Bli med og gi

tilbake til skogområder

HP har som mål å bli skogpositiv innen 2030, ved å gi tilbake mer enn du skriver ut, gjennom vårt engasjement for bevaring av skogområder.

Se skogen og trærne

Skogområder er viktig i kampen mot klimaendringer, men nesten halvparten av verdens skogområder er truet . Vår tilnærming til bevaring av skogområder handler ikke bare om å plante trær. Den involverer samarbeid med anerkjente miljøorganisasjoner, utforming av produkter og tjenester som reduserer den miljømessige påvirkningen og deling av verktøy for mer ansvarlige utskrifter.

Produktinnovasjon

Vi har gjort bærekraft til en viktig del av designprosessen vår, og vi utvikler løsninger som vil føre til redusert avfall eller øke mengden resirkulert innhold.

Les mer

Skogpartnerskap

Vi samarbeider med anerkjente ideelle organisasjoner med en vitenskapsbasert tilnærming til bevaring av skogområder.

Les mer

Skogpositiv utskrift

Vi hjelper deg med å iverksette tiltak ved å tilby verktøy som bidrar til redusert avfall, resirkulering og valg av produkter.

Les mer

Ved hjelp av WWF beregner vi papirfotavtrykket for millioner av HP-skrivere og forplikter oss til å gi tilbake til skogområdene i tilsvarende mengder eller mer innen 20301

Prioriter skogområder ved hjelp av HP+

Velg en HP+-skriver for å ta det et skritt videre. For hver side du skriver ut med HP+ i dag, iverksetter vi tiltak nå for å verne eller rehabilitere en tilsvarende mengde skog.2

Les mer

Klar til å iverksette tiltak sammen med oss?

Utforsk innovative HP-produkter og -løsninger som gir tilbake til skogområder

HP+-skrivere
 

Med HP+ verner og rehabiliterer vi skog for hver side du skriver ut2. Uavhengig av papirmerket som skrives ut ved bruk av HP+-produkter, investerer HP i bevaring av skogområder ved å samarbeide med miljøorganisasjoner.

Les mer

HP-papir
 

Alt HP-merket papir er ansvarlig produsert (fortrinnsvis FSC©-sertifisert3) og bærekraftig administrert eller utledet fra resirkulerte kilder.

Les mer

HP Instant Ink + HP-papir

Gå aldri tom for blekk igjen4. Abonner på HPs papirleveringstjeneste for FSC©-sertifisert papir.5

Les mer

Karbonnøytral MPS
 

Den første omfattende og sertifiserte karbonnøytrale administrerte utskriftstjenesten6. HP bidrar til å optimalisere utskriftsatferden for å redusere nettverksomfattende karbonutslipp, og bruker deretter forskyvninger av høy kvalitet for programmer som inkluderer skogfornyelse.

Les mer

HP EcoFFICIENT®187
 

Lav påvirkning, høy ytelse. Lavere vekt kontra standard papir på 9 kg (20-lb) for økt effektivitet innen utskrift, frakt, lagring og kassering.

Les mer

Emballasje for HP-produkter

Siden 2020 har HPs papirbaserte emballasje for hjemme- og kontorskrivere og -rekvisita, PC-er og skjermer blitt utledet fra resirkulerte eller sertifiserte kilder.8

Les mer

Din guide til skogpositive utskrifter

Her har du noe å tenke på når du skriver ut hjemme eller på kontoret.

Bruk ansvarlig produsert papir

Se etter velkjente skogbruksforvaltningssertifiseringer som den foretrukne Forest Stewardship Council® (FSC®) eller Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Disse sertifiseringene følger strenge standarder, inkludert chain-of-custody, for å sikre at papiret kan spores tilbake til skogområdet det er høstet inn fra.

Skriv ut tosidig

Skriv ut tosidig der det er mulig ved å sette tosidig utskrift som standard for skriverne dine.

Kjøp skrivere med «pull-printing»-funksjonalitet

Pull-printing for kontorskrivere sikrer at utskriftsjobben bare kan frigis når brukeren er tilstede, noe som reduserer bunken med bortglemte utskriftsjobber.

Digitaliser papirregistrene dine

Bruk den kostnadsfrie HP Smart-mobilappen til å digitalisere papirregistre og annet innhold. (Apple, Google play)

Ikke sløs bort papir på nye utskrifter.

 Med den enestående utskriftskvaliteten til originale HP-tonerkassetter kan du redusere avfallet sammenlignet med bruk av ikke-HP-tonerkassetter.9

Velg sertifiserte karbonnøytrale utskriftstjenester

HP tilbyr planetens første omfattende sertifiserte karbonnøytrale administrerte utskriftstjeneste, og bidrar til at organisasjoner kan oppnå sine bærekraftmål for å redusere selskapenes karbonfotavtrykk.6

Vi er sammen om dette

HP samarbeider med forskere og eksperter fra globale ideelle organisasjoner for å bidra til å verne og restaurere skogområder rundt om i verden.

Arbor Day
Foundation

HP samarbeider med Arbor Day Foundation for å bidra til å bekjempe virkningene av klimaendringer i verden gjennom skogrestaureringsprosjekter.

Conservation International

CI og HP investerer i vern og restaurering av skogområder for å sikre en sunn og produktiv planet for mennesker, natur og biologisk mangfold.

