DOWNLOAD HET RAPPORT

                   

Mensenrechten respecteren

                   

in onze activiteiten

Bouwen aan een cultuur van gelijkheid en emancipatie binnen HP en daarbuiten, waar diversiteit wordt nagestreefd en gevierd, en waar universele mensenrechten worden begrepen en gerespecteerd.

Diversiteit bevorderen in onze toeleveringsketen

Wij werken samen met diverse leveranciers zoals RLA Engineering om de vertegenwoordiging van Amerikaanse zwarten in onze wereldwijde toeleveringsketen te versterken. Deze samenwerkingen helpen ons actief racisme te bestrijden en ons platform te gebruiken voor positieve verandering.

Lezen

Vooruitgang in een oogopslag in 2022

Mondige werknemers

Wij geven werknemers de mogelijkheid om zich bewust te worden van hun fundamentele mensenrechten, waardoor ze bredere carrièremogelijkheden kunnen nastreven en hun levenskwaliteit en welzijn kunnen verbeteren.

Meer informatie

Indrukwekkende verhalen

Cultuur van inclusie en saamhorigheid

Wij zetten ons in om elke werknemer het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van een volledig inclusieve gemeenschap.

Meer informatie

Indrukwekkende verhalen

HP wordt door de The Human Rights Campaign beschouwd als toonaangevend op het gebied van beroepsgelijkheid voor de LGBTQ+ gemeenschap

Hoe onze mensen groeien op de werkplek

Gepersonaliseerde ontwikkeling

Dankzij ons sociale leerplatform kunnen medewerkers ontwikkeling en training integreren in hun dagelijkse planning. 

Leiderschapstraining

Dankzij de meer dan 100 programma’s voor leiderschapstraining en ervaringsgerichte workshops van HP kunnen wij elk jaar de volgende generatie leiders verwelkomen.

Groei van digitale vaardigheden

Dankzij initiatieven zoals de digitale geletterdheidscampagne Speak Digital blijven medewerkers op de hoogte van innovaties op het gebied van technologie en klantervaring.

Indrukwekkende verhalen

De HP werkgroep voor sociale rechtvaardigheid en gelijke behandeling ongeacht ras wil iedereen kansen bieden

Meer informatie

Wil je meer weten?

HP beleid voor mensenrechten

Normen

Wij respecteren de rechten van de mens in overeenstemming met het VN-­kader voor ondernemingen en mensenrechten en andere internationale richtlijnen.

PDF

HP verklaring over transparantie van moderne slavernij

Verklaring

De strijd tegen moderne slavernij vereist volharding, proactieve due diligence en voortdurende verbetering.

PDF

Een verantwoorde toeleveringsketen

Normen

De strenge normen van gedrag en ethiek waaraan onze leveranciers en partners zich moeten houden.

PDF

HP bronnen voor recyclers

Referentie

Informatie voor onze recyclingpartners

PDF

HP recyclingleveranciers voor elektronica

Referentie

Onze lijst met geverifieerde recyclingleveranciers die aan de juiste normen voldoen voor recycling, hergebruik en demontage van hardware en elektronica.

PDF

Rapporten

Op zoek naar iets anders?

Wil je samenwerken met HP?

Meer informatie

Vragen over duurzaamheid?

Meer informatie

Disclaimers
  1. Dit vervangt en breidt ons eerdere doel uit om vaardigheden te ontwikkelen en het welzijn van 500.000 fabrieksarbeiders vóór 2025 te verbeteren, vanaf begin 2015. Voor 2020 omvatten de gegevens alleen werknemers van productieleveranciers. In 2020 werd het bereik van het programma uitgebreid naar werknemers van leveranciers buiten de productieketen en werknemers van door HP beheerde productiefaciliteiten.

  2. Elk jaar vullen medewerkers van HP een enquête genaamd Voice Insight Action (VIA) in. Op basis hiervan krijgen we inzicht in de algehele betrokkenheid van medewerkers en hun gevoel van verbondenheid met het bedrijf.

  3. Als een percentage van het personeel in de Verenigde Staten met de titel executive, voorheen vicepresident genoemd.

  4. “Leiderschap” wordt bij HP gedefinieerd als directieniveau of hoger.

  5. De gegevens verwijzen naar het percentage respondenten dat bij de werknemersenquête HP 2020, 2021 en 2022 VIA aangaf het helemaal eens of eens te zijn met de stelling.

  6. Op 31 oktober 2022.