Beskyttelse eller restaurering av skoger for hver utskrift

Forest First med HP+

For hver side du skriver ut, uansett papirmerke, samarbeider HP med frivillige organisasjoner (NGO-er) for å beskytte eller restaurere skoger tilsvarende papir brukt til utskrifter.

 

Med Forest First beregner vi sidene du skriver ut og bruker vitenskapsbaserte mål fra WWF, for å investere i de mest kritiske skogsøkosystemene. Da kan vi balansere det papiret som eventuelt ikke har blitt ansvarlig produsert.

 

Forest First er eksklusivt tilgjengelig med alle HP+-skrivere.

Gjeldende HP Forest-initiativer

Flere steder og prosjekter kommer

Ansvarsfraskrivelser

Forest First: Med HP+ tas det høyde for hver utskrift, uavhengig av papirmerkevare, gjennom HPs Forest Positive Framework for å motarbeide risikoen for avskoging.  HPs merkevarepapir blir kun hentet fra sertifiserte ansvarlig forvaltede skogsområder eller fra resirkulert innhold.  For andre papirmerker investerer HP i restaurerings-, beskyttelses- eller gjenopprettingsprosjekter i nøkkelregioner, for eksempel Brasil, som er tilstrekkelige til å balansere eventuelt papir brukt av HP+-kunder som kanskje ikke er forsvarlig produsert.