej. Aplikacja HP Smart jest dostępna bezpłatnie w sklepie Apple® App Store na urządzenia mobilne Apple® i w sklepie Google Play na urządzenia mobilne z systemem Android™.
  5. Dotyczy tylko drukarki HP DesignJet T730 i urządzenia wielofunkcyjnego HP DesignJet T830.