ΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Γη,

σε ακούμε

Όλα έχουν αντίκτυπο. Είμαστε σε μια αποστολή να μειώσουμε το δικό μας σε ολόκληρη την αλυσίδα. Οι στόχοι μας για τη Δράση για το Κλίμα περιλαμβάνουν την επίτευξη των μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) έως το 2040.

Παρακολουθήστε την πρόοδό μας

Ο στόχος:

Επίτευξη μηδενικών εκπομπών

Επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της HP έως το 20401

Πού έχουμε φτάσει:

2,93 m

τόνοι CO2e αποτρέπονται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της HP από το 2019

Ο στόχος:

Μικρότερο αποτύπωμα

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πεδίου 1 και 2 από τις παγκόσμιες δραστηριότητες, κατά 60% έως το 2025, σε σύγκριση με το 20151

Πού έχουμε φτάσει:

59% ↓ 

λιγότερο από το βασικό μας επίπεδο του 2015, από το 2019

Ο στόχος:

Ανακυκλοφορία

Επίτευξη 75% ανακυκλοφορίας για τα προϊόντα και τις συσκευασίες HP έως το 20302

Πού έχουμε φτάσει:

39%

Ανακυκλοφορία κατά βάρος.³

Ο στόχος:

Μείωση απορριμμάτων

Εξασφάλιση μηδενικών απορριμμάτων σε όλες τις δραστηριότητες της HP έως το 2025

Πού έχουμε φτάσει:

86%

ποσοστό εξάλειψης των απορριμμάτων υγειονομικής ταφής της HP παγκοσμίως το 2021

Είμαστε η μόνη εταιρεία τεχνολογίας που έλαβε AAA στις λίστες Κλίματος, Νερού και Δασών του CDP και στο Supplier Engagement Leaderboard (για 3η συνεχή χρονιά).

Ελαχιστοποίηση του αντίκτυπού μας

9% μείωση

Στο αποτύπωμα άνθρακα (τόνοι CO2e) το 2021 έναντι του 20194

Κυρίως λόγω των μειώσεων που σχετίζονται με τη χρήση προϊόντων που προκύπτουν από την αυξημένη ενεργειακή απόδοση και τις αλλαγές στο μείγμα των προϊόντων πώλησης, μειώσαμε το αποτύπωμα άνθρακα στους 28.459.500 τόνους CO2e.

Η επιστήμη είναι σαφής. Το ίδιο και οι στόχοι μας.

Οι στόχοι μας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2025 έχουν επαληθευτεί από την πρωτοβουλία Science Based Targets.

Πληροφορίες

Ενεργειακή αποδοτικότητα προϊόντων

Σχεδιάζουμε με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος, ώστε να συμβάλουμε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από πλευράς πελατών και στη μείωση των αποτυπωμάτων άνθρακα και νερού στη χρήση προϊόντων.

Πληροφορίες

Βιώσιμες δραστηριότητες

Η πολύπλευρη προσέγγιση αντιμετωπίζει τις εκπομπές άνθρακα, την ενέργεια, τα απόβλητα και την κατανάλωση νερού σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Πληροφορίες

Στόχος μας είναι η χρήση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας για να τροφοδοτούμε τις παγκόσμιες δραστηριότητές μας έως το 2025

Πρόοδος σε αριθμούς

54%

της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε και δημιουργήθηκε για τις παγκόσμιες δραστηριότητες της HP ήταν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές το 2021.

39%

μείωση στην ένταση των εκπομπών CO2e κατά τη χρήση προϊόντων έως το 2021, σε σύγκριση με το 2015 

1,46 εκατ.

τόνοι εκπομπών CO2e αποτράπηκαν από τους προμηθευτές μέσω των προγραμμάτων της HP και των συνεργατών για την αποδοτικότητα ενέργειας το 20215

8% μείωση 

στο αποτύπωμα νερού της HP (κυβικά μέτρα) το 2021 έναντι του 2020

Κυρίως μέσω της μείωσης της έμμεσης κατανάλωσης νερού από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με τη χρήση προϊόντων HP, μειώσαμε το αποτύπωμα νερού στα 146,8 κυβικά μέτρα.

Πληροφορίες

Τι κάνουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τα αποτυπώματα άνθρακα και νερού και να επιτύχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040. 

Πληροφορίες

Κλείνοντας
τον βρόχο

110 εκατομμύρια+

πλαστικά που θα κατέληγαν στον ωκεανό ανακτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε προϊόντα HP6

Διατηρούμε τα υλικά σε χρήση (και μακριά από τον ωκεανό) ενσωματώνοντας ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από τον ωκεανό σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων μας.6 Ανακαλύψτε τη διαδικασία.

Πληροφορίες

Μια πιο κυκλική προσέγγιση

Πληροφορίες

Διατήρηση προϊόντων και υλικών σε χρήση

Πρωτοβουλίες όπως το HP Device Recovery Service ενθαρρύνουν την επιστροφή των χρησιμοποιημένων συσκευών για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής τους.

