Beskyttelse eller restaurering av skoger for hver utskrift

Forest First med HP+

For hver side du skriver ut, uavhengig av papirmerke, vil HP investere i beskyttelse, restaurering eller ansvarlig skogdrift ved å samarbeide med troverdige miljøorganisasjoner som er anerkjente eksperter på skogens økosystemer.

 

Med Forest First beregner vi hvor mange sider du har skrevet ut, og bruker den beste tilgjengelige vitenskapen om skog som veiledning når vi investerer i verdens mest kritiske skogsøkosystemer tilsvarende papir brukt til utskrifter, som kanskje ikke er ansvarlig produsert.

 

Forest First er eksklusivt tilgjengelig med alle HP+-skrivere.

Gjeldende HP Forest-initiativer

Flere steder og prosjekter kommer

Ansvarsfraskrivelser

I samarbeid med WWF og Arbor Day Foundation, administrerer, restaurerer og beskytter HP skoger over hele verden gjennom en rekke forskjellige prosjekter. Med HP+ tas det høyde for hver utskrift, uavhengig av papirmerkevare, gjennom HPs Forest Positive Framework for å motarbeide risikoen for avskoging. HP-papir blir kun hentet fra sertifiserte ansvarlig forvaltede skogsområder eller fra resirkulert innhold.  For andre papirmerker investerer HP i restaurerings-, beskyttelses- eller forvaltningsprosjekter for skoger i nøkkelregioner, for eksempel Brasil, som er tilstrekkelige til å balansere eventuelt papir brukt av HP+-kunder ,som kanskje ikke er forsvarlig produsert. For mer informasjon om HPs samarbeidsprosjekter for skoger kan du gå til https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/q-a-hp-and-wwf-team-up-to-conserve-forests.