ΑΝΑΦΟΡΑΣ

                   

Χτίζουμε το αύριο του πλανήτη Γη

Αναλαμβάνουμε επείγουσα και αποφασιστική δράση για να πετύχουμε μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας, επιστρέφοντας στα δάση περισσότερα από όσα παίρνουμε και δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για μια πιο κυκλική οικονομία.

Εργαζόμαστε για την αντιστάθμιση της αποψίλωσης των δασών

Το Ατλαντικό Δάσος της Βραζιλίας, που κάποτε ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο δάσος στον κόσμο, έχει σχεδόν κατά 90% εξαφανιστεί. Τώρα καταβάλλεται προσπάθεια αναδάσωσής του από τοπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA) που υποστηρίζεται από τη συνεργασία της HP με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF).

Φωτογραφία: © Jodi MacDonald / WWF-US

Διαβάστε

Δείτε

Η παρακολούθηση των στόχων μας

Αναγνώριση του αντίκτυπού μας

Η HP έχει πάρει τριπλό "Α" στην αξιολόγηση του CDP για τη διαφάνεια και τη δράση της σχετικά με το κλίμα, τα δάση και την ασφάλεια των υδάτων για τέσσερα συνεχόμενα έτη και έχει επίσης αναγνωριστεί από το CDP ως Ηγέτιδα στη Δέσμευση Προμηθευτών.

Πληροφορίες

Πρόοδος με μια ματιά

Εκπομπές άνθρακα

Το αποτύπωμα άνθρακα της HP το 2022 ανήλθε σε 26.899.500 τόνους CO22, κατά 18% λιγότερο σε σχέση με το 2019.

Πληροφορίες

Μικρότερο αποτύπωμα, μεγαλύτερη αποδοτικότητα

Καθιστώντας τις δραστηριότητές μας βιώσιμες

Η πολύπλευρη προσέγγισή μας συνίσταται στο να μειώνουμε τις εκπομπές άνθρακα, την κατανάλωση ενέργειας, τα απόβλητα και την κατανάλωση νερού σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας.

Πληροφορίες

Κυκλικότητα

Οι πελάτες μας έχουν ανακυκλώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δοχεία εκτύπωσης μέσω του προγράμματος ανακύκλωσης HP Planet Partners.Στοιχεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022. Επισκεφτείτε hp.com/sustainableimpact.*

Όταν οι πελάτες ανακυκλώνουν με το HP Planet Partners, οι υπηρεσίες ανακύκλωσης κλειστού κύκλου βοηθούν στην ενσωμάτωση των επιστρεφόμενων υλικών στην επόμενη γενιά νέων, κυκλικών προϊόντων.

Πληροφορίες

Κυκλικότητα

Οι πελάτες μας έχουν ανακυκλώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δοχεία εκτύπωσης μέσω του προγράμματος ανακύκλωσης HP Planet Partners.Στοιχεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022. Επισκεφτείτε hp.com/sustainableimpact.*

Όταν οι πελάτες ανακυκλώνουν με το HP Planet Partners, οι υπηρεσίες ανακύκλωσης κλειστού κύκλου βοηθούν στην ενσωμάτωση των επιστρεφόμενων υλικών στην επόμενη γενιά νέων, κυκλικών προϊόντων.

Πληροφορίες

Ιστορίες με αντίκτυπο