World Wildlife
Fund®

WWF og HP investerer i nesten 1 million dekar med skogområder – et område tilsvarende fem ganger New York City – for å levere betydningsfulle resultater for naturen, klimaet og samfunn.

Skogpositivitet i aksjon

Vi streber etter å bli skogpositive ved å gjøre mer enn å plante trær og produsere bærekraftig fiber. Våre prosjekter inkluderer restaurering, vern og ansvarlig forvaltning av globale skogområder.

Verne

Vi har som mål å bidra til å verne om eksisterende skogområder, styrke det biologiske mangfoldet og bevare økosystemtjenester. Dette gjøres ved å investere i bevaring av skogområder og bygge en mer bærekraftig produktportefølje.

Forvalte

I vår tilnærming samarbeider vi med ideelle organisasjoner for å redusere påvirkningen på skogområder, ved å bidra til å administrere balansen mellom skogområdenes trivsel og menneskelig aktivitet. Dette arbeidet vurderer behovene til samfunn som er direkte avhengig av skogområder.

Restaurering

HP streber etter å restaurere tilstanden, produktiviteten og det biologiske mangfoldet i skoglandskaper rundt i verden, og investere i prosjekter som restaurerer bekker, forbedrer jordsmonnet, kobler sammen habitater for dyreliv igjen og planter nye trær.

Hvor hjelper vi

Sammen med våre partnere jobber vi med prosjekter i Brasil, Kina og andre land. I 2021 tok disse prosjektene høyde for 23 % av vårt totale fiberfotavtrykk for papir brukt i våre produkter og utskriftstjenester. Innen 2030 vil prosjektene dekke hele fotavtrykket vårt.

Vil du vite
mer?

Ta en nærmere titt på HPs engasjement i og fremgang innen bærekraftig påvirkning.

Les mer

Ansvarsfraskrivelser
  1. HPs rapport om bærekraftig påvirkning 2021 p7 http://www.hp.com/sustainableimpact
  2. I samarbeid med våre partnere, inkludert WWF og Arbor Day Foundation, jobber HP med å forvalte, restaurere og verne skogområder i mange land over hele verden. Med HP+ telles hver utskrift – uavhengig av papirmerke – med i HPs Forest Positive-rammeverk for å motvirke risikoen for avskoging. HP-papir produseres kun av materialer fra ansvarlig forvaltet skogdrift eller fra resirkulert innhold.  For andre papirmerker investerer HP i prosjekter for restaurering, vern eller drift av skog i nøkkelregioner for å kompensere for eventuelt papir brukt av HP+-kunder, som kanskje ikke er ansvarlig produsert. Gå til www.hp.com/forestfirst for å finne ut mer.
  3. HP foretrekker å tilby Forest Steward Council® (FSC®)-sertifisert papir som er produsert av materialer fra FSC®-sertifiserte skogområder og andre kontrollerte kilder.  HP-varemerkelisenskode FSC®-C017543, se fsc.org. Sylvamo Corporation-varemerkelisenskoder FSC®-C168336 (Nord-Amerika), FSC®- C101994 (Latin-Amerika), FSC®-C101994, FSC®-C084255 og FSC®-CO22974 (Europa og Asia). Ikke alle FSC®-sertifiserte produkter er tilgjengelig i alle regioner. Se etter logoen på pakken.
  4. Basert på abonnementbruk, Internett-tilkobling til en kvalifisert HP-skriver, gyldig betalingskort/Paypal-konto, e-postadresse og leveringstjenesten i ditt geografiske område. HP sporer kun sider skrevet ut gjennom en Instant Ink-aktivert skriver med abonnement på denne tilleggstjenesten for papir. Papiret vi sender bør bare brukes til utskriftsformål. Hvis du bruker papiret til andre formål enn utskrift med skriveren du har abonnement på, risikerer du å gå tom for papir uten at HP vet dette. 
  5. HP foretrekker å tilby Forest Steward Council® (FSC®)-sertifisert papir som er produsert av materialer fra FSC®-sertifiserte skogområder og andre kontrollerte kilder. HP-varemerkelisenskode FSC®-C017543, se fsc.org. Sylvamo Corporation-varemerkelisenskoder FSC®-C168336 (Nord-Amerika). Ikke alle FSC®-sertifiserte produkter er tilgjengelig i alle regioner. Se etter logoen på pakken.
  6. Natural Capital Partners, CarbonNeutral Protocol, 2022-utgaven, https://www.carbonneutral.com/the-carbonneutral-protocol
  7. EcoFFICIENT er et registrert varemerke som tilhører Sylvamo Corporation.
  8. Alt HP-merket papir er hentet fra sertifiserte kilder; papirbasert emballasje for PC-er, skjermer, skrivere og rekvisita for hjem og kontor er innrapportert av leverandører som resirkulert eller sertifisert med minimum 97 % etter volum verifisert av HP. Emballasje er boksen som leveres med produktet og alle papirbaserte materialer i boksen. Emballasje for kommersielle, industrielle og 3D-produkter, skannere, tilbehør til personlige systemer og reservedeler er ikke inkludert.
  9. 1SpencerLab kvalitets- og pålitelighetsstudie fra januar 2022, bestilt av HP, sammenlignet originale HP LaserJet-toner med kassetter med 10 merker av tonerkassetter som ikke var fra HP, for HP LaserJet Pro M402dne (26A/X) og Pro P1102w (85A) solgt i USA og Canada. Se http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-nonHP-2022.pdf.