Υπεύθυνη σχεδίαση για τη μείωση των απορριμμάτων

Οι έξυπνες σχεδιαστικές λύσεις πληρούν 3 βασικές αρχές: εξάλειψη των απορριμμάτων, καινοτομία με υλικά και ανακυκλοφορία προϊόντων.

Αναγέννηση φυσικών οικοσυστημάτων

Η διατήρηση των φυσικών πόρων της Γης σημαίνει αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών και επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών που θα κατέληγαν στον ωκεανό.

Ανοίγοντας τον δρόμο για την προστασία των δασών 

Μια διαρκής δέσμευση για τη διαχείριση και την αποκατάσταση των δασών με υπεύθυνη προέλευση για το χαρτί και τις συσκευασίες.  

Επίτευξη αλλαγής υλικών στην Αϊτή

Η κοινωνική και η περιβαλλοντική αλλαγή πάνε μαζί. Στην Αϊτή, η επένδυση 2 εκατομμυρίων δολαρίων για το πλύσιμο των μεταχειρισμένων πλαστικών προς χρήση σε προϊόντα HP υποστηρίζει την τοπική οικονομία ενώ συμβάλλει στην πρόληψη της ρύπανσης των ωκεανών.

Πληροφορίες

Προβολή βίντεο

Μαζί με συνεταιρισμούς ανακύκλωσης

Ακούστε τη Ρενίλντα και τη Μάρλι, δύο Βραζιλιάνες στην καρδιά ενός συνεταιρισμού ανακύκλωσης απορριμμάτων. 

Προβολή βίντεο

Ανακύκλωση ηλεκτρονικών, αποκατάσταση ζωών

Στο Λος Άντζελες, μια εταιρεία ηλεκτρονικών αποβλήτων με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον δίνει θέσεις εργασίας σε άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση.

Προβολή βίντεο

Αντιμετώπιση των πλαστικών στους ωκεανούς στην Ινδονησία

Η HP έχει συλλέξει περισσότερο από 1,7 εκατομμύρια λίβρες (771 τόνους) πλαστικό από τους ωκεανούς προς χρήση στις προμήθειες και στα υλικά της, και συνεργάζεται εντός του κλάδου και πέραν αυτού για την ανάπτυξη της αγοράς πλαστικών που θα κατέληγαν στον ωκεανό.

Προβολή βίντεο

Κάθε μέρα χρησιμοποιούμε το ισοδύναμο περισσότερων του 1 εκατομμυρίου πλαστικών φιαλών σε νέα δοχεία μελάνης HP.7

Πώς το κάνουμε

85%

των αυθεντικών δοχείων μελάνης HP περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά σε ποσοστό 4-75%8

95%

του υλικού για οικιακούς και επαγγελματικούς εκτυπωτές ΗΡ που κυκλοφόρησαν από το 2020 περιέχει τουλάχιστον 5 γραμμάρια ανακυκλωμένου περιεχομένου.9 

765.500

τόνοι ανακυκλωμένου υλικού και προμηθειών από το 2016

Μάχη για τα δάση

Περίπου 950.000

περιοχές περιλαμβάνονται στις δεσμεύσεις για τα δάση

Κάνουμε δραστικά βήματα για να αποτρέψουμε την αποψίλωση των δασών και να υποστηρίξουμε την υπεύθυνη διαχείρισή τους.10

Πληροφορίες

Προβολή βίντεο

Συνεργασία βιώσιμων δασών

Τα υγιή, ανθεκτικά δάση είναι σημαντικά για το μέλλον της HP. Σε συνεργασία με άλλες μάρκες χαρτιού, κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα. 

Πληροφορίες

Η HP και WWF συνεργάζονται για την προστασία των δασών

Η συνεργασία αντιμετωπίζει τις πιθανές επιπτώσεις στα δάση από το χαρτί που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση με εκτυπωτές HP, συμβάλλοντας στην προστασία, την αποκατάσταση και τη βελτίωση της διαχείρισης περίπου 950.000 στρεμμάτων δασών.

Πληροφορίες

Jane’s Green Hope

Η HP συμβάλλει στη δεντροφύτευση 1 εκατομμυρίου δέντρων μέσω της συνεργασίας μας με τα Jane’s Green Hope και Arbor Day Foundation. Ελάτε μαζί μας.

Από το 2016, το χαρτί HP προέρχεται από ανακυκλωμένες ή πιστοποιημένες πηγές και από το 2020 αυτό ισχύει και για τις συσκευασίες με βάση το χαρτί για εκτυπωτές και αναλώσιμα σπιτιού και γραφείου, υπολογιστές και οθόνες.11

Πρόοδος κατά το 2021

11 εκατ. δολάρια

σε πιλοτικά έργα τα τελευταία 2 χρόνια που αναπτύχθηκαν για επιστημονικούς στόχους στο Ατλαντικό Δάσος της Βραζιλίας, για την υποστήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης της WWF

80 εκατ. δολάρια

δεσμεύτηκαν στην αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων στα δάση από
χαρτί που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση με εκτυπωτές HP έως το 2030

1,1 εκατ.

Δέντρα φυτεύτηκαν σε συνεργασία με τα Arbor Day Foundation και Eden Reforestation Project